Kaarten

Op deze pagina is het digitale kaartmateriaal van Waterschap Rivierenland te vinden

Waterkwaliteit per locatie

Deze kaart geeft de resultaten 2017 weer van het meetnet oppervlaktewaterkwaliteit ‘overig water’ (= de niet-KRW wateren).

Waterkwaliteit per locatie

Waterkwaliteit per parameter

Deze kaart geeft de resultaten 2017 weer van het meetnet oppervlaktewaterkwaliteit ‘overig water’ (= de niet-KRW wateren).

Waterkwaliteit per parameter

Kwaliteit per KRW-waterlichaam

Deze kaart geeft de beoordeling 2018 weer van het KRW-meetnet op het onderdeel Algemeen fysisch-chemische parameters.

Waterkwaliteit per KRW-lichaam

Waterkwaliteit buitengebied

Deze kaart geeft de resultaten 2015-2017 weer van het meetnet ecologie ‘overig water’ (= de niet-KRW wateren).

Ecologische waterkwaliteit landelijk gebied

Legger waterkeringen

Op deze kaart staan de dijken en bijbehorende kern- en beschermingszones.

Legger waterkeringen

Legger wateren

Waterschap Rivierenland legt essentiële informatie over wateren vast in de legger.

Legger wateren

Klimaatatlas

Deze kaart geeft een indicatie van kwetsbare locaties voor klimaatverandering.

Waterplannen

Kaart met overzicht van projecten en werkzaamheden in het kader van de gemeentelijke waterplannen.

Waterplannen

Bestrijdingsmiddelenatlas

De Bestrijdingsmiddelenatlas geeft een beeld van de bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater.

Bestrijdingsmiddelenatlas