Op deze pagina vindt u meer informatie over het dempen van wateren. Het dempen van een water heeft gevolgen voor het watersysteem. De waterberging en de aan- en afvoer van water mogen niet worden belemmerd. 

Checken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen? Dat doet u in het Omgevingsloket! Daar kunt u ook de vergunning aanvragen of de melding doen. U kunt inloggen met DigiD (particulier) of eHerkenning (bedrijf). 

OMGEVINGSLOKET(externe link)

Het waterschap denkt met u mee

Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee. Ze kijken wat in uw situatie de mogelijkheden zijn en de beste oplossing is. Dat is vaak verstandig en helpt om de aanvraag sneller te behandelen. U weet zo bijvoorbeeld wat wel en niet kan. En welke stukken u moet opsturen. Heeft u vragen? Of twijfelt u ergens over? Neem contact op met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waterschap Rivierenland (e-mail: vergunningen@wsrl.nl).

Heb ik een vergunning nodig of hoef ik alleen een melding te doen?

Vaak mag u een water dempen, verondiepen of versmallen met een melding. Een vergunning is niet altijd nodig. Er zitten wel regels aan het dempen, verondiepen of versmallen van een water met een melding. Welke? Dat leest u in de paragraaf ‘Hoe mag ik een water dempen, verondiepen of versmallen met een melding?’ 

Mag u een water dempen, verondiepen of versmallen met een melding? Dan doet u deze melding in het Omgevingsloket. Een telefoontje naar het waterschap is niet voldoende.Voldoet u niet aan de regels voor een melding? Dan heeft u een vergunning nodig. Ook voor een vergunning gaat u naar het Omgevingsloket.

 • Bent u particulier? Dan heeft u uw DigiD nodig om een melding te doen.
 • Heeft u een bedrijf of vertegenwoordigt u een bedrijf? Dan heeft u eHerkenning nodig om een melding te doen. 

OMGEVINGSLOKET(externe link)

Wat kost een vergunningsaanvraag?

Er zijn twee mogelijkheden:

 1. U hoeft het dempen, versmallen of verondiepen alleen te melden: dat kost u niets. Denk er wel aan dat u dit meldt. Dit doet u bij het Omgevingsloket
 2. U heeft een vergunning nodig voor het dempen, versmallen of verondiepen. U betaalt dan kosten (leges) als wij uw aanvraag voor een vergunning in behandeling nemen. U betaalt bij een aanvraag voor een vergunning altijd (een deel van) de leges. Ook als wij de vergunning weigeren of u uw aanvraag intrekt. In de legesverordening vindt u de kosten.

LEGESVERORDENING

Welk water mag u verondiepen, versmallen of dempen?

U mag een water dempen, verondiepen of versmallen met een melding bij een water met een tertiaire (C) status. U voldoet wel aan de voorwaarden in de paragraaf ‘Hoe mag ik een water dempen, verondiepen of versmallen met een melding?’ 

U mag geen water dempen, verondiepen of versmallen: 

 • een water in een waterkering of de beschermingszone van een waterkering
 • een water heeft een natuurvriendelijke oevers
 • een water dient als afwatering van een weg  
 • een water heeft specifieke natuurdoelen 

Hoe mag ik een water dempen, verondiepen of versmallen met een melding? 

 • Het water heeft een tertiaire (C) status.   
 • Het water:  
  • ligt niet in een waterkering of de beschermingszone van een waterkering  
  • heeft geen specifieke natuurdoelen  
 • Een water wordt niet afgesloten van het watersysteem

 • De doorstroming verslechter niet

 • U compenseert het water dat u dempt op een andere plek binnen hetzelfde peilgebied. 

 • U compenseert het water dat u dempt op een van de volgende manieren:
  • U verbreedt een bestaand tertiair water minimaal 0,50 meter 

  • U graaft een nieuw tertiair water

  • U verbreedt een bestaand tertiair water met minimaal 0,50 meter verbreed en u graaft een nieuw tertiair water.

Waar moet ik nog meer aan denken als ik een water demp?

 • U beschermt de nieuwe oevertaluds die door het dempen, versmallen of verondiepen zijn ontstaan tegen uitspoeling en inzakking.
 • U compenseert het water dat u dempt, versmalt of verondiept van tevoren. 
 • Afvoeren blijven werken. 

Ik mag niet dempen met een melding. Wat nu?

U kunt een vergunning aanvragen in het Omgevingsloket. 

VERGUNNING AANVRAGEN(externe link)

Heeft u vragen?

Stuur dan een e-mail naar de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (vergunningen@wsrl.nl). Het is vaak verstandig dat u vooraf met het waterschap overlegt. Zo kunnen medewerkers met u meedenken om voor u de beste oplossing te vinden.

Disclaimer

De basis voor de tekst op de webpagina is de tekst van de Waterschapsverordening. Is de tekst op deze webpagina anders dan de tekst van de Waterschapsverordening? Dan geldt de tekst van de Waterschapsverordening.

WATERSCHAPSVERORDENING (externe link)

Heeft u gevonden wat u zocht?