Langs de stad Tiel maken we delen van de dijk en de oude stadswallen sterker en hoger. Het plan voor de dijkversterking houdt rekening met de ruimtelijke ontwikkelingen die de dijk raken. Meer informatie over dit project vindt u hieronder.

Waar?

Project Stad Tiel loopt van het Amsterdam-Rijnkanaal tot en met het Inundatiekanaal (totaal 3,6 kilometer lang, waarvan 1 km al gereed is).

Haven Tiel

Planning

  • 2018-2019: verkenning en voorkeursalternatief
  • 2019-2020: planuitwerking en projectplan
  • 2021-2023: uitvoering

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij omgevingsmanager Stefan Daleman.

telefoon (0344) 64 90 43

e-mail s.daleman@wsrl.nl.

Landschap, natuur en cultuurhistorie

De dijk heeft een belangrijke functie in het landschap, voor de natuur en in onze cultuurhistorie. Deze waarden leggen we vast en werken we met de gemeente en bewoners uit tot een gedragen plan. Het Ruimtelijke Kwaliteitskader is een document dat vastlegt wat we belangrijk vinden bij de (her)inrichting van de dijk en het maken van de ontwerpplannen van de dijkversterking (de planvormingsfase). U kunt het document nu downloaden.

Informatieavond 18 september over dijkversterking Stad Tiel

Op 18 september 2019 organiseerde Waterschap Rivierenland een informatiebijeenkomst over het project dijkversterking Stad Tiel. Er kwamen zo'n 100 belangstellenden. 

De presentatie is hieronder te downloaden.

Presentatie informatieavond dijkversterking Stad Tiel

Kaarten met de oorzaken van mogelijk bezwijken van de dijk (faalmechnismen) per deeltraject

Nieuwsbrieven

Documenten