Dijkversterking Stad Tiel

Langs de stad Tiel maken we de dijk sterker en hoger. Het plan voor de dijkversterking houdt rekening met de ruimtelijke ontwikkelingen die de dijk raken. Meer informatie over dit project vindt u hieronder.

Verschillende coupures zijn vernieuwd 

De coupures (dijkdoorgangen) in de muur zorgen voor een verbinding tussen de stad en het buitendijks gebied. Op 5 juli testte aannemer FPH Ploegmakers de nieuwe coupure Bellevue. 

Werk met werk maken op de Havendijk en Waalstraat

Voor de dijkversterking Stad Tiel werken Waterschap Rivierenland, gemeente Tiel en aannemer FPH Ploegmakers zoveel mogelijk samen. Ook voert de aannemer asfalteringswerkzaamheden voor de gemeente uit.

Overzicht afsluiting Havendijk
Overzicht afsluiting Havendijk

Vanaf maandag 29 april start aannemer FPH Ploegmakers met zijn werkzaamheden aan de Havendijk / Waalstraat tussen de Binnenhoek en de Nieuwe Tielseweg. De weg is tot en met 12 juli afgesloten voor doorgaand verkeer. In deze periode  wordt er ‘werk met werk’ gemaakt: in opdracht van Waterschap Rivierenland komt er op twee plaatsen een doorgang door de dijk. Tegelijkertijd vervangt de aannemer de deklaag van de weg op de Havendijk/Waalstraat . Ook worden enkele maatregelen uitgevoerd om de verkeerssituatie voor voetgangers en fietsers veiliger te maken. Door deze werkzaamheden te combineren is de weg slechts één periode afgesloten en blijft de overlast voor het verkeer en de omgeving beperkt. 

De werkzaamheden bestaan uit twee delen. 

Afsluiting Havendijk fase 1
Afsluiting Havendijk fase 1

Fase 1: (zie afbeelding hierboven)

In de eerste fase (van maandag 29 april tot en met vrijdag 31 mei) maakt de aannemer de doorgang in de Havendijk ter hoogte van het Zoutkeetstraatje. De Echteldsedijk en het parkeerterrein aan de haven zijn dan niet bereikbaar vanaf de Havendijk. De Veerweg, het parkeerterrein aan de Waal, de veerpont en het Paviljoen Twins Aan de Waal blijven bereikbaar vanaf de Nieuwe Tielseweg. Het Zoutkeetstraatje is te bereiken vanaf de rotonde Grotebrugse Grintweg/Havendijk. Fietsers worden door de binnenstad geleid met een omleidingsroute. Na afronding van deze werkzaamheden gaat de Echteldsedijk weer open voor doorgaand verkeer.

Afsluiting Havendijk fase 2
Afsluiting Havendijk fase 2

Fase 2 (zie afbeelding hierboven)

In de tweede fase (maandag 3 juni tot en met vrijdag 12 juli) maakt de aannemer de doorgang Bellevue ter hoogte van Zinder. Het parkeerterrein aan de Waal, de Veerweg, de veerpont en Paviljoen Twins Aan de Waal zijn bereikbaar via de Grotenburgse Grintweg/Havendijk  via het parkeerterrein Waalkade. Fietsers worden ook nu via de binnenstad omgeleid. De Ophemertsedijk blijft nog afgesloten voor doorgaand fietsverkeer totdat de aansluitingen van het fietspad rondom coupure Bellevue klaar zijn.

We gaan aan de slag met een belangrijk deel: de stadsmuur met coupures

De historische stadskern van Tiel ligt direct aan de Waal. De monumentale vestingmuur om de kern is een herkenbaar punt langs de rivier. En een onderdeel van de dijkversterking. De coupures (dijkdoorgangen) in de muur zorgen voor een verbinding tussen de stad en het buitendijks gebied. Vooral de coupure bij de Waterpoort is een typisch Tiels aangezicht. 

De historische vestingmuur van Tiel is deels bewaard gebleven. Deze is hoog genoeg en hoeft niet opgehoogd te worden. De stadswallen dateren uit de 15e eeuw. Kenmerkend hieraan is de opbouw van bakstenen en het bewaard gebleven rondeel. De Tolhuiswal is aangemerkt als rijksmonument.

Een ander (niet historisch) deel van de stadskering pakken we wel aan

De stenen bekleding is inmiddels verwijderd. Hier komt een nieuwe stadsmuur met bovenop gras. We maken de dijk hoger. En de coupure Waterpoort wordt volledig nieuw gebouwd. Al het metselwerk is handgemaakt. Met deze werkzaamheden sluiten we zoveel mogelijk aan bij de historische stadswal. Ook de coupure Waalstraat en Bellevue pakken we aan.

Sloop van de coupure Waterpoort Tiel

Gemeente en waterschap: Samenwerking basis voor succes

In Tiel wordt bijna onopgemerkt een supergrote klus geklaard. Waterschap Rivierenland en de gemeente Tiel trekken samen op bij de dijkversterkingswerkzaamheden in Tiel. Door samen en met de aangrenzende bewoners en partijen deel voor deel op te pakken is in een relatief korte tijd deze enorme klus geklaard.

Werk met werk maken zorgt voor benutten kansen
Over enkele maanden ziet de Waalkant van de stad er weer geheel verzorgd en veilig uit. De dijken zijn verstevigd, verhoogd en klaar voor de strijd met hoogwater. Maar ook zijn er werkzaamheden verricht die door de werkzaamheden eerder uitgevoerd werden, de zogeheten meekoppelkansen. Denk hierbij aan het verleggen van het fietspad bij Bellevue en het aanleggen van een volledig vrijliggend voet- en fietspad bij de Echtelsedijk. 

Voor de afspraken van de komende werkzaamheden ondertekenden de gemeente en het waterschap een overeenkomst om deze meekoppelkansen zo goed mogelijk te benutten. Wethouder Spil van de gemeente, Henk van ’t Pad, heemraad, met portefeuille Waterveiligheid en Ilonka Sas-Groenhof, teamleider Grondzaken ondertekenden onder het genot van een kop koffie de gezamenlijke overeenkomst.

Samenwerking succesformule
De aanwonenden en betrokkenen zijn door de aannemer, waterschap en gemeente op de hoogte gehouden van wat de werkzaamheden zijn. Hierdoor verliepen de werkzaamheden zo goed en naar ieders tevredenheid. Binnenkort wordt het weer mogelijk om over de mooie Tielse dijk te wandelen en fietsen. Dat het allemaal zo soepel is verlopen, is een compliment voor iedereen die aan dit project heeft gewerkt.

Wethouder Spil is namens de gemeente trots op het resultaat: ”De afgelopen jaren is dit geheel ogenschijnlijk aan iedereen onopgemerkt voorbijgegaan. En dat is een compliment op zich. De omwonenden zijn in een vroeg stadium goed betrokken bij de werkzaamheden en de samenwerking met het waterschap is altijd constructief geweest. Door werkzaamheden samen uit te voeren werd zowel gewerkt aan een veilige dijk voor Tiel als een opwaardering van de openbare ruimte. Iets waar je als Tiel met recht trots op kan zijn.”

Henk van ’t Pad vult hierbij aan: “Ondanks de natte winter en het hoogwater rond kerst, zijn we met z’n allen in staat geweest door te werken aan het hoogwaterveilig maken van Tiel en omgeving. En daar zijn we best trots op.”

Ondertekening diverse dossiers door gemeente en waterschap
Van links naar rechts: Ilonka Sas-Groenhof, teamleider Grondzaken (WSRL), Henk van ’t Pad, heemraad, met portefeuille Waterveiligheid (WSRL) en Erika Spil, wethouder gemeente Tiel.

Waar en wanneer?

Project Stad Tiel loopt van het Amsterdam-Rijnkanaal tot en met het Inundatiekanaal (totaal 2,6 kilometer lang). De uitvoering is in maart 2023 gestart en zal na de zomer van 2024 klaar zijn.

Dijkversterking Stad Tiel komt regelmatig in het nieuws. Het is een veelzijdig project waar veel mensen in geïnteresseerd zijn. Hieronder een paar items.

Aannemer FPH Ploegmakers brengt voor de 2e keer een grofzandbarrière aan.

Lees verder het nieuwsbericht hierover.

aanbrengen grofzandbarrière

Omroep Gelderland heeft een bijzonder item over basaltstenen

Contact

Voor vragen en opmerkingen over de uitvoering door de aannemer is omgevingsmanager Jeroen Duifhuizen de contactpersoon. Hij is bereikbaar op (06) 20 11 02 43 of via de mail op jduifhuizen@fphploegmakers.nl. Wij verwijzen u ook graag naar onze BouwApp (scroll naar beneden om de BouwApp te downloaden).


Blijf op de hoogte met de BouwApp

De BouwApp

Wilt u op de hoogte blijven van de vorderingen van het project? Download dan de BouwApp op uw telefoon of tablet. Hiermee houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen in uw (directe) omgeving. Ook informeren we u hiermee over mogelijke verkeersafzettingen en –omleidingen. Vanaf 1 november 2022 is ons project te vinden in de BouwApp.

Om het project te volgen, neemt u de volgende 5 stappen:

  1. Download de BouwApp gratis in de appstore (Google, Apple of Windows) of scan de QR code hierboven met de camera van uw telefoon;
  2. Ga naar ‘zoek project’;
  3. Zoek op ‘Dijkversterking Stad Tiel’ ;
  4. Selecteer het juiste project;
  5. Klik op ‘Toevoegen aan favorieten’.

Schade door de dijkversterking, zo lossen we dat op

We bereiden de plannen en de uitvoering van de dijkversterking zo zorgvuldig mogelijk voor. Toch kan het gebeuren dat er schade ontstaat aan uw eigendom, bijvoorbeeld uw woning, tuin of schuur. Het is belangrijk dat u dit zo snel mogelijk na het ontdekken van de schade bij ons meldt. Dat kan door een e-mail te sturen aan m.oosterveld@wsrl.nl onder vermelding van ‘Schade dijkversterking Tiel’*. Er is vooralsnog geen formulier speciaal voor dit project.

Vermeld in de e-mail de volgende informatie:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer
  • Een omschrijving van de schade
  • De vermoedelijke oorzaak van de schade
  • De datum waarop de schade is ontstaan.

Wilt u meer weten over de manier waarop wij schade afhandelen? In dit stappenplan staat een overzicht van de stappen die worden doorlopen als u schade meldt. Ook de veelgestelde vragen met antwoorden hebben we op een rij gezet.

Schade waarvan duidelijk is dat die door de dijkversterking is veroorzaakt, wordt altijd door het waterschap vergoed. 

* Heeft u geen e-mailadres? Bel dan omgevingsmanager Laura van Santen op 06 38 79 14 74. Die helpt u dan verder. 

Officiële start van de dijkversterking

1 februari 2023

Met het onthullen van het bouwbord is een officieel startsein gegeven aan de uitvoering van dijkversterking in Tiel. De dijkversterking vergroot de waterveiligheid en verandert het aanzicht van Tiel. Naar verwachting is de dijkversterking na de zomer van 2024 klaar.

Onthullen bouwbord

Landschap, natuur en cultuurhistorie

De dijk heeft een belangrijke functie in het landschap, voor de natuur en in onze cultuurhistorie. Deze waarden leggen we vast en werken we met de gemeente en bewoners uit tot een gedragen plan. Het Ruimtelijke Kwaliteitskader is een document dat vastlegt wat we belangrijk vinden bij de (her)inrichting van de dijk en het maken van de ontwerpplannen van de dijkversterking (de planvormingsfase). U kunt het document downloaden.