Hier vindt u de dijkversterkingsprojecten waar het waterschap op dit moment aan werkt. Klik op de tekst hieronder voor de projectenkaart of klik op de projectnamen daaronder.

Naar de projectenkaart. U kunt op de kaart de projecten aanklikken om naar de projectenpagina's te gaan.

Dijkversterking Sprok-Sterreschans-Heteren kunt u hieronder vinden (nog niet aanklikbaar op de kaart).

Schadebeleid voor nieuwe dijkversterkingsprojecten vastgesteld

Het schadebeleid van Waterschap Rivierenland is begin januari 2023 bestuurlijk vastgesteld. Het schadebeleid geldt per direct voor nieuw te starten projecten en voor projecten die nog geen bindende afspraken over schadeafhandeling hebben gemaakt. De afspraken binnen de lopende projecten die al eerder zijn gemaakt blijven van kracht. Het schadebeleid wordt in lopende projecten waar mogelijk toegepast.

Brochure Schade bij een dijkversterking

Het kan zijn dat u niet alle informatie vindt die op de oude website wel stond. Wilt u een document ontvangen? Geef dan duidelijk aan om welk project het gaat en welk document u wilt ontvangen. Stuur uw mail naar het contactadres van het betreffende project.

Heeft u gevonden wat u zocht?