Hier vindt u de dijkversterkingsprojecten waar het waterschap op dit moment aan werkt. Klik op de tekst hieronder voor de projectenkaart of klik op de projectnamen daaronder.

Naar de projectenkaart. U kunt op de kaart de projecten aanklikken om naar de projectenpagina's te gaan.

De dijkversterkingsprojecten en coronacrisis

Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. Voor het nemen van beheersmaatregelen volgt Waterschap Rivierenland de maatregelen van het kabinet. Ook wij willen het risico op het verder verspreiden van het virus beperken.

Dit betekent dat de medewerkers zoveel als mogelijk vanuit huis werken. We houden tot nader order geen grote bijeenkomsten. Wel kunt u een telefonische afspraak maken. Ook kunnen we beeldbellen met meerdere personen tegelijk als u beschikt over een smartphone, tablet of laptop. En per e-mail zijn we goed bereikbaar.

Op de (project)websites (zie hieronder of op de kaart hierboven) houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Het kan zijn dat u niet alle informatie vindt die op de oude website wel stond. Wilt u een document ontvangen? Geef dan duidelijk aan om welk project het gaat en welk document u wilt ontvangen. Stuur uw mail naar het contactadres van het betreffende project.

Heeft u gevonden wat u zocht?