Waarom?

Delen van de dijk langs de Waal tussen Waardenbug en Tiel voldoen niet aan de veiligheidsnorm.

Het gaat dan met name om de stabiliteit en piping en in beperkte mate om hoogte (zie de pagina waarom en hoe versterken).

Hoe?

Waterschap Rivierenland werkt samen met Rijkswaterstaat, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Hoogwaterbeschermingsprogramma, provincie Gelderland en de gemeenten West Betuwe en Tiel. Bewoners, organisaties en bedrijven denken mee over de plannen.

Samen met bewoners, organisaties en bedrijven is gekeken naar de beste oplossingen voor de dijkversterking: de zogenaamde ‘voorkeursvariant’. De ‘voorkeursvariant’ bestaat uit een combinatie van versterking met grond binnen- en buitendijks en van constructies (zoals damwanden). Op deze manier voldoet de dijk aan de norm en wordt beschermde natuur en historisch erfgoed gespaard.

Rapport onderzoek burgerparticipatie beschikbaar

Verschillende bewoners uit het gebied tussen Tiel en Waardenburg en omgevingsmanagers van het project hebben meegedaan aan het onderzoek dat de Radboud Universiteit vorig jaar heeft uitgevoerd. Het rapport is nu beschikbaar, zie het nieuwsbericht op de homepage hierover.

Dijk tussen Tiel en Waardenburg

Planning

  • 2019 – 2020: planuitwerkingsfase
  • 2021-2023: uitvoering

Onderzoeken

Stand van zaken onderzoeken (update oktober 2019)

Wilt u weten wat de pandentoets van uw perceel heeft opgeleverd? Stuur dan een mail met uw naam en adres naar Tiel-Waardenburg@wsrl.nl

Onderaan de pagina (bij Documenten) vindt u het rapport over cultuurhistorisch onderzoek en het onderzoek naar niet gesprongen explosieven. Niet alle onderzoeken zijn geschikt om op de website te publiceren. Deze geven wel bruikbare informatie voor het project.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij een van onze omgevingsmanagers.

telefoonnummer 0344-649 900
e-mail: Tiel-Waardenburg@wsrl.nl

Ons projectkantoor:

Koetshuis kasteel Neerijnen 
Van Pallandtweg 11 
4182 CA Neerijnen

Elke dinsdag tussen 16:00 en 17:00 uur is het Koetshuis voor bezoekers geopend. Dan kan een van de omgevingsmanagers u te woord staan. Lukt deze tijd niet voor u? Maak dan een afspraak.

Documenten

Hier vindt u documenten die speciaal voor bewoners en belangstellenden zijn geschreven.

Nieuwsbrieven

Hier vindt u de nieuwsbrieven van eind 2018 en 2019. Wilt u oudere nieuwsbrieven lezen? Vraag deze dan op via Tiel-Waardenburg@wsrl.nl

Overzichtskaarten met deeltrajecten (uitgangspunt Voorkeursvariant)

Deeltraject Passwaaij

​   Deeltraject Zennewijnen  ​

Deeltraject Ophemert en Stiftsche Uiterwaarden

Deeltraject Molenblok

Deeltraject Varik

Deeltraject Heesselt

Deeltraject Heesseltsche Uiterwaarden

Deeltraject Opijnen

Deeltraject Neerijnen-Rijswaard-Waardenburg