Waarom en hoe versterken we de dijken?

Onze dijken moeten voldoende hoog en sterk zijn om het water tegen te houden. We houden de dijken nauwlettend in de gaten.

Een stijgende zeespiegel, dalende bodem en klimaatverandering. Dit heeft grote gevolgen voor Nederland, maar zeker ook voor ons rivierengebied.

  • Onze medewerkers inspecteren de dijken regelmatig (dijkinspectie).
  • Met recente gegevens en inzichten berekenen we periodiek of de dijken en kades hoog en sterk genoeg zijn (toetsing).

Voldoet een dijk niet aan de eisen? Dan versterken we die. De afgelopen jaren zijn al verschillende dijkversterkingsprojecten uitgevoerd. Maar het werk gaat door. Nieuwe projecten zijn al in uitvoering of staan op stapel. Dit gebeurt vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma, dat grote gevolgen heeft voor het rivierengebied. Kortom: komende decennia zullen nog veel meer dijken verbeterd moeten worden.

Veiligheidsnorm

Er gelden regels waaraan een dijk moet voldoen: de veiligheidsnorm. De norm houdt in dat iedereen in Nederland dezelfde bescherming (‘basisbescherming’) heeft tegen overstromingen. Volgens de norm mag de kans dat iemand overlijdt door een overstroming niet groter zijn dan 1:100.000 per jaar. Veroorzaakt een overstroming in een gebied veel slachtoffers en/of grote economische schade? Dan wordt het gebied extra beschermd.

Hoe kan een dijk bezwijken?

Als een dijk het water niet meer kan tegenhouden, 'bezwijkt' de dijk. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Die noemen we faalmechanismen.

Bekijk de korte filmpjes per faalmechanisme (niet ondertiteld). Of bekijk de (langere) uitlegvideo's onderaan deze pagina.

Hoe versterken we de dijken?

Onder aan deze pagina staan verschillende uitlegvideo's. 

We versterken onze dijk op verschillende manieren. We kijken per locatie naar wat kan, en wat de beste oplossing is. Die beslissing nemen we ongeveer als volgt:

(de plaatjes zijn schematisch weergegeven)

Dijkversterking met grond buitenwaarts
  • Het liefst gebruiken we grond. Dit is goedkoop, duurzaam en in de toekomst uitbreidbaar. Dat noemen we een binnenwaartse (richting de polder) versterking. Soms is er in de uiterwaarden waardevolle natuur die niet mag worden aangetast. Dan kan de binnenwaartse dijkversterking ook zodanig worden uitgevoerd dat dijk enkele meters naar binnen (polderzijde) wordt verlegd.
Buitenwaartse versterking
  • Als een binnenwaartse versterking niet mogelijk is, kiezen we voor  een buitenwaartse (richting de rivier) versterking. Bijvoorbeeld bij huizen met een monumentale status.
Ruimtebesparende oplossing
  • Als versterkingen met alleen grond niet mogelijk zijn, kijken we naar een combinatie met ruimtebesparende oplossingen. Denk aan een stabiliteitsscherm ­ bijvoorbeeld een damwand ­ aan de binnen-­ en/of buitenzijde van de dijk.
Sterk ruimtebesparende oplossing
  • Als een ruimtebesparende oplossing niet voldoende is, passen we een sterk ruimtebesparende oplossing toe. Bijvoorbeeld een zelfstandig waterkerende constructie (diepwand of kistdam). Dan kunnen we de ligging van de buiten- en binnenteen van de oude dijk behouden.