Het Waterleerpad is bedoeld voor leerlingen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het combineert een voorbereidende les op school over de taken van het waterschap en de uit te voeren proeven met praktijkonderzoek en varen op het water. Leerlingen gaan met een koffer vol praktijkopdrachten in een raft het water op. Zo beleven zij het werk van ons waterschap. Leuk en leerzaam!

IN VERBAND MET DE MAATREGELEN TEGEN VERSPREIDING VAN HET CORONA-VIRUS IS HET OP DIT MOMENT NIET MOGELIJK EXCURSIES OF GASTLESSEN TE BOEKEN!