De komende jaren versterkt Waterschap Rivierenland de noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen. Het gaat om een dijktraject van 80 kilometer lang. Hiervoor wordt een nieuw concept ontwikkeld: de ‘Gastvrije Waaldijk’. Dit concept omvat meerdere dijkversterkingsprojecten.

De Gastvrije Waaldijk past bij het stoere karakter van de Waal. Het ontwerp bestaat uit een rustige, zo smal mogelijke asfaltbaan met een herkenbare band aan de rivierzijde. Deze Waalband is een doorgaand betonnen lint. Het laat de lange lijn van de Waaldijk zien en vestigt de aandacht op de rivier en de uiterwaarden. Op plaatsen waar het uitzicht vraagt om ervan te genieten, verbreedt de Waalband zich tot een belevingspunt. Ook de rust- en belevingspunten krijgen een herkenbare en eenduidige uitstraling.

De Gastvrije Waaldijk is een belangrijke pijler onder verschillende beleidsdoelen voor het hele Waalgebied. De samenwerkende partijen (gemeenten West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Nijmegen en Lingewaard, Waterschap Rivierenland en provincie Gelderland) maken zich sterk voor een betere verbinding van dorpskernen met de rivier en meer aandacht voor natuurbeleving en biodiversiteit. Dat biedt meer mogelijkheden voor recreatie en sport. Met veiliger verkeer en milieuvriendelijker vervoer houden we ook het economisch vestigingsklimaat op peil.

Hoe worden de bewoners bij de Gastvrije Waaldijk betrokken?

Direct omwonenden worden betrokken bij de dijkversterkingsprojecten om afgewogen keuzes te kunnen maken voor de vaststelling van het ruimtebeslag. De belangen van andere gebruikers van de dijk worden ingebracht via informatieavonden en door de gemeenten.

Wanneer is duidelijk hoe de dijk in mijn gemeente er precies uit komt te zien?

De dijkversterkingsprojecten hebben een eigen tijdpad. Het hangt dus af van waar u woont. Op de kaart https://www.waterschaprivierenland.nl/dijkversterkingsprojecten kunt u zien met welk project u te maken hebt en wanneer de uitvoering begint.

 

Welke typen rustpunten zijn er en waar komen ze?

We hebben een overzicht van de bestaande rustpunten en de plaatsen die zich lenen voor extra rustpunten. Het beeldkwaliteitsplan en het beschikbare budget zijn nu vastgesteld voor het hele traject. Met die ingrediënten kunnen de keuzes straks in de dijkversterkingsprojecten worden gemaakt.

Wanneer is de Gastvrije Waaldijk klaar?

De nu lopende dijkversterkingsprojecten zijn in 2026 klaar. Daarna start de versterking van het laatste gedeelte Sprok-Sterreschans. De Gastvrije Waaldijk krijgt dit decennium vorm.

Meer informatie?

Omdat de Gastvrije Waaldijk een concept in ontwikkeling is, is Waterschap Rivierenland aanspreekpunt namens de betrokken partijen.

Stel uw vragen aan Kernteam Gastvrije Waaldijk, via Adrie van Kessel (a.van.kessel@wsrl.nl of 06-5392 5488).