Gebiedsprogramma Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H)

Door hoosbuien en hogere waterstanden in de rivieren krijgen we meer water te verwerken. Bij hevige regenval moeten we wateroverlast voorkomen. Daarnaast is in de Alblasserwaard sprake van bodemdaling en zijn veel boezemkades niet hoog en niet stevig genoeg. Structurele oplossingen hiervoor zijn vastgesteld in een visie voor 2050 op het watersysteem in de Alblasserwaard. Deze visie betekent een historische wijziging in het huidige watersysteem van de Overwaard en de Nederwaard. Een animatie laat zien wat we gaan doen en waarom: https://youtu.be/PZpf3SWiT-o

Hoe zorgen we voor een veilig en toekomstbestendig watersysteem? Van het gebiedsprogramma is een INFOGRAPHIC gemaakt.

Contactgegevens 

Voor de diverse projecten binnen het gebiedsprogramma zijn omgevingsmanagers beschikbaar voor meer informatie:

Heeft u gevonden wat u zocht?