Het waterschap heeft als doel om in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een robuust en klimaatbestendig watersysteem te realiseren en de opgave voor kadeversterkingen te verkleinen.

Door piekbuien en hogere waterstanden in de rivieren krijgen we meer water te verwerken. Bij hevige regenval moeten extra noodgemalen bijgeplaatst worden om wateroverlast te voorkomen. Daarnaast is er in de Alblasserwaard sprake van bodemdaling en zijn veel boezemkades niet hoog en niet stevig genoeg. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat het waterschap op zoek is gegaan naar structurele oplossingen.

Wilt u een bijeenkomst bijwonen?

Het waterschap wil de omgeving betrekken bij het uitwerken van de alternatieven en het voorkeursalternatief. Uitnodigingen voor bijeenkomsten gaan via de lokale media en per brief.

Foto achterwaterschap

Contact

De omgevingsmanager voor de watersysteemmaatregelen is Allard Koopal, 06-27061821.

Voor vragen of opmerkingen kunt u een bericht sturen naar: A5H@wsrl.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?