Door piekbuien en hogere waterstanden in de rivieren krijgen we meer water te verwerken. Bij hevige regenval moeten we voorkomen dat er geen wateroverlast ontstaat. Daarnaast is in de Alblasserwaard sprake van bodemdaling en zijn veel boezemkades niet hoog en niet stevig genoeg. Structurele oplossingen hiervoor zijn vastgesteld in een visie voor 2050 op het watersysteem in de Alblasserwaard. Deze visie betekent een historische wijziging in het huidige watersysteem van de Overwaard en de Nederwaard. Een animatie laat zien wat we gaan doen en waarom: https://youtu.be/bhudSOq-ynA

 

Wilt u een bijeenkomst bijwonen?

Het waterschap wil de omgeving betrekken bij het uitwerken van de alternatieven en het voorkeursalternatief. Uitnodigingen voor bijeenkomsten gaan via de lokale media en per brief.

Foto achterwaterschap

Contact

Wilt u iemand spreken over de watersysteemmaatregelen? Dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager:

Heeft u gevonden wat u zocht?