Door hoosbuien en hogere waterstanden in de rivieren krijgen we meer water te verwerken. Bij hevige regenval moeten we wateroverlast voorkomen. Daarnaast is in de Alblasserwaard sprake van bodemdaling en zijn veel boezemkades niet hoog en niet stevig genoeg. Structurele oplossingen hiervoor zijn vastgesteld in een visie voor 2050 op het watersysteem in de Alblasserwaard. Deze visie betekent een historische wijziging in het huidige watersysteem van de Overwaard en de Nederwaard. Een animatie laat zien wat we gaan doen en waarom: https://youtu.be/PZpf3SWiT-o

 

Wilt u een bijeenkomst bijwonen?

Het waterschap wil de omgeving betrekken bij het uitwerken van de alternatieven en het voorkeursalternatief. Uitnodigingen voor bijeenkomsten gaan via de lokale media en per brief.

Foto achterwaterschap

Contactgegevens 

De contactpersoon voor de omgeving op het gebied van de watersysteemmaatregelen is de omgevingsmanager Allard Koopal, tel. 06-27061821 en per e-mail: a.koopal@wsrl.nl. 

De omgevingsmanager op het gebied van de kadeversterkingen is de omgevingsmanager Marco van Vemden, tel. 06-51606920 en per e-mail: m.van.vemden@wsrl.nl. 

U kunt ook contact met ons opnemen via: A5H@wsrl.nl 

Heeft u gevonden wat u zocht?