Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bepaalde wet- en regelgeving. Het waterschap kan handhavend optreden tegen overtredingen.

Denkt u dat iemand de regelgeving van het waterschap overtreedt? Bijvoorbeeld door het illegaal lozen van afvalwater in sloten? Dan kunt u waterschap Rivierenland verzoeken daar handhavend tegen op te treden. In uw verzoek vermeldt u het volgende:

  • Waaruit bestaat de overtreding?
  • Een omschrijving van de locatie en/of een duidelijke situatietekening van de locatie
  • Zo mogelijk foto’s van de overtreding
  • Indien bekend, wie de overtreder is
  • Uw belang bij het verzoek tot handhaving

Wilt u een verzoek indienen?

U kunt uw verzoek sturen naar:

Waterschap Rivierenland
t.a.v. Afdeling Vergunning en Handhaving
Postbus 599
4000 AN Tiel

Als wij uw verzoek ontvangen hebben, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Binnen 8 weken dienen wij een besluit op uw verzoek te nemen. Dit mag nog eenmaal met een redelijke termijn verlengd worden. Wij kunnen uw verzoek (deels) toewijzen of afwijzen. Hiertegen kunt u bezwaar maken.

Een anoniem verzoek indienen is niet toegestaan, tenzij daarvoor zwaarwegende redenen zijn.

Contactgegevens

U kunt ook bellen met telefoonnummer 0344-649090 of een e-mail sturen naar meldpunt-handhaving@wsrl.nl