Om het water tijdens de sluiting van het afsluitmiddel goed naar het nieuwe gemaal te krijgen, wordt een deel van het watersysteem aangepast. Dit betekent dat een aantal watergangen op breedte en diepte worden gemaakt zodat er geen opstuwing plaatsvindt. Hiervoor zijn drie locaties in beeld. We zijn in deze fase nog bezig met de verdere uitwerking van de locatiekeuze en in gesprek met de omgeving hierover. 

Voor alle maatregelen geldt dat we de direct omwonenden informeren en met hen afstemming zoeken. Ook zullen er twee informatieavonden georganiseerd worden. Mochten er vragen zijn, dan kunt u contact met ons opnemen via de mail: Graafstroom@wsrl.nl. Als u wilt, dan bellen wij u op.