Kosten waterschapsbelasting particulieren

Er zijn 4 soorten waterschapsbelasting: watersysteemheffing, zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing en wegenheffing.
Op uw aanslag vindt u een combinatie van drie of vier soorten belasting. Welke dat zijn hangt af van uw situatie. 

Voorbeeldaanslagen 2024 zonder wegentaak

Woont u in het gebied Alblasserwaard Vijfheerenlanden? Ga dan naar de voorbeeldaanslagen 2024 met wegentaak.

U woont alleen in een huurhuis

Woont u alleen in een huurhuis? Dan betaalt u één vervuilingseenheid zuiveringsheffing. Ook betaalt u watersysteemheffing ingezetenen.

Kosten waterschapsbelasting voor één persoon in een huurhuis
Soort belastingKosten 2024
Zuiveringsheffing (een vervuilingseenheid)€ 68,51
Watersysteemheffing ingezetenen€ 134,64 per woning
Totaal€ 203,15

U woont samen in een huurhuis

Woont u met twee of meer personen in een huurhuis? Dan betaalt u drie vervuilingseenheden zuiveringsheffing. Dus ook als u maar met zijn tweeën bent. Ook betaalt u watersysteemheffing ingezetenen.

Kosten waterschapsbelasting voor twee personen of meer in een huurhuis
Soort belastingKosten 2024
Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden)€ 205,53
Watersysteemheffing ingezetenen€ 134,64 per woning
Totaal€ 340,17

U woont alleen in een koophuis binnendijks

Woont u alleen in een koophuis? Dan betaalt u één vervuilingseenheid zuiveringsheffing. Ook betaalt u watersysteemheffing ingezetenen. Omdat u eigenaar van de woning bent, betaalt u ook watersysteemheffing gebouwd. De hoogte van het bedrag voor watersysteemheffing hangt af van de WOZ-waarde van uw koophuis. En of uw koophuis binnendijks of buitendijks staat. In dit voorbeeld is de WOZ-waarde € 315.000.

Kosten waterschapsbelasting voor één persoon in een koophuis binnendijks
Soort belastingKosten 2024
Zuiveringsheffing (één vervuilingseenheid)€ 68,51
Watersysteemheffing ingezetenen€ 134,64 per woning
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks (WOZ-waarde * 0,03670%)€ 115,60
Totaal€ 318,75

U woont samen in een koophuis binnendijks

Woont u met twee of meer personen in een koophuis? Dan betaalt u drie vervuilingseenheden zuiveringsheffing. Dus ook als u maar met zijn tweeën bent. Ook betaalt u watersysteemheffing ingezetenen. Omdat u eigenaar van de woning bent, betaalt u ook watersysteemheffing gebouwd. De hoogte van het bedrag voor watersysteemheffing hangt af van de WOZ-waarde van uw koophuis. En of uw koophuis binnendijks of buitendijks staat. In dit voorbeeld is de WOZ-waarde € 315.000.

Kosten waterschapsbelasting voor twee personen of meer in een koophuis binnendijks
Soort belastingKosten 2024
Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden)€ 205,53
Watersysteemheffing ingezetenen€ 134,64 per woning
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks (WOZ-waarde * 0,03670%)€ 115,60
Totaal € 455,77

U woont alleen in een koophuis buitendijks

Woont u alleen in een koophuis? Dan betaalt u dan één vervuilingseenheid zuiveringsheffing. Ook betaalt u watersysteemheffing ingezetenen.
Omdat u eigenaar van de woning bent, betaalt u ook watersysteemheffing gebouwd. De hoogte van het bedrag voor watersysteemheffing hangt af van de WOZ-waarde van uw koophuis. En of uw koophuis binnendijks of buitendijks staat. In dit voorbeeld is de WOZ-waarde € 315.000.

Kosten waterschapsbelasting voor één persoon in een koophuis buitendijks
Soort belastingKosten 2024
Zuiveringsheffing (één vervuilingseenheid)€ 68,51
Watersysteemheffing ingezetenen€ 134,64
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks (WOZ-waarde * 0,01835%)€ 57,80
Totaal€ 260,95

U woont samen in een koophuis buitendijks

Woont u met twee of meer personen in een koophuis? Dan betaalt u drie vervuilingseenheden zuiveringsheffing. Dus ook als u maar met zijn tweeën bent. Ook betaalt u watersysteemheffing ingezetenen. Omdat u eigenaar van de woning bent, betaalt u ook watersysteemheffing gebouwd. De hoogte van het bedrag voor watersysteemheffing hangt af van de WOZ-waarde van uw koophuis. En of uw koophuis binnendijks of buitendijks staat. In dit voorbeeld is de WOZ-waarde € 315.000.

Kosten waterschapsbelasting voor twee personen of meer in een koophuis buitendijks

Soort belastingKosten 2024
Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden)€ 205,53
Watersysteemheffing ingezetenen€ 134,64 per woning
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks (WOZ-waarde * 0,01835%)€ 57,80
Totaal€ 397,97

Voorbeeldaanslagen 2024 met wegentaak (Alblasserwaard Vijfheerenlanden)

Wegenheffing ingezetenen

Voor de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en een gedeelte van Gorinchem (ten westen van rivier de Linge) wordt er wegenheffing geheven. Het Waterschap Rivierenland onderhoudt hiermee de polderwegen en de fietspaden in deze gemeenten (uitgezonderd de provinciale- en rijkswegen).
Inwoners dragen bij in de algemene kosten voor het onderhoud van de wegen, omdat ze belang hebben bij een goede ontsluiting van het gebied.

U betaalt wegenheffing als u in bovenstaande gemeenten:

  • Geregistreerd staat in het BRP (Basisregistratie Personen) als hoofdbewoner van een woonruimte (Ingezetenen)
  • Geregistreerd staat bij het Kadaster als eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde (recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik en bewoning of appartementsrecht) van een object, natuurterrein of ongebouwde grond

U woont alleen in een huurhuis en betaalt wegenheffing

Woont u alleen in een huurhuis? Dan betaalt u een vervuilingseenheid zuiveringsheffing. Ook betaalt u watersysteemheffing ingezetenen. U betaalt ook wegenheffing als in de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en een gedeelte van Gorinchem (ten westen van rivier de Linge). Woont u op 1 januari in één van deze gemeenten? Dan betaalt u de wegenheffing. Ook als u in de loop van het jaar verhuist. 

Kosten waterschapsbelasting voor één persoon in een huurhuis, met wegenheffing
Soort belastingKosten 2024
Zuiveringsheffing (één vervuilingseenheid)€ 68,51
Watersysteemheffing ingezetenen€ 134,64 per woning
Wegenheffing ingezeten€ 51,08 per woning
Totaal € 254,23

U woont samen in een huurhuis en betaalt wegenheffing

Woont u met twee of meer personen in een huurhuis? Dan betaalt u drie vervuilingseenheden zuiveringsheffing. Dus ook als u maar met zijn tweeën bent. Ook betaalt u watersysteemheffing ingezetenen. U betaalt ook wegenheffing als in de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en een gedeelte van Gorinchem (ten westen van rivier de Linge). Woont u op 1 januari in één van deze gemeenten? Dan betaalt u de wegenheffing. Ook als u in de loop van het jaar verhuist. 

Kosten waterschapsbelasting voor twee personen of meer in een huurhuis, met wegenheffing
Soort belastingKosten 2024
Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden)€ 205,53
Watersysteemheffing ingezetenen€ 134,64 per woning
Wegenheffing ingezetenen€ 51,08 per woning
Totaal€ 391,25

U woont alleen in een koophuis binnendijks en betaalt wegenheffing

Woont u alleen in een koophuis? Dan betaalt u één vervuilingseenheid zuiveringsheffing. Ook betaalt u watersysteemheffing ingezetenen. Omdat u eigenaar van de woning bent, betaalt u ook de watersysteemheffing gebouwd. De hoogte van het bedrag voor watersysteemheffing hangt af van de WOZ-waarde van uw koophuis. En of uw koophuis binnendijks of buitendijks staat. In dit voorbeeld is de WOZ-waarde € 315.000. U betaalt ook wegenheffing als in de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en een gedeelte van Gorinchem (ten westen van rivier de Linge). Woont u op 1 januari in één van deze gemeenten? Dan betaalt u de wegenheffing. Ook als u in de loop van het jaar verhuist. 

Kosten waterschapsbelasting voor één persoon in een koophuis binnendijks, met wegenheffing
Soort belastingKosten 2024
Zuiveringsheffing (één vervuilingseenheid)€ 68,51
Watersysteemheffing ingezetenen€ 134,64 per woning
Wegenheffing ingezetenen€ 51,08 per woning
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks (WOZ-waarde * 0,0367%)€ 115,60
Wegenheffing gebouwd (WOZ-waarde * 0,01047%)€ 32,98
Totaal € 402,81

U woont met twee of meer personen in een koophuis binnendijks en betaalt wegenheffing

Woont u met twee of meer personen in een koophuis? Dan betaalt u drie vervuilingseenheden zuiveringsheffing. Dus ook als u maar met zijn tweeën bent. Ook betaalt u watersysteemheffing ingezetenen. Omdat u eigenaar van de woning bent, betaalt u ook de watersysteemheffing gebouwd. De hoogte van het bedrag voor watersysteemheffing hangt af van de WOZ-waarde van uw koophuis. En of uw koophuis binnendijks of buitendijks staat. In dit voorbeeld is de WOZ-waarde € 315.000. U betaalt ook wegenheffing als in de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en een gedeelte van Gorinchem (ten westen van rivier de Linge). Woont u op 1 januari in één van deze gemeenten? Dan betaalt u de wegenheffing. Ook als u in de loop van het jaar verhuist. 

Kosten waterschapsbelasting voor twee personen of meer in een koophuis binnendijks, met wegenheffing
Soort belastingKosten 2024
Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden)€ 205,53
Watersysteemheffing ingezetenen€ 134,64 per woning
Wegenheffing ingezetenen€ 51,08 per woning
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks (WOZ-waarde * 0,0367%)€ 115,60
Wegenheffing gebouwd (WOZ-waarde * 0,01047%)€ 32,98
Totaal€ 539,83

U woont alleen in een koophuis buitendijks en betaalt wegenheffing

Woont u alleen in een koophuis? Dan betaalt u één vervuilingseenheid zuiveringsheffing. Ook betaalt u watersysteemheffing ingezetenen. Omdat u eigenaar van de woning bent, betaalt u ook de watersysteemheffing gebouwd. De hoogte van het bedrag voor watersysteemheffing hangt af van de WOZ-waarde van uw koophuis. En of uw koophuis binnendijks of buitendijks staat. In dit voorbeeld is de WOZ-waarde € 315.000. U betaalt ook wegenheffing in de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en een gedeelte van Gorinchem (ten westen van rivier de Linge). Woont u op 1 januari in één van deze gemeenten? Dan betaalt u de wegenheffing. Ook als u in de loop van het jaar verhuist. 

Kosten waterschapsbelasting voor één persoon in een koophuis buitendijks, met wegenheffing
Soort belastingKosten 2024
Zuiveringsheffing (één vervuilingseenheid)€ 68,51
Watersysteemheffing ingezetenen€ 134,64 per woning
Wegenheffing ingezetenen€ 51,08 per woning
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks (WOZ-waarde * 0,0367%)€ 57,80
Wegenheffing gebouwd (WOZ-waarde * 0,01047%)€ 32,98
Totaal € 345,01

U woont met twee of meer personen in een koophuis buitendijks en betaalt wegenheffing

Woont u met twee of meer personen in een koophuis? Dan betaalt u drie vervuilingseenheden zuiveringsheffing. Dus ook als u maar met zijn tweeën bent. Ook betaalt u watersysteemheffing ingezetenen. Omdat u eigenaar van de woning bent, betaalt u ook de watersysteemheffing gebouwd. De hoogte van het bedrag voor watersysteemheffing hangt af van de WOZ-waarde van uw koophuis. En of uw koophuis binnendijks of buitendijks staat. In dit voorbeeld is de WOZ-waarde € 315.000. U betaalt ook wegenheffing in de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en een gedeelte van Gorinchem (ten westen van rivier de Linge). Woont u op 1 januari in één van deze gemeenten? Dan betaalt u de wegenheffing. Ook als u in de loop van het jaar verhuist. 

Kosten waterschapsbelasting voor twee personen of meer in een koophuis buitendijks, met wegenheffing
Soort belastingKosten 2024
Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden)€ 205,53
Watersysteemheffing ingezetenen€ 134,64 per woning
Wegenheffing ingezetenen€ 51,08 per woning
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks (WOZ-waarde * 0,0367%)€ 57,80
Wegenheffing gebouwd (WOZ-waarde * 0,01047%)€ 32,98
Totaal € 482,03