Een lespakket om middelbare scholieren aan het denken te zetten over de kwetsbaarheid van Nederland ten aanzien van overstromingen. De lesmodule 'Hoog water op het schoolplein?' is door de KNAg (Koninklijk Nederlands Aardrijkskunde genootschap) speciaal ontwikkeld voor het rivierengebied en daarmee afgestemd op de eigen leefomgeving van leerlingen.

Tekening waarop schoolplein en schoolgebouw onder water staan

Het lesmateriaal omvat zeven lessen en is bedoeld voor de 3e klas havo/vwo. De inhoud heeft betrekking op de opeenvolging van gebeurtenissen tijdens een overstroming (hoogwater > dijkdoorbraak > overstromingswater > gevolgen > preventie en rampenbestrijding). Centraal staat een webapplicatie waarmee leerlingen kunnen verkennen wat er gebeurt als dijken of duinen doorbreken in de eigen omgeving: de overstromingsrisico-atlas. Op een digitale kaart kunnen ze klikken op dijken en zien hoe het achterliggende land in de loop van enkele uren of dagen onder water loopt. In het bijbehorende lesmateriaal zijn ook historische kaarten, oude foto’s en verhalen opgenomen over overstromingen in het verleden. Maar ook een veldwerk op en rond de dijk maakt er deel van uit. Op deze manier worden de leerlingen er toe aangezet om na te denken over overstromingsdreiging en de noodzaak zich daar op voor te bereiden.

Het lesmateriaal dat specifiek is gemaakt voor de verschillende deelgebieden in ons rivierengebied (Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaard, Bommelerwaard, Land van Heusden en Altena en Nijmegen, Millingen en Land van Maas en Waal) is te downloaden via de homepage van Water op het schoolplein(externe link).  Klik op Lesmodule over overstromingen en vervolgens op het logo van Waterschap Rivierenland.

Heeft u gevonden wat u zocht?