Hebt u altijd al de waterkwaliteit rondom uw bedrijf willen verbeteren? Meld u dan aan voor een erfscan vanuit het project Kennisverspreiding DAW Alblasserwaard-Vijfheerenlanden! De doelstelling van dit LTO project is het creëren van bewustwording van de relatie tussen de agrarische bedrijfsvoering en waterkwaliteit. Waterschap Rivierenland is medefinancier van het project.

De erfscan

Activiteiten die op het boerenerf plaatsvinden kunnen erfafspoeling veroorzaken. Deze toevoer van nutriënten tast de waterkwaliteit aan en heeft als gevolg dat het waterleven in en rondom de sloot afneemt. In 2027 wordt de wet- en regelgeving rondom waterkwaliteit verscherpt. Het is daarom aan te raden om bij het (her)inrichten van uw erf alvast na te denken over maatregelen die erfspoeling voorkomen.

De erfscan bestaat uit een bedrijfsbezoek waarbij een LTO medewerker langskomt bij uw bedrijf om de erfemissie op diverse onderdelen in kaart te brengen. Aan de hand van dit bedrijfsbezoek wordt een bedrijfsspecifiek adviesrapport opgesteld waarin wordt toegelicht waar op uw bedrijf erfafspoeling plaatsvindt, en welke maatregelen u kunt nemen om dit te voorkomen.

Aanmelden erfscan

Heeft u interesse in de erfscan? Meld u dan nu aan via jdpee@ltonoord.nl. In uw aanmelding vragen wij u uw NAW-gegevens, e-mail, telefoonnummer en type bedrijf door te geven.