Het huidige peilbesluit Bloemers en het streefpeilbesluit Citters I en II zijn in 2011 vastgesteld.