Medio 2020 is Waterschap Rivierenland begonnen met het opstellen van een nieuw peilbesluit voor het gebied Bloemers en een nieuw streefpeilbesluit voor de gebieden Citters I en II, Neerbosch en Malden. De verwachting is dat in 2022 het nieuwe peilbesluit in werking treedt.