Waterschap Rivierenland zorgt voor schoon water en veilige dijken. Ons werk raakt alle mensen in het rivierengebied. Om wonen en werken in dit gebied, nu en in de toekomst, mogelijk te maken zorgen wij voor een optimale uitvoering van onze taken op het gebied van waterveiligheid, watersysteem en waterketen. In sommige gemeenten zorgen we ook voor de wegen. Voor het uitvoeren van onze taken kan het noodzakelijk zijn dat we uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld omdat we u willen informeren over een project in uw omgeving of omdat we werkzaamheden op of nabij uw perceel moeten uitvoeren.