Heeft u vragen over of wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben? U kunt altijd contact met ons opnemen.

Rechten

U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
  • inzage in de persoonsgegevens die we van u hebben.
  • het laten corrigeren van fouten in persoonsgegevens.
  • het laten verwijderen van persoonsgegevens waarvoor geen bewaarplicht geldt.
  • het intrekken van toestemming.
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Goed om te weten

Waterschap Rivierenland heeft de belastingtaken overgedragen aan de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). Hierdoor verwerken wij geen persoonsgegevens die samenhangen met de waterschapsbelasting. Wilt u inzage in de persoonsgegevens die bekend zijn vanwege de waterschapsbelasting? Vraag deze op bij BSR.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren. Dit doen we om te voorkomen dat je gegevens bij een verkeerde persoon terecht komen. Of dat we de verkeerde gegevens verwijderen of corrigeren.

Klachten

Heb je een klacht over het verwerken van je persoonsgegevens? Wij stellen het op prijs als je dan contact met ons opneemt. Zo leren wij van eventuele fouten.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
Waterschap Rivierenland
College van dijkgraaf en heemraden
De Blomboogerd 1
4003 BX Tiel
info@wsrl.nl
(0344) 64 90 90

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming
privacy@wsrl.nl
Postbus 599
4000 AN TIEL

Het staat u uiteraard vrij om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

lees meer in ons privacy statement.