Regels van het waterschap

U wilt iets bouwen in de buurt van een dijk. Of iets planten bij een water. Dan krijgt u te maken met de regels van het waterschap. Deze regels staan in de Waterschapsverordening. Op de kaart ziet u op welk gebied de regels van toepassing zijn. 

Waterschapsverordening en Leggers ter inzage

Als waterschap hanteren we verschillende regels. Bijvoorbeeld om schade aan dijken en oevers te voorkomen. Of om watertekort, wateroverlast en vervuiling te voorkomen. Eind april besluit ons dagelijks bestuur over het actualiseren van deze regels. Deze wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor inwoners van het rivierengebied en andere belanghebbenden. Van 1 mei tot en met 11 juni 2024 kan iedereen reageren op de voorgestelde wijzigingen. De wijzigingen liggen dan voor inspraak ter inzage. 

 

BEKIJK HIER MEER INFORMATIE

Wat mag wel (en wat niet): de Waterschapsverordening

In de Waterschapsverordening staat wat wel en niet mag. Sommige activiteiten leveren gevaar op voor onze dijken. Of kunnen zorgen voor wateroverlast.

Als iets niet mag, kunt u hiervoor een vergunning aanvragen bij het waterschap. Wij toetsen uw aanvraag dan aan onze regels. Mag iets wel? Dan gelden er voorwaarden en is er een meldingsplicht. Wilt u een steiger aanleggen in uw achtertuin? Of wilt u twee percelen met elkaar verbinden met een brug? Laat het ons weten. 

WATERSCHAPSVERORDENING

Waar mag wat in de buurt van water of een dijk

Stel: in de Waterschapsverordening staat dat u geen schuur of huis mag bouwen op een onderhoudsstrook langs een water. Dan wilt u natuurlijk weten waar die onderhoudsstrook exact ligt. Die informatie vindt u op de kaart met werkingsgebieden. Op de kaart met werkingsgebieden vindt u bijvoorbeeld ook de status van een water of een beschermingszone.

 

KAART

Vergunning van het waterschap

U wilt weten of u een vergunning van het waterschap nodig heeft. Dan gaat u naar de pagina 'Vergunning van het waterschap'. De plek waar u kunt lezen of u een vergunning nodig heeft. U kunt er ook naar het omgevingsloket. Dé plek om te checken of u een vergunning nodig heeft. U kunt in het omgevingsloket ook een vergunning aanvragen of een melding doen. Wilt u meer weten over de regels die gelden? Ook dan bent u op de goede plek. 

VERGUNNING VAN HET WATERSCHAP

Hoe beoordelen wij uw aanvraag voor een vergunning?

Dit doen wij aan de hand van onze beleidsregels.

 

BELEIDSREGELS

Heeft u een vraag?

Stuur dan een e-mail naar de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (vergunningen@wsrl.nl). U kunt ook het contactformulier invullen. 

CONTACTFORMULIER

Heeft u gevonden wat u zocht?