U wilt iets bouwen in de buurt van een dijk. Of iets planten bij een water. Dan krijgt u te maken met de regels van het waterschap. Deze regels staan in de Waterschapsverordening. Op de legger (=kaart) ziet u op welk gebied de regels van toepassing zijn. 

Wat mag wel (en wat niet): de Waterschapsverordening

In de Waterschapsverordening staat wat wel en niet mag. Sommige activiteiten leveren gevaar op voor onze dijken. Of kunnen zorgen voor wateroverlast.

Als iets niet mag, kunt u hiervoor een vergunning aanvragen bij het waterschap. Wij toetsen uw aanvraag dan aan onze regels. Mag iets wel? Dan gelden er voorwaarden en is er een meldingsplicht. Wilt u een steiger aanleggen in uw achtertuin? Of wilt u twee percelen met elkaar verbinden met een brug? Laat het ons weten. 

OMGEVINGSLOKET(externe link)

Waar mag wat wel (of niet) in de buurt van water

Stel: in de Waterschapsverordening staat dat u geen schuur of huis mag bouwen op een onderhoudsstrook langs een water. Dan wilt u natuurlijk weten waar die onderhoudsstrook exact ligt. Die informatie vindt u op de leggers: kaarten die een compleet en nauwkeurig overzicht geven van onze wateren en de omgeving in de buurt.

 

LEGGER WATEREN

Waar mag wat wel (of niet) in de buurt van een waterkering

Stel: in de Waterschapsverordening staat dat u geen schuur of huis mag bouwen in de beschermingszone van een dijk. Dan wilt u natuurlijk weten waar die beschermingszone exact ligt. Die informatie vindt u op de legger waterkeringen: een kaart die een compleet en nauwkeurig overzicht geeft van onze waterkeringen (bijvoorbeeld een dijk) en de omgeving in de buurt van een waterkering.

 

LEGGER WATERKERINGEN(externe link)

U wilt weten of u een vergunning van het waterschap nodig heeft. Dan gaat u naar de pagina 'Vergunning van het waterschap'. De plek waar u kunt lezen of u een vergunning nodig heeft. U kunt er ook naar het omgevingsloket. Dé plek om te checken of u een vergunning nodig heeft. U kunt in het omgevingsloket ook een vergunning aanvragen of een melding doen. Wilt u meer weten over de regels die gelden? Ook dan bent u op de goede plek. 

VERGUNNING VAN HET WATERSCHAP

Heeft u een vraag?

Stuur dan een e-mail naar de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (vergunningen@wsrl.nl). U kunt ook het contactformulier invullen. 

CONTACTFORMULIER

Heeft u gevonden wat u zocht?