De rekenkamercommissie van het waterschap ondersteunt het Algemeen Bestuur van het waterschap in de uitvoering van zijn taken. De rekenkamercommissie wil bijdragen aan meer inzicht in de prestaties van het waterschap en als het nodig is aanbevelingen doen voor de toekomst.