In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 31 mei 2023 is het reglement van orde voor de vaste commissies van advies vastgesteld.
Daarin zijn bepalingen opgenomen omtrent de commissies, o.a. de bemensing.

Per commissie benoemt een fractie één lid (AB of commissielid) en één plaatsvervanger (AB of commissielid).
Het fractievoorzittersoverleg benoemt de leden. 

Commissie Watersysteem, maandagmiddag 15.00 uur

Voorzitter Patricia de Cocq

FractieAB- of commissielidPlaatsvervangend lid

AWP

Guido van der Wedden

Stefan Daamen *

BBB

Marinus Bunt

Jos Vermeulen

CDA

Arie van den Herik *

Teunis Jacob Slob  

ChristenUnie

Willem van Harten *

Kees Boender

JA21

Albert Hekkers *

Teus van Nordennen

Natuurterreinbeheerders

Evelien Schlösser

Roelof van Loenen Martinet *

Ongebouwd

Jacob Branderhorst *

Jan van Lent

PvdA

Max van Leeuwen

Partij voor de Dieren

Femmeke Riezebosch *

Lysanne Jackson

SGP

Bas de Groot

VVD

Andries van der Netten van Stigt

Water Natuurlijk

Annemiek Zeelen

Tim Zwanikken *

*= commissielid

Commissie Waterveiligheid, maandagavond 19.30 uur

Voorzitter Hannie Visser-Kieboom

FractieAB- of commissielidPlaatsvervangend lid

AWP

Heidi van den Oord-de Klein *

Guido van der Wedden

BBB

Jos Vermeulen

Cor Nijhoff

CDA

Arjan Kraijo *

Arie van den Herik *

ChristenUnie

Kees Boender

Willem van Harten *

JA21

Peter Verschoor *

Teus van Nordennen

Natuurterreinbeheerders

Roelof van Loenen Martinet *

Evelien Schlösser

Ongebouwd

Herman Scholtens *

Jan van Lent

PvdA

Annet IJff

Corne van Bergen *

Partij voor de Dieren

Lysanne Jackson

Femmeke Riezebosch *

SGP

Bas de Groot

VVD

Annemieke Stallaert *

Water Natuurlijk

Tim Zwanikken * en Frits van der Schans

Franka Tomassen

*= commissielid

Commissie Waterketen, dinsdagmiddag 15.00 uur

Voorzitter Wilbert Litjens

FractieAB- of commissielidPlaatsvervangend lid

AWP

Stefan Daamen *

Guido van der Wedden

BBB

Ronald de Haan *

Corine Peek

CDA

Hannie Visser-Kieboom

Teunis Jacob Slob

ChristenUnie

Kees Boender

Harrie Drost *

JA21

Teus van Nordennen

Peter Verschoor *

Natuurterreinbeheerders

Maarten Mortier

Evelien Schlösser

Ongebouwd

Herman Scholtens *

Jan van Lent

PvdA

Ben Brink *

Max van Leeuwen

Partij voor de Dieren

Paul van Gent

Zwanny Naber *

SGP

Evert Geluk *

Chris Baggerman *

VVD

Rogier Lelieveld *

Water Natuurlijk

Arjen Rijsdijk

Annemiek Zeelen

*= commissielid

Commissie Middelen, dinsdagavond 19.30 uur

Voorzitter Kees Boender

FractieAB- of commissielidPlaatsvervangend lid

AWP

Guido van der Wedden

Heidi van den Oord-de Klein *

BBB

Corine Peek

Cor Nijhoff

CDA

Teunis Jacob Slob

Hannie Visser-Kieboom

ChristenUnie

Harrie Drost *

Willem van Harten *

JA21

Teus van Nordennen

Peter Verschoor *

Natuurterreinbeheerders

Maarten Mortier

Evelien Schlösser

Ongebouwd

Jan van Lent

Herman Scholtens *

PvdA

Corne van Bergen *

Annet IJff

Partij voor de Dieren

Zwanny Naber *

Paul van Gent

SGP

Chris Baggerman *

VVD

Nanette Reitsma

Water Natuurlijk

Franka Tomassen

Arjen Rijsdijk/Patricia de Cocq

*= commissielid

Plaatsvervangende voorzitters:

  1. Bas de Groot
  2. Annet IJff

Agendacommissie:

  • Co Verdaas, voorzitter Algemeen Bestuur
  • Patricia de Cocq, voorzitter commissie Watersysteem
  • Hannie Visser-Kieboom, voorzitter commissie Waterveiligheid
  • Wilbert Litjens, voorzitter commissie Waterketen
  • Kees Boender, voorzitter commissie Middelen

Heeft u gevonden wat u zocht?