V.l.n.r.: Esther Groenenberg, Kees Romijn, Henk van 't Pad, Co Verdaas, Melinda Boons, Kees Vonk en Goos den Hartog.
Co Verdaas is per 1 december 2023 niet langer de dijkgraaf van ons waterschap maar Deltacommissaris.

Goos den Hartog, waarnemend dijkgraaf
Portefeuilles: Bestuurlijke professionalisering, Coördinatie Omgevingswet, Communicatie, Handhaving, Calamiteiten, Interbestuurlijk toezicht en Integriteit
e-mail: g.den.hartog2@wsrl.nl

Melinda Boons, heemraad (BBB)
Portefeuille Middelen en Wegen: Financiën, Organisatie, Innovatie, Schadebeleid en -afhandeling, Digitale Transformatie en Informatiebeveiliging, Vergunningverlening, Participatie en communicatie, Educatie, Eigendommenbeleid, Wegbeheer en vaarwegen, Cultureel erfgoed en Internationale zaken; tijdelijk ook Energietransitie en circulariteit
e-mail: m.boons@wsrl.nl

Esther Groenenberg, heemraad (CDA)
Portefeuille Watersysteem B: Peilbesluiten in Betuwe, Bommelerwaard en Land van Heusden en Altena, Grondwater, Waterkwaliteit, KRW, Zwemwater, Visbeleid en nieuwe Stoffen, Watertekort en droogte, Muskusrattenbeheer, Bevers en Faunabeheer, Bestuurlijke contacten Betuwe, Bommelerwaard en Land van Heusden en Altena, tijdelijk ook Richtlijn stedelijk afvalwater en Rioleringsbeleid en Biodiversiteit
e-mail: e.groenenberg@wsrl.nl

Henk van 't Pad, heemraad (PvdA)
Portefeuille Waterveiligheid: Dijkversterkingen (HWBP), Zorgplicht primaire waterkeringen, Integraal riviermanagement; tijdelijk ook Zuiveren en Slibeindverwerking
e-mail: h.van.t.pad@wsrl.nl

Kees Romijn, heemraad (Ongebouwd)
Portefeuille Watersysteem A: Peilbesluiten in Alblasserwaard & Vijfheerenlanden en Rijk van Maas en Waal, Klimaatadaptatie en wateroverlast, Veenweide, Water en Bodem Sturend, NPLG, Gebiedsprogramma A5H, Regionale keringen, Baggeren, Bestuurlijke contacten Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, Beneden Linge, Rijk van Maas en Waal; tijdelijk ook Stikstof 
e-mail: c.romijn@wsrl.nl

Kees Vonk, secretaris-directeur
e-mail: k.vonk@wsrl.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?