V.l.n.r.: Esther Groenenberg, Kees Romijn, Henk van 't Pad, Co Verdaas, Melinda Boons, Kees Vonk en Goos den Hartog.

Co Verdaas, dijkgraaf
Portefeuilles: Bestuurlijke professionalisering, Coördinatie Omgevingswet, Communicatie, Handhaving, Calamiteiten, Interbestuurlijk toezicht en Integriteit
e-mail: directie.bestuur@wsrl.nl

Melinda Boons, heemraad (BBB)
Portefeuille Middelen en Wegen: Financiën, Organisatie, Innovatie, Schadebeleid en -afhandeling, Digitale Transformatie en Informatiebeveiliging, Vergunningverlening, Participatie en communicatie, Educatie, Eigendommenbeleid, Wegbeheer en vaarwegen, Cultureel erfgoed en Internationale zaken
e-mail: m.boons@wsrl.nl

Esther Groenenberg, heemraad (CDA)
Portefeuille Watersysteem B: Peilbesluiten in Betuwe, Bommelerwaard en Land van Heusden en Altena, Grondwater, Waterkwaliteit, KRW, Zwemwater, Visbeleid en nieuwe Stoffen, Watertekort en droogte, Muskusrattenbeheer, Bevers en Faunabeheer, Bestuurlijke contacten Betuwe, Bommelerwaard en Land van Heusden en Altena
e-mail: e.groenenberg@wsrl.nl

Goos den Hartog, heemraad (SGP) en loco-dijkgraaf
Portefeuille Waterketen: Zuiveren, Slibeindverwerking, Energietransitie en circulariteit, Richtlijn stedelijk afvalwater en Rioleringsbeleid, Stikstof 
e-mail: g.den.hartog2@wsrl.nl

Henk van 't Pad, heemraad (PvdA)
Portefeuille Waterveiligheid: Dijkversterkingen (HWBP), Zorgplicht primaire waterkeringen, Integraal riviermanagement
e-mail: h.van.t.pad@wsrl.nl

Kees Romijn, heemraad (Ongebouwd)
Portefeuille Watersysteem A: Peilbesluiten in Alblasserwaard & Vijfheerenlanden en Rijk van Maas en Waal, Klimaatadaptatie en wateroverlast, Veenweide, Water en Bodem Sturend, NPLG, Gebiedsprogramma A5H, Regionale keringen, Baggeren, Bestuurlijke contacten Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, Beneden Linge, Rijk van Maas en Waal
e-mail: c.romijn@wsrl.nl

Kees Vonk, secretaris-directeur
e-mail: k.vonk@wsrl.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?