Subsidie natuurvriendelijke oevers

We geven subsidie voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Natuurvriendelijke oevers zorgen voor meer planten en dieren in de sloot. En zo zorgen de oevers voor schoon en gezond water in de sloot. 

Leg ook een natuurvriendelijke oever aan!

 • Zo heeft u minder overlast door water als het veel regent, in de tuin of op het land;
 • u doet iets goeds voor planten en dieren; 
 • verplichte bufferstroken leveren u zo nog iets op! Bent u eigenaar of pachter van agrarische grond? Dan bent u verplicht bufferstroken aan te leggen. Een natuurvriendelijke oever telt voor een deel mee als bufferstrook. 

VRAAG SUBSIDIE AAN

Kan ik subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen als u eigenaar of pachter bent van grond langs aangewezen KRW-water of langs primair (A-) en secundair (B-) water in landelijk gebied. Het maakt niet uit of u agrariër, particulier, natuurbeherende organisatie of een overheid bent.

Wat is een natuurvriendelijke oever?

Een natuurvriendelijke oever is een oever die minder steil is dan een 'traditionele' oever. En heeft een natuurlijke overgang van nat naar droog met planten boven en onder het wateroppervlak. Een natuurvriendelijke oever is goed voor de natuur en er is ook meer ruimte voor water.

Een natuurvriendelijke oever is onder te verdelen in drie zones: oeverzone, plas-draszone en een zone met ondergedoken waterplanten

Een natuurvriendelijke oever zorgt voor:

 • meer verschillende planten
 • een gezonde omgeving voor (water-)dieren
 • een betere waterkwaliteit
 • minder wateroverlast bij hevige regenbuien

Wanneer kom ik in aanmerking voor subsidie?

 • U legt een natuurvriendelijke oever aan langs:
  • een KRW-water (Europese Kaderrichtlijn Water) die is aangewezen als zoeklocatie ‘aanleg natuurvriendelijke oevers’. U vindt deze wateren op de kaart zoeklocaties aanleg natuurvriendelijke oevers in KRW-water;  
  • een ander primair (A-) water of secundair (B-) water in het landelijk gebied van Waterschap Rivierenland. 
 • U legt een natuurvriendelijke oever aan van:
  • minimaal 100 meter lang;
  • maximaal 8 meter breed, vanaf de insteek van de sloot.
 • U legt de natuurvriendelijke oever aan nadat:
  • wij uw subsidieaanvraag hebben goedgekeurd; en
  • u een watervergunning heeft voor de aanleg van de oever; of
  • u een melding heeft gedaan voor de aanleg van de oever.
 • U legt de natuurvriendelijke oever niet aan als onderdeel van andere wet- en regelgeving.
 • U krijgt geen subsidie van andere partijen voor de natuurvriendelijke oever.

Een overzicht van alle eisen vindt u in de Stimuleringsregeling Natuurvriendelijke oevers 2023-2027
Voldoet u niet aan de voorwaarden? Soms kunnen wij een uitzondering maken. Stuur een e-mail met uw gegevens naar subsidienvo@wsrl.nl.

Waarvoor krijg ik subsidie?

U krijgt subsidie voor:

 • de aanleg van een natuurvriendelijke oever; en
 • de waardevermindering van de grond. Legt u een natuurvriendelijke oever aan? Dan mag u die grond niet meer voor iets anders gebruiken. Dit noemen we een 'kwalitatieve verplichting'.  

Hoeveel subsidie krijg ik?

 • U krijgt maximaal € 23,50 per m2 voor het aanleggen van een natuurvriendelijke oever.
 • U krijgt maximaal € 5,50 per m2 voor de waardevermindering van de grond die u gebruikt voor de oever. Hoeveel u krijgt, hangt af van de bestemming van de grond:
  • € 5,50 per m2 voor grond met de bestemming agrarisch;
  • € 3,40 per m2 voor grond met de bestemming natuur met agrarisch medegebruik;
  • € 1,70 per m2 voor grond met de bestemming natuur zonder agrarisch medegebruik.

Hoe leg ik een natuurvriendelijke oever aan?

U kunt een natuurvriendelijke oever op verschillende manieren aanleggen: 

 1. Een flauw talud met een onderwatertalud van 1:4 of flauwer en een bovenwatertalud van 1:2 of flauwer. Het onderwatertalud is minimaal 2,0 meter breed. De natuurvriendelijke oever bestaat voor minimaal 50% uit een onderwatertalud. 
 2. Een plas-drasoever van minimaal 2,0 meter breed onder water. De plas-drasoever is minimaal 20 centimeter diep bij het laagste waterpeil en is maximaal 60 centimeter diep bij het hoogste waterpeil. Het talud heeft een helling van 1:2 of flauwer.
 3. Een vooroever van minimaal 2,0 meter breed. U legt een onderwatertalud aan van 1:4 of flauwer en een bovenwatertalud van 1:2 of flauwer. 

Hoe onderhoud ik een natuurvriendelijke oever?

Legt u een natuurvriendelijke oever aan langs primair (A-) water? Dan onderhouden wij meestal de oever. Is het een primair (A-) water met gedeeld onderhoud? Dan onderhoudt u de natuurvriendelijke oever zelf. 

U onderhoudt een natuurvriendelijke oever op de volgende manier: 

 • U maait jaarlijks tussen de 25% en 50% van de oever gefaseerd. Elk jaar maait u een ander deel. Na 2 tot 4 jaar heeft u de hele oever een keer gemaaid. 
 • U maait tussen 1 augustus en 1 november.
 • U laat minimaal 10 centimeter staan boven het maaiveld.
 • Rietvegetatie maait u 10 centimeter boven de waterlijn af.
 • U verwijdert het maaisel van de oever.
 • Vee mag niet op de oever komen.
 • U verwijdert jaarlijks houtige opslag. Dit zijn jonge boompjes en struiken die op de natuurvriendelijke oever groeien.
 • U mag geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken.
 • U mag de oever niet bemesten.
 • U krabt ongeveer één keer in de tien jaar de oever uit om verlanding tegen te gaan. Verlanden de kanten sneller? Dan krabt u de oever eerder uit. Uitkrabben doet u met een maai/hark-combinatie. De droge vegetatie maait u en met de hark krabt u de aangeslibde bagger uit de kant.

Wilt u de oever op een andere manier onderhouden? Dan maakt u een onderhoudsplan. Dit plan dient u samen met de subsidieaanvraag in. 

Vraag de subsidie aan!

Vul het aanvraagformulier subsidieregeling NVO in. Vraagt u voor iemand anders subsidie aan? Vul dan ook het machtigingsformulier in. Stuur de ingevulde en ondertekende formulieren met bijlagen per e-mail naar subsidieNVO@wsrl.nl of per post naar:

Waterschap Rivierenland
Afdeling Omgeving & Beleid
Postbus 599
4000 AN Tiel

foto van een natuurvriendelijke oever

Waar moet ik nog meer aan denken?

Denk aan het aanvragen van een watervergunning voor de natuurvriendelijke oever. Of aan het melden.

In het Omgevingsloket Online kunt u checken of u een watervergunning nodig heeft of dat een melding voldoende is. U kunt hier ook de watervergunning aanvragen of de melding doen. Op de pagina 'Natuurvriendelijke oever aanleggen' leest u meer over het aanleggen van een natuurvriendelijke oever.

Tot wanneer kan ik subsidie aanvragen?

U kunt tot eind 2027 subsidie aanvragen. Is de subsidiepot eerder leeg? Dan krijgt u geen subsidie meer.

Hoeveel subsidie is er in totaal?

In totaal is er € 1.300.000,- beschikbaar. Dit is onderverdeeld in:

 • € 700.000,- voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers langs aangewezen KRW-water; 
 • € 600.000,- voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers langs primair (A-) en secundair (B-) water in landelijk gebied.

Wat gebeurt er als het geld op is?

Dan krijgt u geen subsidie meer.

Heeft u vragen?

Stuur een e-mail naar subsidieNVO@wsrl.nl. Of bel naar 0344-649304.

Disclaimer

De basis voor de tekst op de webpagina is de tekst van de Stimuleringsregeling Natuurvriendelijke Oevers 2023-2027. Is de tekst op deze webpagina anders dan de tekst van de Stimuleringsregeling Natuurvriendelijke Oevers 2023-2027? Dan geldt de tekst van de Stimuleringsregeling Natuurvriendelijke Oevers 2023-2027.

Heeft u gevonden wat u zocht?