Op deze pagina vindt u meer informatie over het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Een natuurvriendelijke oever is een oever met een ecologische en landschappelijke functie. De aanleg van een natuurvriendelijke oever heeft gevolgen voor de waterberging, de aan- en afvoer van water, het onderhoud en de ecologie.  

Checken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen? Dat doet u in het Omgevingsloket! Daar kunt u ook de vergunning aanvragen of de melding doen. U kunt inloggen met DigiD (particulier) of eHerkenning (bedrijf). 

OMGEVINGSLOKET(externe link)

Het waterschap denkt met u mee

Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee. Ze kijken wat in uw situatie de mogelijkheden zijn en de beste oplossing is. Dat is vaak verstandig en helpt om de aanvraag sneller te behandelen. U weet zo bijvoorbeeld wat wel en niet kan. En welke stukken u moet opsturen. Heeft u vragen? Of twijfelt u ergens over? Neem contact op met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waterschap Rivierenland (e-mail: vergunningen@wsrl.nl).

Heb ik een vergunning nodig of hoef ik alleen een melding te doen?

Vaak mag u een natuurvriendelijke oever aanleggen met een melding. Een vergunning is niet altijd nodig. Er zitten wel regels aan het aanleggen van een natuurvriendelijke oever met een melding. Welke? Dat leest u in de paragraaf ‘Hoe mag ik een natuurvriendelijke oever aanleggen met een melding?’ 

Mag u een natuurvriendelijke oever aanleggen met een melding? Dan doet u deze melding in het Omgevingsloket. Een telefoontje naar het waterschap is niet voldoende.Voldoet u niet aan de regels voor een melding? Dan heeft u een vergunning nodig. Ook voor een vergunning gaat u naar het Omgevingsloket.

 • Bent u particulier? Dan heeft u uw DigiD nodig om een melding te doen.
 • Heeft u een bedrijf of vertegenwoordigt u een bedrijf? Dan heeft u eHerkenning nodig om een melding te doen. 

OMGEVINGSLOKET(externe link)

Wat kost een vergunningsaanvraag?

Er zijn twee mogelijkheden:

 1. U hoeft het aanleggen van een natuurvriendelijke oever alleen te melden: dat kost u niets. Denk er wel aan dat u de aanleg van de natuurvriendelijke oever meldt. Dit doet u bij het Omgevingsloket(externe link)
 2. U heeft een vergunning nodig voor het aanleggen van een natuurvriendelijke oever. U betaalt dan kosten (leges) als wij uw aanvraag voor een vergunning in behandeling nemen. U betaalt bij een aanvraag voor een vergunning altijd (een deel van) de leges. Ook als wij de vergunning weigeren of u uw aanvraag intrekt. U betaalt minimaal Euro 310,-. In de legesverordening vindt u de precieze kosten.

LEGESVERORDENING

Waar mag ik een natuurvriendelijke oever aanleggen?

U mag een natuurvriendelijke oever aanleggen met een melding in een water met een secundaire (B) of tertiaire (C) status. U voldoet wel aan de voorwaarden in de paragraaf ‘Hoe mag ik een natuurvriendelijke oever aanleggen met een melding?’ 

U mag geen natuurvriendelijke oever aanleggen: 

 • in een water dat door het waterschap wordt onderhouden; 
 • in een waterkering of de beschermingszone van een waterkering; 
 • langs een weg in beheer bij het waterschap.

U vindt de status van een water op de legger. De legger is een kaart waarop alle wateren staan. Op deze kaart kunt u zien welke status het water heeft waar u een dam met duiker wilt aanleggen. U kunt inzoomen op een water. U kunt ook zoeken op adres of postcode. Klik op een water voor meer informatie. Heeft u dat gedaan? Dan ziet u achter 'categorie' de status van het water.

LEGGER WATEREN

Hoe mag ik een natuurvriendelijke oever aanleggen met een melding?

 1. De natuurvriendelijke oever ligt in secundair (B) of tertiair (C) water.
 2. De natuurvriendelijke oever is minimaal 25,00 meter lang.
 3. Het water is minimaal 0,50 meter diep op het hoogste peil.
 4. U dempt of versmalt geen water.
 5. U verkleint het doorstroomprofiel van het water niet.

Waar moet ik nog meer aandenken bij de aanleg van een natuurvriendelijke oever?

 • Beschadigingen of verzakkingen van de beschoeiing, het talud of maaiveld belemmeren de waterdoorvoer niet.
 • Een plas-drasoever heeft de volgende afmetingen:
  1. De plas-drasoever is minimaal 2,00 meter breed.
  2. De plas-drasoever is minimaal 0,30 meter tot maximaal 0,50 meter diep op het hoogste peil.
  3. De helling van het talud onder de plas-drasoever is 1:3 of flauwer of afgewerkt met een beschoeiing (zie tekening 1).
  4. De helling van het talud boven de plas-drasoever is 1:2 of flauwer (zie tekening 1).
 • Legt u de plas-drasoever achter een beschoeiing aan? Dan heeft die beschoeiing om de 25,00 meter een opening van 1,00 meter breed.
 • Is de natuurvriendelijke oever geen plas-drasoever? Dan heeft het hele talud een helling van minimaal 1:3 (tekening 2).
 • Brengt u natte vegetatie aan? Dan bestaat deze uit inheemse soorten.

Tekeningen

In tekening 1 ziet u in beeld hoe u een plasdrasoever mag aanleggen met alleen een melding.

Voorbeeldtekening plasdrasoever
Tekening 1: plasdrasoever

In tekening 2 ziet u in beeld hoe u een natuurvriendelijke oever mag aanleggen met alleen een melding.

voorbeeldtekening van een natuurvriendelijke oever
Tekening 2: natuurvriendelijke oever

Ik mag geen natuurvriendelijke oever aanleggen met een melding. Wat nu?

Dan heeft u een vergunning nodig. 

VERGUNNING AANVRAGEN(externe link)

Heeft u vragen?

Stuur dan een e-mail naar de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (vergunningen@wsrl.nl). Het is vaak verstandig dat u vooraf met het waterschap overlegt. Zo kunnen medewerkers met u meedenken om voor u de beste oplossing te vinden. 

Disclaimer

De basis voor de tekst op de webpagina is de tekst van de Waterschapsverordening. Is de tekst op deze webpagina anders dan de tekst van de Waterschapsverordening? Dan geldt de tekst van de Waterschapsverordening.

WATERSCHAPSVERORDENING(externe link)

Heeft u gevonden wat u zocht?