Regelmatig zijn er subsidies voor maatregelen die iets met water te maken hebben. Bijvoorbeeld tegen wateroverlast of om water te besparen. Hieronder een overzicht van alle lopende subsidiemogelijkheden.

Subsidie natuurvriendelijke oevers

Schoon en gezond water in de sloot, wie wil dat niet! Natuurvriendelijke oevers helpen daarbij. Ze zorgen voor meer planten en dieren. Waterschap Rivierenland geeft subsidie voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever. En wist u dat een natuurvriendelijke oever voor een deel meetelt in de verplichte bufferstrook?

Meer informatie over subsidie natuurlijke oevers