Regelmatig zijn er subsidies voor maatregelen die iets met water te maken hebben. Bijvoorbeeld tegen wateroverlast of om water te besparen. Alle subsidies vindt u op deze pagina. Een regeling voor maatregelen om je eigen leefomgeving klimaatbestendig te maken is in voorbereiding. Deze regeling start in het vierde kwartaal van 2022.