Regelmatig zijn er subsidies voor maatregelen die iets met water te maken hebben. Bijvoorbeeld tegen wateroverlast of om water te besparen.

Hieronder een overzicht van alle lopende subsidiemogelijkheden.

Subsidie waterbesparende maatregelen agrariërs

Het klimaat verandert. De extremen in neerslag, hitte en droogte nemen toe. Door te investeren in waterbesparende maatregelen maakt u uw bedrijf toekomstbestendiger. Waterschap Rivierenland heeft samen met ZLTO, LTO-Noord en het Deltafonds hiervoor deze regeling opgezet.

Meer informatie over subsidie waterbesparende maatregelen agrariers

Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant

Grondeigenaren in Altena kunnen subsidie krijgen voor behoud en verbetering van het Brabantse landschap. De subsidie is bedoeld voor de aanleg en het beheer van landschapselementen, bijvoorbeeld voor het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie.

De Stimuleringsregeling Landschap is een regeling van provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant. Meer informatie lees je op de website van de provincie(externe link).

Subsidie klimaatactief

Op dit moment geen subsidieaanvragen binnen deze regeling mogelijk. Een nieuwe subsidieregeling wordt voorbereid.