Als waterschap hebben we landbouwpercelen in eigendom om diverse projecten te kunnen doen. Bijvoorbeeld waterberging, natuurvriendelijke oevers en dijkversterkingen. Percelen die we niet direct nodig hebben verpachten we.

Inschrijven tot 22 oktober

Tot 22 oktober bieden we negen kavels aan. Het gaat om zowel grasland- als akkerbouwpercelen. Ze liggen nabij Varik, Hardinxveld-Giessendam, Heesselt, Vianen, Dodewaard, Zuilichem en Gameren. Agrarische ondernemers nodigen we uit om deel te nemen aan de inschrijving. Kijk voor meer informatie op www.wsrl.nl/pachten