Hier vindt u het laatste nieuws van Waterschap Rivierenland.

 • Open Dag zaterdag 14 oktober: uniek kijkje op drie locaties

  Hoe versterk je een dijk? Hoe maak je rioolwater schoon? Hoe vang je een muskusrat? En hoe kan het dat Waterschap Rivierenland al 750 jaar bestaat? Op zaterdag 14 oktober is het allemaal te beleven bij de Open Dag van het waterschap in het hoofdkantoor in Tiel en op de zuiveringen in Sleeuwijk en Arnhem-Zuid.

 • Informatiebijeenkomst over integraal gebiedsplan Hardinxveld-Giessendam

  Voor de directe omgeving organiseren de samenwerkende partijen een informatiebijeenkomst in De Parel op donderdag 12 oktober vanaf 19.30 uur. De bijeenkomst staat in het teken van de gebiedsontwikkeling waarbij het nieuwe boezemkanaal wordt aangelegd in combinatie met een zonneveld en natuurontwikkeling.

 • Hoe staat het nu met de Omgevingswet?

  Vanaf 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Wilt u iets veranderen in uw omgeving? Dan krijgt u met deze nieuwe Omgevingswet te maken. De Omgevingswet bevat de regels voor wonen, ruimte, wegen, milieu en water van de waterschappen, de provincies en gemeenten. Dit moet het voor u makkelijker maken als u iets in uw omgeving wilt veranderen.

 • Waterbericht: neerslagtekort terug op ‘oude normaal’

  Eind september eindigde de periode waarin het KNMI het ‘neerslagtekort’ bij houdt: we eindigden op een niveau dat na enkele droge zomers overkomt als ‘het oude normaal’. De komende weken zijn opvallend zacht en droog, we houden de zomerpeilen dus nog even aan.

 • Samenwerking Pact van Loevestein gaat door in de Hollandse Waterlinies

  De komende 10 jaar blijven overheden en natuurorganisaties samenwerken in het zuidelijke deel van Unesco Werelderfgoed Hollandse Waterlinies voort te zetten voor de komende 10 jaar. Vrijdag tekenden13 partners voor voortzetting van hun Pact van Loevestein. Op het slot werd een nieuw informatiebord onthuld.

 • Eerste deel werkzaamheden Breedeweg maakt ruimte voor water geopend: ‘11 miljoen liter water extra bergen’

  Op vrijdag 29 september hebben heemraad Kees Romijn van Waterschap Rivierenland en wethouder Ria Barber van de gemeente Berg en Dal het eerste deel van ‘Breedeweg maakt ruimte voor water’ officieel geopend.

 • Onderzoek: grote urgentie tot samenwerking om Europese eisen voor waterkwaliteit te halen

  Brabantse waterschappen vragen om meer samenwerking om in 2027 aan de waterkwaliteitseisen te kunnen voldoen.

 • Dijkversterkingsprojecten als motor voor de energietransitie

  Koning Willem-Alexander heeft WattHub in Geldermalsen geopend. Dit is het eerste laadplein voor zwaar elektrisch bouwmaterieel, zoals graafmachines, kranen en vrachtwagens. Deze machines worden ingezet bij de uitvoering van het dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg. De feestelijke opening maakt deel uit van een werkbezoek aan coöperatie Betuwewind.

 • Controle onderhoud dijken in het rivierengebied

  Vanaf 3 oktober 2023 controleert Waterschap Rivierenland het onderhoud van de dijken in het hele rivierengebied. Ook de boezemkades en de kanaaldijken in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden worden gecontroleerd. We noemen dit de ‘schouw waterkeringen’.

 • 4 oktober: waterschap sluit coupure in vesting Nieuwpoort

  Op woensdag 4 oktober sluit Waterschap Rivierenland een doorgang in de Lekdijk in de vesting van Nieuwpoort. Deze coupure sluit bij wijze van oefening.

 • Waterschap en De Tapir maken samen het schoolplein groen

  Een groen schoolplein heeft veel voordelen. Steeds meer scholen verruilen grijs voor groen. Waar het kan met subsidie van Waterschap Rivierenland. Sinds eind 2022 maakten al 19 scholen gebruik van de subsidieregeling ‘samenvergroenen’. Nu is het plein klaar van de school die als eerste met de subsidie aan de slag ging: De Tapir in Nijmegen.

 • Let op voor modder op de weg bij oogst

  Nu de oogst is gestart, kan modder op de weg zorgen voor onveilige situaties. In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden roept Waterschap Rivierenland weggebruikers en boeren op om rekening met elkaar te houden.

 • Waterbericht: op peil blijven in droge periode

  Na enkele wisselvallige weken breekt een nieuwe droge periode aan. We houden de normale zomerpeilen aan. Zo droog als de laatste zomers is het bij lange na niet. Officieel begon inmiddels de herfst.

 • Water in de vijver in Alphen sterk gezakt

  Het water in de vijver aan de Schutstraat en de Greffelingsestraat in Alphen is sterk gezakt. Vanochtend kwamen we er achter dat de techniek ons helaas in de steek heeft gelaten. Onze medewerkers namen gelijk actie en gelukkig vult de vijver zich vanaf deze ochtend weer. We verwachten dat dit nog wel het hele weekend duurt. De vijver is via een schuif bij te vullen tot ongeveer 20 centimeter onder het normale peil. De natuur moet zijn werk gaan doen voor deze paar laatste centimeters.

 • Waterbericht: water opvangen en verdelen

  Komende week vallen er verspreid over het gebied een aantal buien. Als ze lokaal blijven, verwachten we weinig effect op de waterstanden en is bijsturing beperkt nodig. Voorlopig blijven we op zomerpeil staan vanwege lokale beregening en droge periodes na deze week.

 • Start laatste deel dijktraject van dijkversterking Wolferen-Sprok

  Dijkversterking Wolferen-Sprok van Waterschap Rivierenland bereikt een mijlpaal. Op 2 oktober start bouwcombinatie De Betuwse Waard met cluster A, het laatste dijktraject van de versterkingsopgave. Het gaat om het dijktraject iets voorbij restaurant Baiana tot aan de Steltsestraat in Lent, dat een lengte heeft van ca. 900 meter.

 • Herstel Maasdijk Nederasselt na graverij door bevers

  Waterschap Rivierenland herstelt de komende weken schade door bevers aan de Maasdijk bij Nederasselt. Met enkele maatregelen aan het Molenwiel ontstaat een situatie waarin bever en dijk naast elkaar blijven bestaan.

 • Waterbericht: buien brengen weersomslag

  Zo laat in de zomer vroeg de hete week weinig water. In ons peilbeheer houden we rekening met buien, die een omslag markeren naar koeler weer. We houden onze sloten en vaarten op zomerpeil of iets daarboven.

 • Veel kijkers bij historische gemalen en dijkmagazijnen

  Ruim 1500 mensen bezochten zaterdag de historische gemalen en dijkmagazijnen die Waterschap Rivierenland openstelde op Open Monumentendag. Het levend erfgoed in ons jubileumjaar trok veel kijkers.

 • A2 naar Utrecht dicht in nacht 8-9 september voor oefening coupure Diefdijk

  Voor de veiligheid van ons land is het belangrijk dat de dijken goed op orde zijn. Daarom test Rijkswaterstaat samen met Waterschap Rivierenland eens per jaar de coupure in de Diefdijk in de snelweg A2. Deze proefsluiting vindt plaats in de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 september. De snelweg is dan dicht richting Utrecht tussen knooppunt Deil en afrit Everdingen.