Hier vindt u het laatste nieuws van Waterschap Rivierenland.

 • Werk gereed, rust keert terug in de Noordwaard

  De afgelopen jaren werkten we aan kades, watergangen en het groen in de Noordwaard. Zo kan het waterschap het gebied, na de ontpoldering in 2015, goed beheren en onderhouden. Het werk zit er op, de rust keert terug in de Noordwaard.

 • Haalbaarheidsstudie naar integraal gebiedsplan voor Hardinxveld-Giessendam

  Over enkele jaren start Waterschap Rivierenland met de bouw van een nieuw gemaal in Hardinxveld-Giessendam. Om het water daar te krijgen, wordt een nieuw kanaal aangelegd tussen de Giessen en de Beneden-Merwede.

 • Nieuw college en bestuursprogramma: Aan de slag met water

  Tijdens de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 31 mei is het nieuwe dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland benoemd.

 • Waterlopers naar Roparun, zondag en maandag in rivierenland

  Zo’n 25 medewerkers van Waterschap Rivierenland vertrekken vanmiddag vanuit Tiel naar de start van de Roparun 2023, van Enschede naar Rotterdam. Dit Pinksterweekend legt Team 242 De Waterlopers te voet of per fiets 550 kilometer af, deels door het rivierengebied.

 • Informatiebijeenkomst over de maatregelen in en bij de Graafstroom

  Op woensdagavond 31 mei 2023 organiseert Waterschap Rivierenland een bijeenkomst over de watersysteemmaatregelen in en nabij de Graafstroom in de Alblasserwaard. De bijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis Ottoland en begint om 19.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. Tijdens de bijeenkomst vertellen medewerkers van het waterschap over de aanleiding en doel van het project ‘maatregelen Graafstroom’ en worden de voorlopige ontwerpen toegelicht. 

 • Formatie Waterschap Rivierenland afgerond

  Na een periode van informeren en formeren is er onder begeleiding van informateur Marianne Kallen-Morren een bestuursprogramma tot stand gekomen.

 • Verwijderen invasieve exoot cabomba Giessen

  In de Giessen bij Hardinxveld-Giessendam komen we regelmatig het plantje cabomba (waterwaaier) tegen. Cabomba is een ‘invasieve exoot’. Het plantje groeit en verspreidt zich snel. En is moeilijk te bestrijden. Daarnaast kunnen andere plantensoorten door het plantje niet goed bloeien. We gaan aan de slag om cabomba zo goed mogelijk tegen te gaan.

 • Start nieuwe subsidie voor natuurvriendelijke oevers

  Een oever met ruimte voor natte natuur is goed voor schoon en gezond water in de sloot. Daarom start Waterschap Rivierenland met een nieuwe subsidie voor wie een ‘natuurvriendelijke oever’ aanlegt.

 • Barones en watersnood; herstel historische sluis Nederhemert-Zuid

  Deze maand start het herstel van een monumentale duikersluis op het ‘eiland van Nederhemert-Zuid’ uit 1861. Nog altijd is de sluis in bedrijf nabij de Afgedamde Maas waar de middeleeuwse wortels van ons waterschap liggen.

 • Miljoenste vis zwemt door vislift op de Linge

  Het is feest op de Linge. De miljoenste vis, een brasem, passeerde aan de Muskushouwsestraat in Heteren de vislift.

 • Maaien voor water, veiligheid en natuur

  Met honderden kilometers aan dijken, sloten en bermen beheert Waterschap Rivierenland veel groen. Door te maaien dragen we bij aan veiligheid, doorstroming én biodiversiteit. We zien de soortenrijkdom toenemen. En we waarschuwen: let op bij grote machines op de weg.

 • Emissieloos materieel bij dijkversterking Wolferen-Sprok

  Bij ons dijkversterkingsproject Wolferen-Sprok zet bouwcombinatie De Betuwse Waard (Ploegam, GMB en Dura Vermeer) fors in op een duurzame uitvoering, met onder andere emissieloos materieel.

 • 750 jaar: fotowedstrijd WaterPracht

  750 jaar Waterschap Rivierenland: een mooi moment om bij stil te staan. En om vast te leggen. In de Week van Ons Water dagen we je uit om ons Rivierenland in te gaan en een foto te maken met als onderwerp ‘WaterPracht’. Hoe zie jij het prachtige van water terug wanneer je buiten om je heen kijkt? Maak die foto en doe mee aan onze fotowedstrijd.

 • Stremming scheepvaartverkeer Giessen voorbij

  De vrijdag aangetroffen diesel op de Giessen is inmiddels grotendeels weggehaald.

 • Update voortgang informatiefase Waterschap Rivierenland

  Afgelopen weken zijn er onder begeleiding van informateur Marianne Kallen-Moren verschillende gesprekken gevoerd om te komen tot een bestuursakkoord.

 • 2 mei: Oefening coupures Rijnbandijk in Rijswijk (Buren)

  Op dinsdagochtend 2 mei oefent Waterschap Rivierenland hem de sluiting van tien kleine coupures aan de Rijnbandijk in Rijswijk (gemeente Buren). Dit zijn doorgangen die bij extreem hoogwater op de Neder-Rijn dicht kunnen. De Rijnbandijk beschermt het dorp en de Betuwe bij extreem hoogwater.

 • Dijkversterking Tiel-Waardenburg in uitvoering

  De komende jaren versterkt Waterschap Rivierenland de dijk tussen Tiel (Inundatiekanaal) en Waardenburg (A2). We beginnen met het grondwerk voor het versterken van de dijk en het aanbrengen van damwanden.

 • Baggeren in de stadsdelen Lindenholt en Dukenburg in Nijmegen succesvol afgerond

  Van september 2022 tot april 2023 voerde Waterschap Rivierenland baggerwerkzaamheden uit in Nijmeegse stadsdelen. Deze werkzaamheden zijn succesvol afgerond.

 • Campagne leefbaarheid en veiligheid voor motoren op de dijken

  Waterschap Rivierenland, politie, gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden en Motorrijdersactiegroep MAG slaan de handen ineen om overlast op de dijken aan te pakken. "Het motorseizoen begint en de dijken vormen een prachtige route. We roepen op het veilig en plezierig te houden op onze dijkwegen voor weggebruikers en bewoners”, zegt heemraad Goos den Hartog.

 • Toekomst voor het Werelderfgoed Kinderdijk vastgelegd in samenwerkingsafspraken

  Op 5 april is de samenwerkingsovereenkomst Werelderfgoed Kinderdijk getekend. De samenwerking provincie Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) en de gemeenten Alblasserdam en Molenlanden richt zich erop het gebied hét voorbeeld te laten worden van modern erfgoedbeheer.