Hier vindt u het laatste nieuws van Waterschap Rivierenland.

 • Terinzagelegging locatiebesluit voor nieuw gemaal In Hardinxveld

  Waterschap Rivierenland heeft de Notitie Ontwerp Locatiebesluit met bijbehorend Milieu Effect Rappor (M.e.r.) opgesteld voor het nieuwe boezemgemaal en -kanaal in Hardinxveld.
  Foto vanaf boven, met daarop een gemaal
 • Waterschap zet voor het eerst ‘beaver deceiver’ in

  Wat te doen als een bever met de bouw van de dam ervoor zorgt dat het water niet goed kan doorstromen? In Groesbeek heeft Waterschap Rivierland een ‘beaver deciever’ in een beverdam geplaatst.
  Foto van plaatsing van de 'beaver deceiver' in een watergang bij een beverdam. Een beaver deceiver is een PVC-buis die ervoor zorgt dat het water kan doorstromen. De beverdam kan dan blijven bestaan.
 • Werk aan de weg bij nieuwbouw gemaal De Neust in Tricht

  Wateroverlast in het Lek en Lingegebied willen we in de toekomst voorkomen. Daarom vergroten we de capaciteit van de gemalen van het gebied. Een van deze gemalen is gemaal De Neust in Tricht, op de rand van Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. Om dit gemaal te vergroten is nieuwbouw noodzakelijk. 
 • Brugdek Pinkeveer: onderhoudswerkzaamheden

  Voor de verkeersveiligheid krijgt de Pinkeveersebrug in Giessenburg op het brugdek nieuwe planken met een nieuwe slijtlaag. Deze maatregel neemt Waterschap Rivierenland nog voor Kerst.
 • Ook drie droge zomers deren de dijken niet

  De dijken in het rivierengebied zijn op orde voor de winter, het seizoen voor hoogwater. Ook de droge zomer van 2020 eindigde op tijd. Dat blijkt uit de nieuwe veiligheidsrapportage over de dijken die Waterschap Rivierenland beheert.
  Waaldijk bij hoogwater, winter 2020.
 • Rekenkamercommissie: subsidiebeleid Waterschap Rivierenland treft doel

  Subsidies van het waterschap dragen bij aan gestelde doelen, namelijk natuur en voorkomen van wateroverlast. Wel kan de aanpak van subsidieverlening op bepaalde punten beter. Dat concludeert de onafhankelijke rekenkamercommissie van Waterschap Rivierenland.
 • Nieuwe natte natuur langs Linge in Geldermalsen

  Waterschap Rivierenland legt deze winter nieuwe natte natuur aan langs de Linge in Geldermalsen. Tussen de waterzuivering en de spoorbrug, langs het Trichtsevoetpad, komt een ecologische verbindingszone die tegelijk waterberging is.
  Het terrein aan de Linge tussen Geldermalsen en Tricht
 • Damwand bij Lingesluis in Asperen vervangen

  In Asperen hebben we de houten damwand aan de zuidkant van de Lingesluis vervangen. De van origine houten damwand is over een lengte van ongeveer 46 meter vervangen door een stalen damwand. Zo garanderen we de veiligheid van deze historische waterkering.
  Damwand Lingesluis
 • Breedeweg maakt ruimte voor water, gemeente en waterschap ondertekenen overeenkomst

  Op 7 december ondertekenden wethouder Sylvia Fleuren van de gemeente Berg en Dal en heemraad Mathieu Gremmen van Waterschap Rivierenland de samenwerkingsovereenkomst Breedeweg maakt ruimte voor water.
 • Grote dijken-oefening hoogwater op zaterdag 12 december

  Hoogwater op de grote rivieren is niet denkbeeldig. Ook in tijden van corona staat Waterschap Rivierenland voor een veilig rivierengebied. Daarom oefenen zo’n 300 vrijwilligers en medewerkers op zaterdag 12 december een situatie van bedreigend hoogwater op de grote rivieren. Dijkwachten zullen die dag de dijken langs de grote rivieren nauwkeurig nalopen.
  Luchtfoto van patrouille op de dijk
 • Waterschapsbestuur kiest voor de locatie Hardinxveld

  Waterschap Rivierenland heeft besloten om de locatie van Hardinxveld-Giessendam aan te houden voor de realisatie van een nieuw boezemgemaal. Het Algemeen Bestuur heeft dit unaniem besloten op 27 november 2020.
 • Begroting 2021 Waterschap Rivierenland vastgesteld

  Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op vrijdag 27 november de begroting 2021 definitief vastgesteld.
  Rivierengebied
 • Inspectie fundering voormalig fort bij Nijmegen

  Voor het eerst sinds 1824 kwamen de houten funderingspalen onder voormalig Fort Krayenhoff bij Nijmegen weer aan het licht. Dijkbeheerders van het waterschap inspecteerden de militaire muur die nog altijd onderdeel is van de waterkering.
  overzicht van de oude muur aan de Waal
 • Rob Kleijwegt nieuwe directeur bij Waterschap Rivierenland

  Het College van Dijkgraaf en Heemraden (dagelijks bestuur) heeft op 17 november 2020 besloten om Rob Kleijwegt te benoemen als directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) bij Waterschap Rivierenland.
  Rob Kleijwegt
 • Geef uw mening: veiliger, sneller en comfortabeler fietsen Gorinchem - Dordrecht

  Tussen Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem wordt veel gefietst. Inwoners en mensen van buiten de regio: werknemers fietsen naar hun werk, scholieren fietsen naar school en veel mensen fietsen voor hun plezier. Graag maken we gebruik van de kennis van al deze fietsers.
 • Start grootschalige renovatie van het J.U. Smitgemaal in Kinderdijk

  Half november start Waterschap Rivierenland met de bouwkundige renovatie van het J.U. Smitgemaal. Ook worden twee dieselmotoren vervangen door elektrische motoren.
 • Brabants Landschap ontvangt prijs voor biodiverse dijk in Altena

  Vandaag ontving Brabants Landschap de prijs 'Pro Flora Et Securitate' voor de bloemrijke dijk langs de Struikwaard en de Afgedamde Maas bij Giessen (Altena). Waterschap Rivierenland nomineerde de beheerder voor het ecologisch beheer.
  Directeur Jan Baan van Brabants Landschap toont de prijs
 • Besluitvorming locatiekeuze voor een nieuw boezemgemaal openbaar

  Binnenkort is bekend waar Waterschap Rivierenland in de Alblasserwaard een nieuw boezemgemaal gaat bouwen. Op 27 november 2020 neemt het Algemeen Bestuur een besluit waar het nieuwe gemaal in de toekomst gaat komen.
 • Uitgifte grasland uitgebreid met 8 hectare in Noordeloos

  Agrarisch ondernemers kunnen inschrijven voor de pacht van een extra agrarisch perceel van het waterschap. Een perceel van ruim 8 hectare in de Alblasserwaard is toegevoegd aan de uitgifte die sluit op 3 november.
 • Winterbediening Peulensluis: voetpad vaker open

  Voetgangers krijgen langer toegang langs de Peulensluis in Hardinxveld-Giessendam. Per 1 november gaat de winterbediening in en dat betekent minder afsluiting van het pad langs het bedieningspaneel.
RSS feed