Hier vindt u het laatste nieuws van Waterschap Rivierenland.

 • Donderdag 23 september was de officiële oplevering van het project Molenkade van Waterschap Rivierenland. De oplevering werd bijgewoond door bestuurders van het waterschap, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Molenlanden, de aannemer JdB Groep B.V. en omwonenden.
 • Vanaf 25 september komt de coronamaatregel 'houd 1,5 meter afstand' te vervallen. Dat betekent dat het voetpad langs het bedieningspaneel weer open is voor wandelaars.
 • De noordelijk Waaldijk tussen Wolferen (Overbetuwe) en Sprok (Nijmegen) gaat op de schop. In opdracht van Waterschap Rivierenland versterkt aannemerscombinatie De Betuwse Waard komende jaren het 15 kilometer lange traject. Afhankelijk van de locatie wordt de dijk hoger en breder, of worden er damwanden geplaatst en steunbermen aangelegd. In 2026 moet de dijk voldoen aan de waterveiligheidsnormen.
 • Het (natte) herfstweer in combinatie met de oogsttijd kan in de regio Alblasserwaard gladde wegen opleveren. In sommige gevallen kan modder op de weg verkeersonveilige situaties veroorzaken. Deze gevaarlijk situaties wil Waterschap Rivierenland en de regio Alblasserwaard voorkomen. Om weggebruikers alert te maken, kunnen gemeenten en bedrijven het door ROV-ZH ontwikkelde Modder op weg campagnemateriaal opvragen, zoals posters en reflecterende stickers voor op de voertuigen.
 • De regering investeert 6,8 miljard in het verduurzamen van Nederland en 250 miljoen euro in maatregelen tegen droogte. Dat blijkt uit de Miljoenennota. De waterschappen zien deze aandacht voor klimaatverandering als een bevestiging van de urgentie hiervan, maar benadrukken wel dat er extra rijksgeld nodig is voor decentrale overheden om Nederland versneld aan te passen aan weersextremen.
 • De dijkversterking bij Gameren is in volle gang. Vrijdag 17 september verrichtten directie en bestuurders van Waterschap Rivierenland, Hoogwaterbeschermingsprogramma, gemeente Zaltbommel en de beide aannemerscombinaties de officiële starthandeling door met scheppen en kruiwagens grof zand te scheppen in de sleuf.
 • In de Buiten-Giessen hebben we de exotische plant Cabomba (Waterwaaier) gesignaleerd. Deze verwijderen we van 13 tot en met 1 oktober. Let op! Hinder voor de pleziervaart.
 • Woensdag 22 september a.s. oefent Waterschap Rivierenland het sluiten van drie coupures langs het Steurgat in Werkendam. Bij hoogwater op het Steurgat sluit het waterschap deze openingen in de dijk, zodat het gebied erachter veilig is voor eventueel hoogwater.
 • De 21 waterschappen roepen alle Waterbazen van Nederland op om mee te helpen zwerfafval te rapen op en rond het water voor World Cleanup Day. Door te ‘Scheppen voor schoon water’ draag je bij aan het terugdringen van (plastic) afval en hou je het water schoon. Bovendien zijn er mooie prijzen te winnen!
  BMX zussen Smulders
 • De afgelopen jaren heeft Waterschap Rivierenland een nieuw rietmoeras aangelegd in de Hoge Boezem van de Overwaard bij Kinderdijk. Met de aanleg van dit nieuwe rietmoeras herstelde het waterschap een hoekje van het vroegere landschap vlakbij de beroemde molens van Kinderdijk.
 • Afgelopen woensdag hebben we met veertien water- en veiligheidsorganisaties uit Nederland en Duitsland een grootschalige hoogwater oefening gehouden. De oefening was succesvol en leerzaam.
 • Luiers en incontinentiemateriaal vormen nog een deel van het totale restafval. In de Dar-regio zit hebben we het over zo’n 10 kilo per inwoner per jaar.
  Openingshandeling luierinstallatie
 • Waterschap Rivierenland volgt vanaf dit jaar vijf jaar lang de bijen op 40 plekken. Het waterschap onderzoekt wat de invloed van gefaseerd beheer is op de bijen op rivierdijken.
 • Voor de veiligheid van ons land is het belangrijk dat de dijken goed op orde zijn. Daarom testen wij samen met Rijkswaterstaat één keer per jaar de coupure in de Diefdijk in de A2 ter hoogte van Evendingen. Dit jaar is dat in de nacht van 10 op 11 september. De baan wordt in noordelijke richting afgesloten, tussen knooppunt Deil en afrit Everdingen.
 • Woensdag 11 augustus a.s. oefent Waterschap Rivierenland het sluiten van vier coupures in Zaltbommel. Bij hoogwater op de Waal sluit het waterschap deze ‘gaten’ in de kademuur, zodat het gebied erachter veilig is voor het rivierwater. Deze oefening stond al gepland en staat dus los van het hoogwater in juli.
 • Op donderdagmiddag 29 juli is de eerste LOP-stuw binnen Waterschap Rivierenland officieel in gebruik genomen. Deze stuw wordt bediend door agrariër Aloys Wilmsen. ZLTO-bestuurder Herbert Verploegen en heemraad Mathieu Gremmen van Waterschap Rivierenland kregen van Aloys Wilmsen uitleg over de plaatsing en werking van de stuw bij zijn percelen. Hiermee is de pilot officieel van start gegaan. De plaatsing van de stuw is één van de vele maatregelen die we nemen tegen wateroverlast en verdroging in het Rijk van Nijmegen.
 • In de buurt van Oosterhout bij Nijmegen hebben archeologen een zeldzame Romeinse “snelweg” gevonden. Tot hun verbazing bleef het hier niet bij. Ze vonden daarna een kanaal van meer dan 10 meter breed. De weg en het kanaal zijn ongeveer 2000 jaar oud en zijn aangelegd en gebruikt door het Romeinse leger. De vondst is uniek voor Oost-Nederland.
 • Op 26 juli heeft het Werelderfgoedcomité van Unesco de Hollandse Waterlinies op de Werelderfgoedlijst geplaatst. De inschrijving is een uitbreiding van de Stelling van Amsterdam met de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Beide verdedigingslinies gaan verder als Werelderfgoed ‘Hollandse Waterlinies’.
 • De aanleg van het warmtenet in de Gildenwijk gaat nu officieel van start. Wethouder Eelke Kraaijeveld van gemeente Gorinchem, bestuurders van woningcorporatie Poort6, energie- en afvalbedrijf HVC en Waterschap Rivierenland, huurdersvereniging HP6 en diverse bewonerscommissies trapten feestelijk af door het informatiebord aan de Vroedschapstraat compleet te maken.
  Wethouder Eelke Kraaijeveld vertelt over de officiële start van het warmtenet.
 • Er is in juli veel regen gevallen in het stroomgebied van de Rijn en de Maas. Dat water stroomt nu door Nederland en heeft voor hoge waterstanden gezorgd op de Rijn, Waal, Lek en de Maas. In deze blog vindt u een overzicht van de informatie over het hoogwater juli 2021 in het rivierengebied. 
RSS feed