Hier vindt u het laatste nieuws van Waterschap Rivierenland.

 • Waterbericht: aanvoer tijdelijk wat minder

  Vanwege de onweersbuien hebben we vóór de buien de inlaten (tijdelijk) dichtgezet en op kritische plaatsen de waterstanden een beetje verlaagd.  Op plaatsen waar weinig neerslag is gevallen, hebben we inmiddels de inlaten weer geopend.

 • Wereldvismigratiedag: bezoek de innovatieve vispassage in Opheusden

  Wereldvismigratiedag is op 21 mei 2022. Tijdens deze dag willen we mensen inspireren en enthousiasmeren over vismigratie. Dat gebeurt op talloze plekken van Nieuw-Zeeland tot Hawaii, van Noorwegen tot Zuid-Afrika én natuurlijk in Nederland.

 • Reparatie aan persleiding bij Woudrichem

  Sinds woensdagmiddag werkt Waterschap Rivierenland aan herstel van een gebroken persleiding nabij de Almkerkseweg in Woudrichem. Door de zware regen kunnen riooloverstorten tussen de breuk en de rioolwaterzuiveringsinstallatie overlopen.

 • Plaagsoorten liften graag mee onder je schoenzool

  Wandelen door de natuur is prachtig, al was het maar omdat je via schoenzool of kleding bijdraagt aan de verspreiding van soorten. Maar er zijn plaagsoorten, die we liever niet verspreiden. Zoals de kleine waterteunisbloem.

 • Rivierenland op weg naar een klimaatbestendige regio

  Klimaatverandering heeft op veel manieren een effect op onze omgeving. Denk aan oogstschade in de land- en tuinbouw door droogte of gezondheidsschade door hittestress.

 • Pilot antiverdrogingsmaatregelen agrariërs in Rijk van Nijmegen in volle gang

  Ook in het rivierengebied blijft de watervraag toenemen. Zo ook in het Rijk van Nijmegen. Om hierop in te spelen heeft Waterschap Rivierenland het afgelopen voorjaar, in samenwerking met agrariërs in het Rijk van Nijmegen, wederom extra antiverdrogingsmaatregelen in sloten toegepast.

 • Nieuwe Pinkeveersebrug in Giessenburg officieel geopend

  Op 17 mei is de nieuwe Pinkeveerse brug officieel geopend. Heemraad Goos den Hartog van Waterschap Rivierenland en Johan Quik van gemeente Molenlanden openden samen met eigenaar dhr. De Jong de brug.

 • Waterbericht: watervraag blijft toenemen

  Het neerslagtekort is inmiddels opgelopen tot meer dan 100 mm. Er wordt nog steeds intensief beregend om de droogte te compenseren. Ook in de fruitteeltgebieden is de vraag naar water groot. We moeten dus meer water inlaten vanuit de grote rivieren

 • Peulensluis gestremd op 23 en 24 mei

  Door een reparatie is de Peulensluis in Hardinxveld-Giessendam op maandag 23 mei en dinsdag 24 mei gestremd.

  De Peulensluis bij Hardinxveld-Giessendam
 • Ben jij een Waterbaas? Doe de Waterbazencheck!

  Ons land zit vol Waterbazen! Mensen die niet klakkeloos alles door de wc spoelen en zorgen dat hun tuin of balkon er lekker groen bijstaat. Wil je weten of jij al goed bezig bent voor schoon en voldoende water? Doe dan de Waterbazencheck van de waterschappen.

 • 17 mei: waterschap oefent op Lingedijken

  Op dinsdag 17 mei oefent Waterschap Rivierenland een situatie van extreem weer en hoogwater op de Linge ten westen van Tiel. Dijkwachten zullen die dag de Lingedijken nauwkeurig controleren. Bij een veranderend klimaat vallen vaker hoosbuien. De Linge voert het teveel aan water af uit de Betuwe.

 • Kadeversterkingsopgave in de Alblasserwaard & Vijfheerenlanden

  Waterschap Rivierenland gaat de komende jaren aan de slag met het versterken van kades in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

  Molen
 • Open dag Trade Port Nijmegen West: breng een bezoek aan onze afvalwaterzuivering!

  Op zaterdag 14 mei tussen 10:00 uur en 17:00 uur organiseert TPN West een 'Open Dag'.

 • Waterbericht: Meer aanvoer en hogere peilen

  Het wordt droger. Ook in het rivierengebied. De waterpeilen in onze watersystemen zijn ingesteld op de zomerpeilen. En op plaatsen waar het kan en nodig is, iets hoger. Het neerslagtekort vraagt om extra wateraanvoer vanuit de grote rivieren. Met de aanvoer verhogen we (tijdelijk) de waterstanden extra op de plaatsen waar de vraag voor peilhandhaving en beregening groot is.

 • Waterbericht: Weer droog, rustig omhoog

  Er wordt deze week vrijwel geen neerslag verwacht en de bovengrond is droog. Wat neerslagtekort betreft bevinden we ons nu op de lijn van 5% droogste jaren. We willen hierop anticiperen door de waterstanden aan de hoge kant te houden in de gebieden waar dat mogelijk is en dat past.

 • Alblasserwaard en Vijfheerenlanden: bermen maaien in fases

  In mei en juni maait Waterschap Rivierenland in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden de bermen van wegen buiten de bebouwde kom, voor de verkeersveiligheid. Nieuw is dat we maaien in fases voor de soortenrijkdom. Vegetatie wordt vaker gespaard. Het waterschap roept op om bijzondere soorten te melden en om niet zelf te gaan maaien.

 • Informatiemarkt dijkversterking Neder-Betuwe

  Het plan voor een sterke Waaldijk bij Neder-Betuwe is klaar. Bewoners en belangstellenden kunnen zich hierover laten informeren op de informatiemarkt in IJzendoorn op 11 mei, in Dodewaard op 18 mei of in Ochten op 19 mei, steeds tussen 17u en 20u. Vooraf aanmelden is niet nodig.

  Hoogwater bij Ochten
 • Eikenprocessierups: aanpak langs polderwegen Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

  De eikenprocessierups kruipt weer over de eiken, ook langs de wegen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Als wegbeheerder in deze regio bestrijdt Waterschap Rivierenland de rups, omdat mensen er ziek van kunnen worden.

 • Future Dikes: sterke én natuurlijke dijk

  Een dijk maakt ons veilig, het kan een snelweg zijn voor de natuur en een bloeiende dijk is ook nog goed voor de natuur. Hoe juist die biodiverse grasmat de dijk sterker maakt, daarover buigen onderzoekers zich de komende jaren in het programma Future Dikes, in opdracht van Waterschap Rivierenland.

 • Waterbericht: Zomerpeilen handhaven

  De waterpeilen zijn ingesteld op het zomerpeil. We laten beperkt water in vanuit de rivieren om de watersystemen te voorzien van water. Op de hoger gelegen oeverwallen merken we dat de waterpeilen een beetje beginnen uit te zakken.

RSS feed