Hier vindt u het laatste nieuws van Waterschap Rivierenland.

 • Blog: hitte en droogte in het rivierengebied

  Het is droog en warm. Ook in het rivierengebied. Het waterschap neemt verschillende maatregelen om de gevolgen van droogte tegen te gaan.

 • Beregeningsverbod rivierengebied tussen 7.00 en 19.00 uur

  Vanwege de aanhoudende droogte en warmte heeft Waterschap Rivierenland een beregeningsverbod met oppervlaktewater ingesteld. Het geldt vanaf 10 augustus.

 • Op meer plekken blauwalg in het rivierengebied

  Het is droog en warm in Nederland. In de Maas en het Maas-Waalkanaal komt sinds kort blauwalg voor.

 • Vaststelling voorkeursalternatief nieuw gemaal en boezemkanaal in Hardinxveld-Giessendam

  Het College van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rivierenland heeft deze week het voorkeursalternatief vastgesteld voor het nieuwe gemaal en boezemkanaal in Hardinxveld-Giessendam.

 • Waterbericht: Watersysteem onder druk

  Tot nu toe kunnen we nog voldoende water inlaten om aan de watervraag te voldoen. De rivierwaterstanden zullen echter blijven zakken.

 • Project: is de glastuinbouw Bommelerwaard vrij van lozingen?

  Sinds dit jaar draait een speciaal gezamenlijk tuinbouwriool in de Bommelerwaard op volle toeren. Lukt het de glastuinbouw nu om niet meer te lozen op de sloot? Dat onderzoeken we in een apart project.

 • Waterbericht: Water aanvoeren voor peilhandhaving, beregening en doorspoeling

  De droogte blijft aanhouden en de rivierwaterstanden blijven laag. Met het oplopen van de temperaturen en het uitblijven van voldoende neerslag verwachten we dat de beregeningsvraag richting het weekend verder toeneemt.

 • Kade rond Buitenstad Vianen komt weer op hoogte

  De kade rond de Buitenstad in Vianen is binnenkort weer op hoogte om het water van de Lek te keren. Waterschap Rivierenland herstelt de kruinhoogte van de kering, één van de jongste in het rivierengebied.

 • Peulensluis is weer geopend

  De Peulensluis in Hardinxveld-Giessendam is weer geopend.

 • Waterbericht: We bedienen de watervraag’

  Onze watersystemen zijn bovengemiddeld gevuld. We voeren op dit moment maximaal aan vanuit de rivieren om aan de watervraag te voldoen. Door de lage rivierwaterstanden kost dat veel inspanning en energie.

 • Wegwerkzaamheden A.M.A. van Langeraadweg en Kerkweg in Giessenburg

  In het najaar van 2022 gaan we delen van de A.M.A. van Langeraadweg en de Kerkweg in Giessenburg opnieuw asfalteren en de verkeersveiligheid verbeteren. Daarnaast verbreden we het fietspad langs de A.M.A. van Langeraadweg.

  Wegwerkzaamheden Giessenburg
 • Sluis Middelkade weer open

  Sluis Middelkade (J.C. Smitsluis) in Alblasserdam is weer in gebruik.

 • Waterbericht: hogere watervraag, meer aanvoer nodig

  Langzaam maar zeker neemt de vraag naar water weer toe in het rivierengebied. Daarom verhogen de peilbeheerders de waterpeilen.

 • Elektrisch bouwen begint op onze eigen wc

  Een elektrische auto opladen, dat lukt wel. Maar een bouwkraan? Dat begint op het toilet thuis: uit het riool haalt het waterschap biogas, dat op de bouwplaats weer genoeg elektriciteit oplevert om te graven.

 • Bijna 300 meter gaas moet bever weren uit Maasdijk Hedel

  Om de Maasdijk bij Hedel te beschermen tegen nieuwe schade door bevers, is over een lengte van 282 meter een nieuw antigraafgaas geplaatst. In april legde Waterschap Rivierenland hier een bevergang open van bijna twintig meter, de grootste ooit in het rivierengebied.

 • Waterbericht: Vasthouden en Aanvoeren

  De watervraag voor beregening is op dit moment laag maar zal door het droge weer wel gaan toenemen. In de loop van de week zullen we daarom meer water inlaten en aanvoeren. We merken dat het transport van water op sommige plaatsen moeilijker wordt omdat de begroeiing toeneemt. Peilbeheersing vraagt hierdoor extra aandacht.

 • Waterschap en archief zetten watererfgoed op een rij

  Het rivierengebied kent een schat aan erfgoed van het waterbeheer: historische documenten, voorwerpen, bouwwerken en landschapselementen. Kennis over dat watererfgoed draagt bij aan historisch besef en aan antwoorden op nieuwe uitdagingen. Daarom starten het Waterschap Rivierenland en het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) een project om al dit erfgoed te beschrijven en toegankelijk te maken.

 • Waterbericht: watervraag laag door neerslag

  Vanwege de gevallen neerslag hebben we in een deel van ons gebied de waterpeilen verlaagd naar de normale zomerpeilen. De vraag naar water is op dit moment niet groot. Wel merken we dat het transport van water op sommige plaatsen moeilijker wordt omdat de begroeiing toeneemt. We hebben daarom aandacht voor tijdig maaionderhoud aan onze watergangen.

 • Startsein maatregelen landelijk gebied wateroverlast Breedeweg

  Het officiële startsein voor de uitvoering van de maatregelen in het landelijk gebied van het project ‘Breedeweg maakt ruimte voor water’ is gegeven.

 • Op tijd klaar voor de Vierdaagse

  Bij Nijmegen is het van belang dat de Waaldijk tijdens de doortocht van de Vierdaagse in juli toegankelijk is. De aanleg van de dijkweg is op dit moment in volle gang.

RSS feed