Hier vindt u het laatste nieuws van Waterschap Rivierenland.

RSS feed
 • De dijk langs de Afgedamde Maas bij Rijswijk (gemeente Altena) valt in de prijzen als toonbeeld van biodiversiteit in het rivierenlandschap. Waterschap Rivierenland nomineerde Brabants Landschap, dat de dijk onderhoudt.
 • Eigenaar Klop Beheer, Waterschap Rivierenland, provincie Gelderland en gemeente West Betuwe hebben besloten hun samenwerking voor herinrichting van het Heuffterrein te bekrachtigen. De partijen hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De komende maanden werken zij de globale plannen, die mede als basis hebben gediend voor het ontwerp-projectplan Waterwet, verder uit.
 • De afgelopen droge jaren zitten nog vers in ons geheugen. 2018 was extreem droog en ook 2019 was droger dan gemiddeld. Vanaf vandaag is het groeiseizoen en het hydrologische nieuwjaar 2020 officieel begonnen. Dit betekent dat het KNMI vanaf nu het verschil tussen neerslag en verdamping bijhoudt. Het voorjaar is ook een goed moment om vooruit te kijken naar de aankomende zomer. Want deze zomer zou het ook zomaar droog kunnen worden. Waterschap Rivierenland biedt nog dit jaar en volgend jaar subsidie aan agrariërs die waterbesparende maatregelen nemen.
 • In Rivierenland is op 31 maart de Regionale Energiestrategie (RES) in concept voorgelegd aan de colleges van de acht regiogemeenten. Hierna volgt besluitvorming in de gemeenteraden, Algemeen Bestuur Waterschap Rivierenland, Gedeputeerde Staten en de andere RES-partners. In de Concept RES staat hoeveel duurzame energie Rivierenland in 2030 zal opwekken. Het bod is om in elk geval 0,632 TeraWattuur te produceren, via alle bestaande en reeds geplande windturbines en zonnevelden. Met dit bod geeft Rivierenland invulling aan het landelijke Klimaatakkoord, waarin staat dat elke regio in Nederland een bijdrage levert aan duurzame energieopwekking.
 • Peulensluis
  Waterschap Rivierenland houdt voor het bedienen van de sluizen tot nader order de winterregeling aan.
 • In een groot deel van de Alblasserwaard zitten de stoffen PFOA en GenX in het water en de bodem. Het waterschap als waterkwaliteitsbeheerder heeft het RIVM verzocht om voorlopige risicogrenswaarden vast te stellen voor het eten van vis en zwemmen.
 • Het coronavirus is in Nederland op een aantal plaatsen aangetroffen in afvalwater. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.
 • De samenwerkende overheden in de regio U16 willen een realistische bijdrage leveren aan de landelijke klimaatambities.
 • De nachten na zondag worden helder en koud. De temperatuur komt onder nul. Ter bescherming van de bloesems bij nachtvorst, beregenen fruittelers hun boomgaarden. De vraag naar water stijgt, na de natte winter is er voldoende water.
 • In verband met de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) volgen wij de adviezen van het RIVM, GGD, Veiligheidsregio en de Rijksoverheid.
 • Hoogwater in Maas en Waal, half maart. Als het water zakt en de dijk opdroogt, kan schoonmaak en herstel starten.
  Deze inspectie vindt jaarlijks plaats, direct na het hoogwaterseizoen. Zo kan ook gelijk drijfvuil worden opgeruimd. Omdat er langs de Waal nog sprake is van hoogwater, volgt hier inspectie later. Langs de Maas, Neder-Rijn en Lek kan al wel geïnspecteerd worden.
 • De Kromme Nol
  Waterschap Rivierenland schrapt de oefening met de hoogwaterkering Kromme Nol in de Afgedamde Maas van dinsdag 17 maart.
 • Jaarbeeld 2019: 'samen werken aan een toekomstbestendig rivierengebied'
 • Het gemaal Tricht, op de rand van Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt, wordt vernieuwd en vergroot. Op woensdag 26 februari is de oude historische bebouwing volledig opgetild en verplaatst om eind dit jaar weer teruggezet te worden.
 • Hoe meer water onze rivierdijken moeten tegenhouden, hoe meer kwel we zien aan de droge kant van de dijken. Ook nu beheert Waterschap Rivierenland het peil in de polders met stuwen en gemalen.
 • Wateroverlast in het Lek en Lingegebied willen we in de toekomst voorkomen. Daarom vergroten we de capaciteit van de gemalen van het gebied. Een van deze gemalen is gemaal De Neust in Tricht, op de rand van Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. Om dit gemaal te vergroten is nieuwbouw noodzakelijk.
 • Sinds vorig jaar maart liggen alle werkzaamheden voor de aanleg van een tweede golfbaan in Spijk stil. In de grond en het water zijn metalen gevonden en is de pH-waarde te hoog. Dit is schadelijk voor mens, dier en de natuur.
 • Singels Waalsprong
  Begin februari 2020 zagen we de waterstand in de grote rivieren stijgen, zo ook in de Waal. De rivier heeft haar stroombed gevuld en verschillende uiterwaarden zijn gecontroleerd volgestroomd. In Nijmegen is ook de Spiegelwaal gevuld. De hoge rivierwaterstand zorgt in de Waalsprong voor een beter gevuld systeem van singels en plassen.