Kunt u uw waterschapsbelasting niet betalen? Dan kunt u een aanvraag doen voor kwijtschelding.

Voorwaarden

Of u kwijtschelding kunt aanvragen, hangt af van uw persoonlijke en financiële situatie. Zoals inkomen, vermogen en woonlasten). Let op: niet voor alle belastingen kunt u kwijtschelding krijgen.

Heeft u:

•    een minimum inkomen
•    geen vermogen (geen tegoeden op lopende rekening en spaarrekeningen)
•    geen eigen woning (tenzij de hypotheek hoger is dan de WOZ-waarde)
•    geen voertuig dat meer waard is dan € 2269,-.

Dan kan het zinvol zijn om kwijtschelding aan te vragen.

Goed om te weten

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) int de waterschapsbelasting. Voor vragen over kwijtschelding: neem contact op met Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR).

Aanpak

Vraag kwijtschelding aan via MijnBSR.

MijnBSR(externe link)