Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) int de waterschapsbelasting voor Waterschap Rivierenland. Heeft u vragen over waterschapsbelastingen, aangifte, verhuizing, kwijtschelding, enzovoort? Neem dan contact op met Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR).

VRAGEN OVER UW WATERSCHAPSBELASTING(externe link)

Adresgegevens BSR

Eind februari verstuurt BSR de eerste belastingaanslagen voor het jaar 2023

BSR stuurt het hele jaar belastingaanslagen. Eind februari verstuurt BSR de eerste belastingaanslagen voor het jaar 2023. Via MijnBSR(externe link) ziet u welke belastingaanslagen naar u zijn verstuurd. Heeft u gekozen voor een digitale belastingaanslag? Dan vindt u deze in uw berichten box bij MijnOverheid.

Kosten waterschapsbelasting

Hoeveel waterschapsbelasting u moet betalen, hangt af van uw situatie.

 • Woont u alleen of met meer personen in een huis?
 • Huurt u een huis of heeft u een huis gekocht?
 • Wat is de WOZ-waarde van het huis?
 • Woont u in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden of ergens anders?

KOSTEN PER SITUATIE

Hoe zijn de kosten voor de waterschapsbelasting samengesteld?

De waterschapsbelasting bestaat uit 4 soorten heffingen:

 • Zuiveringsheffing
 • Verontreinigingsheffing
 • Watersysteemheffing
 • Wegenheffing (Alblasserwaard en Vijfheerenlanden)

Op uw aanslag vindt u een combinatie van die soorten heffingen. 

Overzicht tarieven waterschapsbelasting 2023

Categorie

Eenheid

Watersysteemheffing

Wegen

Ingezetenen (in €)

Woonruimte

123,46

49,07

Gebouwd totaal

% WOZ-waarde

0,01049%

Gebouwd binnendijks

% WOZ-waarde

0,03704%

Gebouwd buitendijks

% WOZ-waarde

0,01852%

Ongebouwd per hectare (in €)

hectare

14,99

 • Ongebouwd binnendijks ex wegen

hectare

100,80

 • Ongebouwd binnendijks wegen

hectare

504,00

 • Ongebouwd buitendijks ex wegen

hectare

50,40

 • Ongebouwd buitendijks wegen

hectare

252,00

Natuur totaal per hectare (in €)

hectare

1,81

 • Natuur binnendijks

hectare

8,34

 • Natuur buitendijks

hectare

4,17

 • De verontreinigingsheffing voor 2023 bedraagt € 65,68 per vervuilingseenheid.
 • De zuiveringsheffing voor 2023 bedraagt € 65,68 per vervuilingseenheid.

De aan de verschillende waterschapsbelastingen ten grondslag liggende verordeningen zijn op 25 november 2022 door het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland vastgesteld en bekend gemaakt op overheid.nl:

Legesverordening Waterschap Rivierenland 2023(externe link)
Retributieverordening Bommelerwaard 2023(externe link)
Verordening op de wegenheffing 2023(externe link)
Verordening verontreinigingsheffing 2023(externe link)
Verordening op de watersysteemheffing 2023(externe link)
Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2023(externe link)

Kwijtschelding

Kunt u de waterschapsbelasting niet betalen? Misschien kunt u dan kwijtschelding krijgen. Ga direct naar de kwijtscheldingspagina van Belastingsamenwerking Rivierenland.(externe link) Daar vindt u de voorwaarden en hoe u kwijtschelding aanvraagt.

Meer informatie over kwijtschelding Waterschapsbelasting

Bezwaar maken tegen uw belastingaanslag

Klopt er iets niet aan uw aanslag waterschapsbelasting? Of bent u het niet eens met extra kosten van een aanmaning of dwangbevel? Dan kunt u bezwaar maken hiertegen.

U heeft een brief gekregen van Belastingsamenwerking Rivierenland. Op deze brief staat een datum: de dagtekening.U kunt tot uiterlijk 6 weken na deze datum bezwaar maken.

Bezwaar maken doet u bij Belastingsamenwerking Rivierenland via MijnBSR(externe link)

Meer informatie over het maken van bezwaar tegen uw aanslag waterschapsbelasting.

Contact

Wilt u uw gegevens wijzigen? Heeft u een vraag over uw aanslag voor waterschapsbelasting? Wilt u bezwaar maken? In dat geval kunt u:

Contact opnemen met Belastingsamenwerking Rivierenland(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?