Waterschapsbelasting wordt geïnd door Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). Voor al uw vragen over de waterschapsbelastingen, aangifte, verhuizing, kwijtschelding enzovoorts kunt u contact opnemen met Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR):(externe link)

Regel uw belastingzaken op www.bsr.nl(externe link)

Adresgegevens BSR

Tarieven

Hoeveel waterschapsbelasting u moet betalen, hangt af van uw situatie: bijvoorbeeld met hoeveel personen u woont, of u een huur- of koopwoning heeft en hoe hoog uw WOZ-waarde is.

Het totaalbedrag is opgebouwd uit verschillende heffingen:

 • Zuiveringsheffing
 • Verontreinigingsheffing
 • Watersysteemheffing
 • Wegenheffing
Overzicht tarieven waterschapsbelasting 2022

Categorie

Eenheid

Watersysteemheffing

Wegen

Ingezetenen per woonruimte (in €)

Woonruimte

117,96

49,13

Gebouwd totaal

% WOZ-waarde

0,01177%

Gebouwd binnendijks

% WOZ-waarde

0,04008%

Gebouwd buitendijks

% WOZ-waarde

0,02004%

Ongebouwd per hectare (in €)

hectare

14,13

 • Ongebouwd binnendijks ex wegen

hectare

92,62

 • Ongebouwd binnendijks wegen

hectare

463,10

 • Ongebouwd buitendijks ex wegen

hectare

46,31

 • Ongebouwd buitendijks wegen

hectare

231,55

Natuur totaal per hectare (in €)

hectare

1,69

 • Natuur binnendijks

hectare

7,78

 • Natuur buitendijks

hectare

3,89

 • De verontreinigingsheffing voor 2022 bedraagt € 59,39 per vervuilingseenheid.
 • De zuiveringsheffing voor 2022 bedraagt € 59,39 per vervuilingseenheid.
 • De retributie zuiveringsfilter Bommelerwaard voor 2022 bedraagt € 527,00 per hectare.

De aan de verschillende waterschapsbelastingen ten grondslag liggende verordeningen zijn op 26 november 2021 door het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland vastgesteld en bekend gemaakt op overheid.nl:

Kwijtschelding

Kunt u de waterschapsbelasting niet betalen? Misschien kunt u dan kwijtschelding krijgen. Ga direct naar de kwijtscheldingspagina van Belastingsamenwerking Rivierenland.(externe link) Daar vindt u de voorwaarden en hoe u kwijtschelding aanvraagt.

Meer informatie over kwijtschelding Waterschapsbelasting

Bezwaar maken tegen uw belastingaanslag

Klopt er iets niet aan uw aanslag waterschapsbelasting? Of bent u het niet eens met extra kosten van een aanmaning of dwangbevel? Dan kunt u bezwaar maken hiertegen.

U heeft een brief gekregen van Belastingsamenwerking Rivierenland. Op deze brief staat een datum: de dagtekening.U kunt tot uiterlijk 6 weken na deze datum bezwaar maken.

Bezwaar maken doet u bij Belastingsamenwerking Rivierenland via MijnBSR(externe link)

Meer informatie over het maken van bezwaar tegen uw aanslag waterschapsbelasting.

Contact

Wilt u uw gegevens wijzigen? Heeft u een vraag over uw aanslag voor waterschapsbelasting? Wilt u bezwaar maken? In dat geval kunt u:

Contact opnemen met Belastingsamenwerking Rivierenland(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?