Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) int de waterschapsbelasting voor Waterschap Rivierenland. Heeft u vragen over waterschapsbelastingen, aangifte, verhuizing, kwijtschelding, enzovoort? Neem dan contact op met Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR).

VRAGEN OVER UW WATERSCHAPSBELASTING(externe link)

Adresgegevens BSR

 • Bezoekadres: Stationsstraat 4-8, 4001 CE Tiel
  U kunt de BSR bezoeken op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur
   
 • Postadres: Postbus 18, 4000 AA Tiel
   
 • Telefoon: (0344) 704 704
  U kunt de BSR op werkdagen telefonisch bereiken van 8.30 -12.30 uur

 • Website: www.bsr.nl(externe link)

 • Digitaal loket: log in bij MijnBSR(externe link) 

Eind februari verstuurt BSR de eerste belastingaanslagen voor het jaar 2023

Wanneer u uw aanslag ontvangt, weten we niet. BSR stuurt namelijk het hele jaar belastingaanslagen. Via MijnBSR ziet u welke belastingaanslagen u al heeft ontvangen. Heeft u gekozen voor een digitale belastingaanslag? Dan vindt u deze in uw berichtenbox bij MijnOverheid(externe link).

MijnBSR(externe link)

Kosten waterschapsbelasting

Hoeveel waterschapsbelasting u moet betalen, hangt af van uw situatie.

 • Woont u alleen of met meer personen in een huis?
 • Huurt u een huis of heeft u een huis gekocht?
 • Wat is de WOZ-waarde van het huis?
 • Woont u in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden of ergens anders?

KOSTEN PARTICULIEREN PER SITUATIE KOSTEN BEDRIJVEN EN NATUURTERREINEN PER SITUATIE

Kijk voor een korte toelichting op de pagina 'toelichting waterschapsbelasting'

Tarieven 2023

De waterschapsbelasting bestaat uit 4 soorten heffingen:

 • Zuiveringsheffing
 • Verontreinigingsheffing
 • Watersysteemheffing
 • Wegenheffing (Alblasserwaard en Vijfheerenlanden)

Op uw aanslag vindt u een combinatie van die soorten heffingen. 

Overzicht tarieven waterschapsbelasting 2023

Soort belasting

Heffingsmaatstaf

Tarief 

Watersysteemheffing ingezetenen (in €)

Woonruimte

123,46

Wegenheffing ingezetenen 49,07

Wegenheffing gebouwd

% WOZ-waarde

0,01049%

Watersysteemheffing gebouwd binnendijks

% WOZ-waarde

0,03704%

Watersysteemheffing gebouwd buitendijks

% WOZ-waarde

0,01852%

Wegenheffing ongebouwd per hectare (in €)

hectare

14,99

Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks ex wegen

hectare

100,80

Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks wegen

hectare

504,00

Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks ex wegen

hectare

50,40

Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks wegen

hectare

252,00

Wegenheffing natuur totaal per hectare (in €)

hectare

1,81

Watersysteemheffing natuur binnendijks

hectare

8,34

Watersysteemheffing natuur buitendijks

hectare

4,17

Zuiveringsheffing*vervuilingseenheid65,68
Verontreinigingsheffing **vervuilingseenheid65,68

* Zuiveringsheffing betaal je als je water loost via de riolering. Deze heffing wordt berekend per vervuilingseenheid. Een huishouden van 2 of meer personen betaalt voor drie vervuilingseenheden (3 VE). Mensen die alleen wonen betalen voor één vervuilingseenheid (1 VE).

** Verontreinigingsheffing betaal je als je water loost op beken of sloten. Deze heffing wordt berekend per vervuilingseenheid. Een huishouden van 2 of meer personen betaalt voor drie vervuilingseenheden (3 VE). Mensen die alleen wonen betalen voor één vervuilingseenheid (1 VE)

Kwijtschelding

Kunt u de waterschapsbelasting niet betalen? Misschien kunt u dan kwijtschelding krijgen. Op de kwijtscheldingspagina van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) vindt u de voorwaarden en hoe u kwijtschelding aanvraagt.

KWIJTSCHELDINGSPAGINA BSR(externe link)

Bezwaar maken tegen uw belastingaanslag

Klopt uw aanslag waterschapsbelasting niet? Of bent u het niet eens met extra kosten van een aanmaning of dwangbevel? Dan kunt u bezwaar maken tot uiterlijk zes weken na de datum op de brief van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). U maakt ook bezwaar bij Belastingsamenwerking Rivierenland.

BEZWAAR MAKEN WATERSCHAPSBELASTING(externe link)

Links naar de verordeningen

De waterschapsbelasting is gebaseerd op verschillende verordeningen. Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 25 november 2022 de verordeningen vastgesteld. De verordeningen staan op overheid.nl:

Legesverordening Waterschap Rivierenland 2023(externe link)
Retributieverordening Bommelerwaard 2023(externe link)
Verordening op de wegenheffing 2023(externe link)
Verordening verontreinigingsheffing 2023(externe link)
Verordening op de watersysteemheffing 2023(externe link)
Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2023(externe link)

Heeft u gevonden wat u zocht?