Waterschapsbelasting wordt geïnd door Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). Voor al uw vragen over de waterschapsbelastingen, aangifte, kwijtschelding enzovoorts kunt u contact opnemen met Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR):

Regel uw belastingzaken op www.bsr.nl

Adresgegevens BSR

BSR verstuurt eind februari de eerste belastingaanslagen voor 2022

In tegenstelling tot voorgaande jaren verstuurt BSR in januari geen belastingaanslagen.
Eind februari verstuurt BSR de eerste belastingaanslagen voor het jaar 2022.

Tarieven

Hoeveel waterschapsbelasting u moet betalen, hangt af van uw situatie: bijvoorbeeld met hoeveel personen u woont, of u een huur- of koopwoning heeft en hoe hoog uw WOZ-waarde is.

Het totaalbedrag is opgebouwd uit verschillende heffingen:

 • Zuiveringsheffing
 • Verontreinigingsheffing
 • Watersysteemheffing
 • Wegenheffing
Overzicht tarieven waterschapsbelasting 2022

Categorie

Eenheid

Watersysteemheffing

Wegen

Ingezetenen per woonruimte (in €)

Woonruimte

117,96

49,13

Gebouwd totaal

% WOZ-waarde

0,01177%

Gebouwd binnendijks

% WOZ-waarde

0,04008%

Gebouwd buitendijks

% WOZ-waarde

0,02004%

Ongebouwd per hectare (in €)

hectare

14,13

 • Ongebouwd binnendijks ex wegen

hectare

92,62

 • Ongebouwd binnendijks wegen

hectare

463,10

 • Ongebouwd buitendijks ex wegen

hectare

46,31

 • Ongebouwd buitendijks wegen

hectare

231,55

Natuur totaal per hectare (in €)

hectare

1,69

 • Natuur binnendijks

hectare

7,78

 • Natuur buitendijks

hectare

3,89

 • De verontreinigingsheffing voor 2022 bedraagt € 59,39 per vervuilingseenheid.
 • De zuiveringsheffing voor 2022 bedraagt € 59,39 per vervuilingseenheid.
 • De retributie zuiveringsfilter Bommelerwaard voor 2022 bedraagt € 527,00 per hectare.

De aan de verschillende waterschapsbelastingen ten grondslag liggende verordeningen zijn op 26 november 2021 door het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland vastgesteld en bekend gemaakt op overheid.nl:

Kwijtschelding

Kunt u de waterschapsbelasting niet betalen? Misschien kunt u dan kwijtschelding krijgen. Ga direct naar de kwijtscheldingspagina van Belastingsamenwerking Rivierenland. Daar vindt u de voorwaarden en hoe u kwijtschelding aanvraagt.

Informatie voor bedrijven

Heeft u een bedrijf? Ook dan betaalt u waterschapsbelasting.

Kies wat u wilt doen:

Contact over uw aanslag (zie hieronder)

Contact

Wilt u uw gegevens wijzigen? Heeft u een vraag over uw aanslag voor waterschapsbelasting? Wilt u bezwaar maken? In dat geval kunt u:

Contact opnemen met Belastingsamenwerking Rivierenland.

Veelgestelde vragen

Wat is waterschapsbelasting?

Met waterschapsbelasting kunnen wij onze taken uitvoeren. Onze hoofdtaken zijn: zorgen voor schoon, voldoende water en veilige dijken.

Lees verder: onze taken.

Is waterschapsbelasting verplicht?

Ja. In principe betaalt iedereen waterschapsbelasting. Soms is kwijtschelding mogelijk.

Lees verder: kwijtschelding van waterschapsbelasting.

Heeft u gevonden wat u zocht?