Wij zorgen dat er voldoende water is in sloten en vaarten. Zowel voor mens als dier en plant. Lees hoe we deze taak uitvoeren.

Wij zorgen dat er voldoende water is in sloten en vaarten. Zowel voor mens als dier en plant. Want:

  • Is het waterpeil te hoog? Dan ontstaat er wateroverlast.
  • Is het waterpeil te laag? Dan hindert dit agrariërs, scheepvaart, planten en dieren.

Hoe wij voor voldoende water zorgen

Om voldoende water te garanderen, gebruiken we:

  • 207 gemalen
  • 1.890 stuwen

Daarnaast nemen we andere maatregelen, zoals:

Waterberging

Waterberging is ruimte in sloten, vaarten ten plassen om extra water op te vangen. Hiermee verminderen we wateroverlast en droogte.

Natuurvriendelijke oevers (nvo’s)

Een nvo is breed en loopt flauw af. Zo biedt de sloot ruimte voor extra water dan sloten met een steile oever. Een natuurvriendelijke oever is ook goed voor planten en dieren.

Baggeren

Water moet goed door een sloot of vaart stromen. Anders kunnen sloten, vijvers en grachten droog komen te liggen. Daarnaast moet het water in een sloot of vaart genoeg ruimte krijgen, om regenbuien op te vangen en af te voeren. Anders stijgt het peil te snel, en dreigt er overstroming.

Bovenstaande is in gevaar als er teveel bagger in een sloot is. Ook geeft een sloot vol bagger algen en kroos vrij spel. Hierdoor ontstaat een tekort aan zuurstof in het water. Planten en dieren kunnen er dan niet of nauwelijks in leven.

Kortom: alle reden om teveel bagger uit de sloten te halen. Dat noemen we dus baggeren. Daarvoor hebben we een meerjarenbaggerprogramma. Informatie over huidige baggerprojecten kunt u lezen op de pagina Baggeren.

Maaien

We maaien sloten, weteringen, dijken en kades in heel Rivierenland. Dit doen we gemiddeld 2x per jaar.

Door te maaien voorkomen we dat sloten dichtgroeien. Want als dat gebeurt, kan wateroverlast ontstaan. Bovendien kan bij droogte water gemakkelijker aangeleverd worden. En bij dijken is het belangrijk dat de grasmat sterk is en blijft. Door teveel begroeiing kan dat niet. We controleren regelmatig of sloten goed worden onderhouden (de schouw).

Handhaving

Ook voor u gelden regels over wat u wel en niet mag doen om en rond het water. Bijvoorbeeld voor het bouwen van een steiger, vlonder of beschoeiing. Deze regels zijn er onder andere om voldoende water te garanderen. Wij letten erop of u en anderen zich aan deze regels houden.

Kaart Waterstanden

Wilt u weten hoe hoog (of laag) het water in sloten en vaarten staat?

Bekijk onze interactieve kaart Waterstanden

Heeft u gevonden wat u zocht?