Een bestemmingsplan (of inpassingsplan) bestaat uit bestemmingen en regels. Met een bestemming wordt voor ieder stuk grond aangegeven waarvoor het gebruikt mag worden. De wateraspecten uit de toelichting van een bestemmingsplan moeten zo goed mogelijk worden vertaald naar de verbeelding en planregels. Waterschap Rivierenland heeft voorbeeldregels opgesteld om gemeenten in dit proces te ondersteunen.

Op basis van de voorbeeldregels kunnen gemeenten en waterschap gezamenlijk tot goede bestemmingsregelingen in ruimtelijke plannen komen. Er zijn voorbeeldregels (pdf) op het gebied van:

  • Afvalwaterzuiveringsinstallatie
  • Groen met bepalingen t.b.v. waterberging, waterzuivering en infiltratie
  • Leiding - Riool
  • Wegen
  • Water
  • Waterberging in uiterwaarden/ boezemgebieden
  • Waterkering

Een pdf-bestand van de voorbeeldregels kunt u hier downloaden: Voorbeeldregels Waterschap Rivierenland

Heeft u gevonden wat u zocht?