Binnen het beheergebied van Waterschap Rivierenland ligt zo’n 4.500 kilometer aan watergangen. Deze watergangen vormen de kern van het watersysteem. Dit systeem zorgt er onder andere voor dat bij veel neerslag het overtollige water snel en efficiënt kan worden afgevoerd. In droge perioden zorgt het voor voldoende aanvoer van water tegen verdroging, en het is onmisbaar bij de nachtvorstbestrijding.

Het is dus van groot belang het watersysteem goed te onderhouden. Onderhoud van watergangen bestaat niet alleen uit het jaarlijks maaien en verwijderen van waterplanten. Plantenresten, slib en bodemdeeltjes vormen na een aantal jaren een steeds dikker wordende laag op de bodem van watergangen. Na verloop van tijd is ook “groot onderhoud” nodig, in de vorm van baggeren.

Voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden heeft Waterschap Rivierenland een plan opgesteld, dat we het MeerJarenBaggerProgramma (MJBP) noemen. In dit plan worden alle watergangen in het beheergebied binnen een periode van 18 jaar gebaggerd. Om dit op een logische en efficiënte manier te kunnen doen, zijn zogenaamde “baggergebieden” benoemd. Elk jaar wordt een aantal van deze baggergebieden in uitvoering genomen. Welke gebieden deze winterperiode gebaggerd worden, kun je zien op de kaart met daarop de uitvoeringsplanning.

Baggeren kan op verschillende manieren. De meest eenvoudige methode is het baggeren met een hydraulische graafmachine, waarbij de bagger direct naast de watergang op de kant wordt gezet. Eigenaren van gronden hebben daarvoor een wettelijke ontvangstplicht. Voor het verwerken van de bagger ontvangen eigenaren van gronden een financiële bijdrage.

Op plaatsen waar het niet mogelijk is om de bagger op de kant te zetten, bijvoorbeeld vanwege bebouwing, of omdat de kwaliteit van de bagger onvoldoende is, wordt de bagger afgevoerd. Bij grotere hoeveelheden wordt soms ook gebruik gemaakt van een weilanddepot. In dat geval wordt de bagger door een stelsel van leidingen weggepompt naar een depot.

Op onze website vindt u meer uitgebreide informatie over baggerprojecten welke deze winter worden uitgevoerd.