Met baggeren zorgen we voor voldoende en schoon water. Zo blijven sloten en weteringen diep genoeg. En stroomt het water goed door. Als het veel regent, kan het water snel weg. Als het droog is, kan er snel water bij. Van baggeren wordt het water ook schoner. Er zijn dan minder kroos en algen. Hierdoor komt er meer lucht in het water. Schoon water en genoeg lucht zijn goed voor planten en dieren. 

We baggeren een sloot of wetering elke 10, 15 of 20 jaar

Dit hangt af van de snelheid waarmee de hoeveelheid bagger toeneemt. Dit is niet overal hetzelfde. In ons Meerjarenbaggerprogramma leggen we uit hoe we dit doen. Zo houden we rekening met verschillende gebieden. De hoeveelheid bagger neemt soms minder snel toe dan we dachten. Of sneller. Dat houden we in de gaten. Op die manier verbeteren we ons werk. 

MEERJARENBAGGERPROGRAMMA

Elk jaar baggeren we een deel van ons gebied

Op de kaart Baggeren kunt u zien in welk jaar we welk gebied baggeren. In dat gebied baggeren wij de sloten die het belangrijkst zijn voor het aanvoeren en afvoeren van water. Deze sloten noemen we de primaire wateren (A-watergangen). Als u grond heeft langs een water dat wij gaan baggeren, krijgt u vooraf een brief van ons. Wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk last heeft van ons werk. 

KAART BAGGEREN 

U kunt op verschillende manier te maken krijgen met baggeren

Bijvoorbeeld als u aan een sloot of wetering woont. Of als u grond heeft naast een sloot of wetering.

Wanneer moet ik zelf baggeren?

Secundaire wateren die langs uw grond lopen, moet u zelf baggeren. Ook tertiaire wateren in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden moet u zelf baggeren. Dit staat in de Onderhoudsverordening wateren en waterkeringen. Het waterschap heeft een kaart met daarop alle primaire, secundaire en tertiaire wateren. Dit noemen we de legger wateren. Op deze legger ziet u of een sloot of wetering langs uw grond een primair, secundair of tertiair water is. En of u dus zelf deze sloot moet baggeren. 

Wij controleren elke vijftien jaar of sloten diep genoeg zijn. Dit noemen we de diepteschouw. Op de webpagina Schouw watergangen vindt u vanaf de kop 'buitengewoon onderhoud (diepteschouw)' meer informatie over de diepteschouw.

LEGGER WATEREN

Waar laten jullie de bagger?

De kwaliteit en de plek van het baggeren bepalen wat we met de bagger doen. Er zijn drie mogelijkheden:

 • De bagger is van goede kwaliteit en er is ruimte op de oever 
  Met een machine wordt bagger uit de sloot op de kant geschept

  Dan leggen we de bagger op de oever. In de Waterwet staat dat een eigenaar van grond naast de sloot de bagger op zijn land moet accepteren.    
 • De bagger is van goede kwaliteit maar er is te weinig ruimte op de oever 
  baggerdepot in een weiland waar verse bagger instroomt

  Dan voeren we de bagger af naar een weilanddepot. Wat een weilanddepot is, leest u op de webpagina 'weilanddepot voor tijdelijke opslag bagger'.
   
 • De bagger is verontreinigd 
  Met een machine wordt bagger uit de sloot in een vrachtwagen geschept

  Dan voeren we deze af naar een stortplaats of verwerker.

Mogen jullie op mijn grond komen?

Heeft u grond naast een primair water (A-watergang)? Dan mogen wij met machines op uw grond komen om de sloot te baggeren. Wij vertellen u natuurlijk van tevoren dat wij vanaf uw grond gaan baggeren. Ook mogen wij de bagger op uw grond achterlaten. U heeft een 'ontvangstplicht' voor bagger. Dit staat in de Waterwet (artikel 5.23). Als wij de bagger op uw grond achterlaten, krijgt u daarvoor een vergoeding. Dat staat in de beleidsregel baggerontvangstbijdrage

Het waterschap heeft een kaart met daarop alle primaire (A), secundaire (B) en tertiaire (C) wateren. Deze kaart noemen we de legger wateren. Hier kunt u opzoeken of een sloot of wetering naast uw grond een primair water is. En of er machines en bagger op uw grond komen. 

Is de bagger die jullie op mijn grond leggen wel schoon?

De bagger die we op uw grond leggen is schoon. Voor we beginnen met baggeren laten we de bagger in de sloot altijd onderzoeken. Dit doen we in een laboratorium. Is de kwaliteit van de bagger niet goed? Dan nemen we de bagger mee. 

We krijgen veel vragen over PFAS. Teveel PFAS in water en bodem kan slecht zijn voor milieu en gezondheid. Er zijn regels wat we moeten doen met bagger waarin PFAS zit. Deze staan in het Handelingskader PFAS van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Zit er niet te veel PFAS in de bagger? Dan kunnen we de bagger zonder gevaar op de oever achterlaten. Zit er te veel PFAS in de bagger? Dan nemen we de bagger mee. 

Wat moet ik doen als ik denk dat de bagger verontreinigd is?

Denkt u dat de bagger in de sloot die u moet baggeren, verontreinigd is? Dan vraagt u het waterschap om de bagger in de sloot te onderzoeken. Is de bagger verontreinigd? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor onderzoek en het weghalen van de bagger. Dat staat in de beleidsregel kwalitatief niet-verspreidbare baggerspecie.

Wat is een weilanddepot?

Een weilanddepot is een depot voor bagger op een stuk grond. In dat depot laten we de bagger indrogen. Hebben we niet genoeg ruimte op de oever voor de bagger? Dan brengen we de bagger naar zo'n weilanddepot. U kunt ons uw grond hiervoor laten gebruiken. We hebben de grond dan twee jaar nodig. u krijgt hiervoor een vergoeding. Meer weten over een weilanddepot? U leest er meer over op de webpagina 'weilanddepot voor tijdelijke opslag bagger'.

Heeft u vragen? Neem contact op!

Dit kan met Team Baggeren van Waterschap Rivierenland

Heeft u gevonden wat u zocht?