Watergangen moeten niet teveel en niet te weinig water bevatten. Om wateroverlast te voorkomen moet er voldoende ruimte zijn.

Watergangen moeten niet teveel en niet te weinig water bevatten. Om wateroverlast te voorkomen moet er voldoende ruimte zijn. Om bijvoorbeeld regenbuien op te vangen en af te voeren. Ook moet water goed door watergangen kunnen stromen. Zo komen sloten, vijvers en grachten niet droog te liggen.

Een sloot vol bagger geeft algen en kroos vrij spel. Hierdoor ontstaat er een tekort aan zuurstof in het water. Planten en dieren kunnen er niet of nauwelijks in leven en een sloot vol bagger geeft stankoverlast.

Meerjarenbaggerprogramma

Het Meerjarenbaggerprogramma van Waterschap Rivierenland geeft aan waarom het waterschap waar en wanneer baggert, wat daar bij komt kijken en hoe het daarmee omgaat.

Het baggeren van watergangen gebeurt door het waterschap. Daarnaast voeren eigenaren van percelen langs kleinere sloten elk jaar onderhoud uit aan deze zogenaamde B-watergangen. Dit wordt elk najaar gecontroleerd in de schouw watergangen.

Heeft u gevonden wat u zocht?