Waterbeheerprogramma 2022-2027

Het waterbeheerprogramma beschrijft wat wij in de planperiode (2022-2027) willen bereiken en hoe we dat willen doen.

Voor het bestuur van Waterschap Rivierenland is het waterbeheerprogramma belangrijk om te kunnen sturen en om de koers te bepalen. Het programma geeft ook richting aan de interne organisatie voor de werkzaamheden voor de komende jaren.

Ook voor externe partijen is het waterbeheerprogramma van belang. We hebben elkaar nodig om waterdoelen te realiseren en kunnen in samenwerking werk met werk maken. Het werk dat we doen, doen we voor de burgers in het rivierengebied zodat ze er kunnen wonen, werken en recreëren.

Bekijk de interactieve pagina

Bekijk het hele waterbeheerprogramma

Heeft u gevonden wat u zocht?