Wij zorgen voor droge voeten en voldoende schoon water. Hiervoor zijn (Europese) regels vastgesteld. Daar moeten wij ons aan houden, maar u ook.

Decentrale regelgeving

De regelgeving voor Waterschap Rivierenland is vastgelegd in de verordeningen. Hierin zijn de procedures geregeld waaraan u en het waterschap zich moeten houden. Deze worden gepubliceerd op de site Overheid.nl. Op onze site kunt u deze regelgeving ook inzien:

Regelgeving Waterschap Rivierenland via Overheid.nl