In de watervisie nemen we je mee richting het jaar 2050. Hoe ziet het rivierengebied er dan uit? En hoe verschilt dat van nu? We schetsen trends en ontwikkelingen en beschrijven hoe wij daar als waterschap mee om willen gaan.

Onze omgeving verandert. Welk effect die verandering heeft op onze toekomst is vaak onzeker. Die onzekerheid is er altijd, net als het water in het rivierengebied. Het speelt een rol bij thema’s als klimaatverandering en extreem weer, circulaire economie, energietransitie, waterkwaliteit en de toenemende druk op de ruimte. Water helpt om koers te bepalen. Hoe? Dat beschrijven we in deze korte impressie van onze watervisie(externe link). De volledige tekst van de watervisie kun je hier lezen. Een digitaal toegankelijke versie vind je hier.

De watervisie is ook een uitnodiging aan overheden, bedrijven en burgers om elkaar te inspireren.

Praktische vertaalslag

Waar de watervisie de lange termijn schetst, maakt het waterbeheerprogramma 2022-2027 de vertaling naar de praktijk. Voor Waterschap Rivierenland vormt de watervisie het uitgangspunt voor het Waterbeheerprogramma.