Algemeen Bestuur stelt jaarstukken vast

In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 juli 2024 zijn de jaarstukken 2023 van Waterschap Rivierenland unaniem vastgesteld.  

Het Algemeen Bestuur heeft gewacht op de accountantsverklaring voor de jaarrekening 2023. Hiermee is het hele traject van het goedkeuren van de jaarrekening voor de wettelijke deadline van 15 juli 2024 afgerond.  

De accountant heeft de verklaring later afgegeven. Omdat de accountant het onderzoek van Grant Thornton wilde afwachten na een vermoeden van een misstand met betrekking tot de Stimuleringsregeling Waterbesparende Maatregelen Agrariërs. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een misstand.