Bas de Groot

Fractie

SGP

Nevenfuncties

  • Projectmanager bij Van Vliet Bouwmanagement, Barendrecht (bezoldigd)
  • Raadslid SGP Gemeente Molenlanden, Bleskensgraaf (bezoldigd)
  • Commissielid Historische Vereniging Binnenwaard Kleine Monumenten, Bleskensgraaf (onbezoldigd)

Contact

E-mail: b.de.groot@wsrl.nl