Het bestuur van Waterschap Rivierenland is democratisch gekozen. Op deze pagina vindt u de samenstelling. En wat het bestuur precies doet.

Bestuursinformatie

Wil je inzicht in onze werkzaamheden? Bekijk dan de agenda’s en verslagen van het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en commissies. 

Bekijk agenda's en vergaderstukken, beluister geluidsopnamen

Algemeen Bestuur

Bepaalt ons beleid en neemt beslissingen over onder meer de begroting, de keur, peilbesluiten en onze diverse waterprojecten. U kunt het Algemeen Bestuur vergelijken met een gemeenteraad.

Bekijk:

Dagelijks Bestuur (College van Dijkgraaf en Heemraden)

Is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van ons beleid. Dit bestuur telt 6  personen. De heemraden worden gekozen uit de 30 leden van het algemeen bestuur. De dijkgraaf wordt voorgedragen door het Algemeen Bestuur en benoemd door de Kroon. U kunt het Dagelijks Bestuur vergelijken met de burgemeester & wethouders van een gemeente.

Bekijk:

Dijkgraaf

Vertegenwoordigt ons waterschap. Hij is voorzitter van het Dagelijks én Algemeen Bestuur. Ook is hij bevoegd om zelfstandig besluiten te nemen in spoedeisende situaties. U kunt de dijkgraaf vergelijken met de burgemeester.

De positie van dijkgraaf bij ons waterschap is vacant. De waarnemend dijkgraaf is Goos den Hartog.

Rekenkamer

Ondersteunt het algemeen bestuur bij de uitvoering van de taken. Draagt bij aan meer inzicht in de prestaties van ons waterschap. Geeft indien nodig aanbevelingen voor de toekomst.
De rekenkamer is onafhankelijk. Dat betekent dat zij zelf bepaalt wat zij onderzoekt.

Lees verder: Rekenkamer

Commissies

Doen veel voorbereidend werk voor het algemeen bestuur, vóórdat bepaalde onderwerpen in de vergaderingen worden besproken.

Bekijk:

Jeugdbestuur

Er is ook een Nationaal Jeugdwaterschap met eigen jeugdbestuurders. Het doel is om jongeren meer te betrekken bij het werk van de waterschappen.

Contact

Wilt u contact met het bestuur en/of de dijkgraaf? Neem dan contact op via directie.bestuurssecretariaat@wsrl.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?