Het bestuur van Waterschap Rivierenland is democratisch gekozen. Op deze pagina vindt u de samenstelling. En wat het bestuur precies doet.