Bezwaar tegen een besluit

Op deze pagina leest u hoe u bezwaar maakt tegen een beslissing die wij genomen hebben. Bijvoorbeeld over een vergunningaanvraag, subsidieaanvraag of  handhavingsbesluit. Er zijn twee soorten bezwaar:

Hieronder leest u meer over het bezwaar aantekenen tegen beslissingen van het waterschap. 
Wilt u bezwaar maken tegen een belastingaanslag? Ga dan naar de website van BSR (Belastingsamenwerking Rivierenland)

Voorwaarden

U kunt een bezwaar indienen als:

 • Wij echt een beslissing hebben genomen (als wij weigeren een besluit te nemen, geldt dat ook als een beslissing).
 • U direct betrokken bent bij het besluit (u bent dan ‘belanghebbende’).

Indienen

Digitaal

Stuur ons uw bezwaar via ons online formulier Bezwaar:

 • Bent u particulier? Dan heeft u hiervoor uw DigiD nodig.
 • Maakt u bezwaar namens een bedrijf of organisatie? Dan heeft u hiervoor eHerkenning nodig. 

BEZWAAR PARTICULIER BEZWAAR BEDRIJF/ORGANISATIE

Schriftelijk

Schrijf uw bezwaar in een brief en stuur deze naar:

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland
t.a.v. secretariaat van de adviescommissie Awb
Postbus 599
4000 AN Tiel

Vergeet niet om het volgende in de brief te zetten:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • de datum waarop u de brief stuurt;
 • de gronden van het bezwaar;
 • uw handtekening.

Wat gebeurt er met uw bezwaar?

Nadat u uw bezwaar hebt ingediend, gebeurt het volgende:

 1. Als we uw bezwaar ontvangen, bellen wij u. Dan bespreken we met u wat de beste manier is om uw bezwaar af te handelen.
 2. U krijgt binnen een week een ontvangstbevestiging.
 3. Meestal proberen we af te spreken voor overleg. Misschien komen we dan al tot een oplossing. Als dat lukt, leggen we de afspraken vast. Uw bezwaar is dan afgehandeld.
 4. Kunnen wij uw zaak niet oplossen met u? Dan leggen we uw bezwaar voor aan een onafhankelijke adviescommissie. Die adviseert ons over uw bezwaar.
 5. Wij nodigen u uit voor een hoorzitting. U mag daarvoor iemand meenemen.
 6. Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaar toelichten. Ook de medewerker die uw bezwaar behandelt, geeft een toelichting.
 7. Aan het einde van de hoorzitting hoort u wanneer u bericht krijgt over uw bezwaar. Meestal is dit binnen 12 weken. Die termijn mogen wij met zes weken uitstellen als we meer tijd nodig hebben voor een besluit. Dat hoort u dan op tijd van ons. Hebben we nóg langer nodig voor een besluit? Dat kan alleen met uw toestemming.

Wilt u niet naar de hoorzitting? Of is uw bezwaar zo duidelijk dat toelichting niet nodig is? Dan slaan we de hoorzitting over en adviseert de commissie zonder hoorzitting over uw bezwaar. Daarna nemen we een besluit.

Niet eens met onze beslissing over uw bezwaar?

Dan kunt u binnen zes weken beroep indienen bij de rechtbank. Een rechter oordeelt dan over onze beslissing op uw bezwaar.

Hoe u beroep aantekent, staat in onze beslissing op uw bezwaar.

Let op: in beroep gaan kost geld ('griffierechten'). Als de rechter u gelijk geeft, kunt u deze kosten van ons vergoed krijgen. U moet daar wel zelf om vragen.

Wederzijds respect

Als burger hebt u het recht om bezwaar te maken of een klacht in te dienen. Dit staat in de wet. Onze medewerkers die uw bezwaar of klacht behandelen gaan respectvol met u om. Dat verwachten wij ook van u. Vinden wij dat u zich niet respectvol gedraagt, dan spreken wij u daarop aan.

Meer informatie en vragen

Neem contact op met het secretariaat van de bezwarencommissie:

Heeft u gevonden wat u zocht?