Op deze pagina leest u hoe u bezwaar maakt tegen een beslissing die wij genomen hebben. En wat er vervolgens met uw bezwaar gebeurt.

Op deze pagina leest u hoe u bezwaar maakt tegen een beslissing die wij genomen hebben. Bijvoorbeeld over uw vergunningaanvraag. Of over een subsidieaanvraag of tegen een handhavingsbesluit.

Let op: wilt u bezwaar maken tegen uw aanslag waterschapsbelasting(externe link)? Dat doet u via BSR (Belastingsamenwerking Rivierenland)

Voorwaarden

U kunt een bezwaar indienen als:

 • Er daadwerkelijk een beslissing genomen is over datgene waarover uw bezwaar gaat (een weigering om een besluit te nemen, geldt ook als een besluit).
 • U direct betrokken bent bij het besluit, als ‘belanghebbende’.

Indienen

Digitaal

Stuur ons uw bezwaar via ons online formulier Bezwaar:

 • Bent u particulier? Dan heeft u hiervoor uw DigiD nodig.

Schriftelijk

Schrijf uw bezwaar in een brief en stuur deze naar:

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland
t.a.v. secretariaat van de adviescommissie Awb
Postbus 599
4000 AN Tiel

Vergeet niet om het volgende in de brief te zetten:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • de datum waarop u de brief stuurt;
 • de gronden van het bezwaar;
 • uw handtekening.

Wat gebeurt er met uw bezwaar?

Nadat u uw bezwaar hebt ingediend, gebeurt het volgende:

 1. Na ontvangst van het bezwaarschrift wordt u gebeld. Dan bespreken we met u wat de beste manier is om uw bezwaar af te handelen.
 2. U krijgt binnen een week een ontvangstbevestiging.
 3. Meestal proberen we af te spreken voor overleg. Misschien komen we dan al tot een oplossing. Als dat lukt, leggen we de afspraken vast en is uw bezwaar afgehandeld.
 4. Als het in het overleg niet lukt om het op te lossen, leggen we uw bezwaar voor aan een onafhankelijke adviescommissie. Die adviseert ons over uw bezwaar.
 5. U wordt uitgenodigd voor een hoorzitting. U mag daarvoor iemand meenemen.
 6. Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaar toelichten. Ook de medewerker die uw bezwaar behandelt, geeft een toelichting.
 7. Aan het einde van de hoorzitting hoort u wanneer u bericht krijgt over uw bezwaar. Meestal is dit binnen 12 weken. Die termijn mogen wij met zes weken uitstellen als we meer tijd nodig hebben voor een besluit. Dat hoort u dan op tijd van ons. Hebben we nóg langer nodig voor een besluit? Dat kan alleen met uw toestemming.

Wilt u niet naar de hoorzitting? Of is uw bezwaar zo duidelijk dat toelichting niet nodig is? Dan slaan we de hoorzitting over en adviseert de commissie zonder hoorzitting over uw bezwaar. Daarna nemen we een besluit.

Niet eens met onze beslissing over uw bezwaar?

Dan kunt u binnen zes weken beroep indienen bij de rechtbank. Een rechter zal dan oordelen over onze beslissing op uw bezwaar.

Hoe u beroep aantekent, staat in onze beslissing op uw bezwaar.

Let op: als u in beroep gaat, moet u griffierechten betalen. Als de rechter u gelijk geeft, kunt u deze kosten van ons vergoed krijgen. U moet daar wel zelf om vragen.

Meer informatie en vragen

Neem contact op met het secretariaat van de bezwarencommissie:

 • Mevrouw Racdu, tel. (0344) 649 636 (maandag t/m donderdag)
 • Mevrouw Copier, tel. (0344) 649 146 (maandag, dinsdag en donderdag)