Leren over water

Waterschap Rivierenland biedt excursies en gastlessen aan voor scholen in het rivierengebied. Op deze pagina treft u een overzicht van ons aanbod.

Bekijk ook de filmpjes van de serie Het Klokhuis over Water! (te vinden onder: Voor Kids)

Overweegt uw school de aanleg van een groen schoolplein? Kijk dan op www.hohohoosbui.nl/subsidie-klimaatactief/ voor informatie over subsidiemogelijkheden van het waterschap.

Contact

Anne-Marie Decates en Anne-Marijke van Hoek

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met onze Educatie-adviseurs Anne-Marie Decates (T: 0344-649165 E: a.decates@wsrl.nl) en Anne-Marijke van Hoek (T: 0344-649169 E: a.van.hoek@wsrl.nl). Zij vertellen u graag over de mogelijkheden.