Waterschap Rivierenland biedt excursies en gastlessen aan voor scholen in het rivierengebied.