Als het spannend wordt, is Waterschap Rivierenland er om een crisis het hoofd te bieden. Van vervuiling in het water, uitval van techniek tot extreem hoogwater, we staan er klaar voor.

Net als de brandweer of de politie is het waterschap een crisisorganisatie. We voorkomen en bestrijden crises, we bereiden ons voor en organiseren de nazorg. Naast de coronacrisis zijn voorbeelden van crises uit de afgelopen jaren: wateroverlast in polders door extreme neerslag, vervuiling van water, extreem hoogwater in de grote rivieren (zoals in 1995), droogte, uitval van installaties.

De Centrale Regiekamer in Tiel, het hart van de crisisbeheersing bij Waterschap Rivierenland.

Opschalen

Het waterschap staat 24/7 paraat. Binnen onze crisisorganisatie zijn deskundige mensen en het juiste materieel klaar voor inzet. Vaak vanuit hun dagelijkse functie, vaak omdat zij graag willen bijdragen(externe link).

Het rivierengebied telt vele dijkdoorgangen (coupures). De sluiting wordt regelmatig geoefend, zoals aan de Waalkade in Nijmegen.

De ambtelijke crisisorganisatie staat onder leiding van de Operationeel Leider, onze secretaris-directeur Kees Vonk. Bestuurlijk staat onze crisisorganisatie onder leiding van de dijkgraaf. De samenstelling van ons dagelijks bestuur vind je hier.

Secretaris-directeur Kees Vonk is Operationeel Leider.

Vaak is bij een crisis niet alleen het waterschap betrokken. Verschillende mensen en organisaties zoals: veiligheidsregios, gemeenten en natuurlijk bewoners. Om zowel intern als extern snel informatie te delen, werkt het waterschap ‘netcentrisch’: in een centraal systeem werken teams, beslissers en crisispartners goed samen op basis van gedeelde en overzichtelijke informatie.

Dijkbewaking

Een bijzonder onderdeel van crisisbeheersing bij het waterschap is de dijkbewaking. Die start als het water hoog tegen onze dijken staat. Zo’n 300 dijkwachten inspecteren de dijken in detail, op zoek naar risico’s en beschadigingen. Dit gebeurt als de Rijn bij Lobith op 16 meter +NAP komt, of de zee bij Hoek van Holland op 2,80 meter +NAP. Op dat moment zijn tal van dijkdoorgangen (coupures) al gesloten en staan alle uiterwaarden al onder water.

Ons werkgebied bestaat uit vijf dijkringen, zo heten de dijken die samen één gebied beschermen tegen de omringende rivieren. In de dijkringen zijn zes dijkposten die dijkbewaking coördineren. De dijkbewaking kent een eigen organisatie, die bestaat uit collega’s van het waterschap en bewoners uit het gebied. Zij worden opgeleid én zij trainen en oefenen regelmatig. Meer weten? Kijk hier voor meer informatie over dijkbewaking.

Bewust van risico’s

In een waterrijke regio als het rivierengebied is water soms een risico. Iedereen kan helpen om risico’s te verminderen. Daarom zetten we regelmatig met een campagne mensen aan tot denken en doen.

Hohohoogwater vertelt hoe het rivierwater in 1995 hoog tegen de dijken stond. Mensen moesten huis en haard verlaten. We staan stil bij het hoogwater van 1995, bij de ingrijpende veranderingen sindsdien en bij de toekomst.

Kijk ook eens bij:

Denk Vooruit(externe link); nuttige tips bij een crisis.

Risicokaart(externe link); waar bestaan risico's op een calamiteit.

Ons Water(externe link); schoon, veilig en voldoende water is niet vanzelfsprekend.

Crisispartners

In een crisis werken we nauw samen met partners. Gemeenten, brandweer en andere hulpdiensten werken samen in veiligheidsregio's. De veiligheidsregio gaat over de openbare orde en veiligheid. Het waterschap adviseert de veiligheidsregio over crises die raken aan water.

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid(externe link)

Veiligheidsregio Gelderland-Midden(externe link)

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid(externe link)

Veiligheidsregio Utrecht(externe link)

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant(externe link)

Naast de veiligheidsregio’s zijn andere partners in crisisbeheersing bijvoorbeeld Rijkswaterstaat(externe link), de Unie van Waterschappen(externe link) en de KNRM(externe link).

In 2020 oefenden waterschap en Reddingsmaatschappij (KNRM) samen tijdens hoogwater op de Waal.

Documenten

Onze crisisbeheersing telt verschillende risico’s en scenario’s, de aanpak ligt vast in een calamiteitenbestrijdingsplan (CBP).

Crisisplan

CBP hoogwater

CBP wateroverlast en regionale keringen 

CBP watertekort (droogte)

CBP waterkwaliteit (vervuiling)

CBP niet-watergerelateerd 

CBP zuiveringen

Plan voor de nafase

Crisiscommunicatieplan

Crisisbestrijdingsplan 

Contact

Telefoon: (0344) 64 90 90 (maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur)

E-mail:  info@wsrl.nl

Calamiteiten, vervuiling of ongewenste lozingen melden?

  • Via de telefoon: (0344) 64 90 90 (24 uur per dag, 7 dagen per week)
  • Digitaal: via ons online formulier

MELDING CALAMITEIT PARTICULIER MELDING CALAMITEIT BEDRIJF/ORGANISATIE

Of doe uw melding via Meldpunt Water(externe link). Dan komt uw klacht automatisch bij de juiste instantie terecht.

Dijkbewaking: dijkbewaking@wsrl.nl

Contactpersonen crisisbeheersing Waterschap Rivierenland

Janneke van den Tillaart, J.vanden.Tillaart@wsrl.nl; contactpersoon voor Veiligheidsregio Gelderland Zuid
Rik de Schepper, r.de.schepper@wsrl.nl; contactpersoon voor Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid
Eef Janssen, E.Janssen@wsrl.nl; contactpersoon voor Veiligheidsregio's Midden West Brabant, Gelderland Midden, Utrecht.