Als het water hoog tegen onze dijken staat, starten we onze dijkbewaking. Dat gebeurt als de Rijn bij Lobith op de 16 meter +NAP komt, of de zee bij Hoek van Holland op 2,80 meter +NAP.

Tegen die tijd zijn tal van dijkdoorgangen (coupures) al gesloten en staan alle uiterwaarden al onder water. Ons werkgebied bestaat uit vijf dijkringen, zo heten de dijken die samen één gebied vormen en beschermen tegen de omringende rivieren. In de dijkringen zijn zes dijkposten die dijkbewaking coördineren. Dijkwachten inspecteren de dijken in detail.

Veel dijkwachten zijn collega’s van het waterschap zelf, daarnaast werken tientallen bewoners uit het gebied mee als dijkwacht. Zij worden opgeleid en ze oefenen regelmatig. Benieuwd? Vraag naar de mogelijkheden via dijkbewaking@wsrl.nl.