Als het rivierwater hoog tegen de dijken staat, start Waterschap Rivierenland met dijkbewaking.