Op onze zuivering in Groesbeek is sinds enige tijd een PACAS-installatie (Powdered Activated Carbon in Activated Sludge) actief. Deze innovatieve technologie is specifiek ontworpen om medicijnresten uit het afvalwater te verwijderen.

Medicijnresten in afvalwater

Resten van ingenomen medicijnen komen via poep en plas op de afvalwaterzuiveringen terecht. Ook laten mensen soms pillen en vloeibare medicijnen via de wc of gootsteen in het afvalwater lopen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want de medicijnen die wij niet uit het rioolwater kunnen halen, stromen na het zuiveren in de sloten en beken.

Wat doet een PACAS-installatie?

Op de afvalwaterzuivering maken we met biologische methoden (bacteriën) het huishoudelijk afvalwater schoon. Het verwijderen van medicijnresten vraagt om andere technieken. De nieuwe PACAS-installatie (staat voor Powdered Activated Carbon in Activated Sludge) werkt met actieve poederkool. De bacteriën die het afvalwater ‘schoon eten’, krijgen hulp van dit poederkool om meer medicijnresten te verwijderen, waardoor het gezuiverde afvalwater schoner wordt.

Monitoren en toekomst

De medicijnrestverwijdering in Groesbeek is opgezet als een pilot waarmee we de komende 10 jaar kennis en ervaring op willen doen. Met de toenemende aandacht voor medicijnrestverwijdering verwachten we dat dit soort technieken de komende jaren  op steeds meer zuiveringen ingezet gaan worden. 

Gezamenlijke aanpak 

Het verwijderen van medicijnresten doen we als waterschap natuurlijk niet alleen. In de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water werken we samen met het Rijk, de zorg- en watersector. Het gezamenlijke doel is de belasting van grond- en oppervlaktewater met medicijnresten terug te dringen. De aanpak bestaat uit een samenhangend pakket aan werkzaamheden binnen de hele geneesmiddelenketen: van ontwikkeling en toelating, voorschrijven en gebruik tot afvalinzameling en afvalwaterzuivering.

Onze collega's leggen het in onderstaande video in 2 minuten uit.