Dijken houden het water tegen, zodat mensen veilig erachter kunnen wonen, werken en recreëren. Daarom moeten ze sterk zijn en blijven. Nu en straks. Delen van de dijk vanaf Sprok (nabij Lent) tot aan Heteren (A50) moeten we versterken zodat de dijk voor de toekomst voldoende veilig is. 

Lees meer over het hoe en waarom van sterke dijken.

Waar?

Het dijktraject langs de Waal ligt aan de zuidzijde tussen Sprok (nabij Lent) en Sterreschans nabij het Pannerdensch Kanaal. En aan de oostzijde ligt een deel langs de Nederrijn tot aan Heteren.

Het gebied kent een gevarieerd polder- en rivierenlandschap met mooie uitzichten, karakteristieke gebouwen, kleine landschapselementen en vele historisch markante punten. Op diverse locaties staat bebouwing dicht tegen de dijk aan of op enige afstand van de dijk.

Traject dijkversterking Sprok-Sterreschans-Heteren
Traject dijkversterking Sprok-Sterreschans-Heteren

Waarom?

Nederland toetst periodiek of de rivierdijken aan de veiligheidsnorm voldoen. Deze toetsing is uniek in de wereld en biedt een actueel beeld van onze waterveiligheid. De laatste toetsingsronde (2011) toont aan dat delen van de dijk tussen Sprok en Heteren niet voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm.

Als een dijk het water niet meer kan tegenhouden, dan ‘faalt’ de dijk. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Die noemen we faalmechanismen. Hieronder noemen we de belangrijkste.

Overslag of overloop – de dijk is niet hoog genoeg

Bij overslag en overloop kan de dijk worden beschadigd door golven die bij veel wind over de dijk slaan of door grote hoeveelheden water die over de te lage dijk stromen.

Macrostabiliteit buitenwaarts

Bij macro-instabiliteit buitenwaarts kan een dijk bij een lage waterstand aan de rivierzijde in elkaar zakken door een te hoge waterdruk in de dijk na hoogwater of bij veel regen.

Macrostabiliteit binnenwaarts

Bij macro-instabiliteit binnenwaarts kan de dijk aan de landzijde in elkaar zakken door een te hoge druk in het grondwater onder en achter de dijk.

Piping

Piping is een faalmechanisme waarbij water door of onder de dijk stroomt. Hierbij neemt het gronddeeltjes mee, waardoor een kanaal onder de dijk (pipe) ontstaat en daardoor de stabiliteit van de dijk afneemt.

Zie ook de filmpjes op https://www.waterschaprivierenland.nl/waarom-en-hoe-versterken-we-de-dijken.

Wat?

We onderzoeken eerst wat er precies aan de hand is (op welke faalmechanismen moet de dijk versterkt voor worden). Dan zoeken we naar de mogelijke oplossingen om de dijk te versterken.

In het najaar van 2022 tot in de loop van 2023 maken we op basis van de resultaten van onderzoeken een voorstel voor een volgorde en indeling in de tijd om de dijkversterking aan te pakken (trajectaanpak).

Dit stemmen we ook af met de gemeenten Overbetuwe, Arnhem en Lingewaard, provincie Gelderland en Rijkswaterstaat.

Wanneer?

In de loop van 2023 verwachten we meer informatie te kunnen geven. We delen dan informatie over de stukken dijk die we verder gaan verkennen (verkenningsfase).