Langs de stad Tiel maken we de dijk sterker en hoger. Het plan voor de dijkversterking houdt rekening met de ruimtelijke ontwikkelingen die de dijk raken. Meer informatie over dit project vindt u hieronder.

Dijkversterking Stad Tiel komt regelmatig in het nieuws. Het is een veelzijdig project waar veel mensen in geïnteresseerd zijn. Hieronder een paar items.

Aannemer FPH Ploegmakers brengt voor de 2e keer een grofzandbarrière aan.

Lees verder het nieuwsbericht hierover.

aanbrengen grofzandbarrière

Omroep Gelderland heeft een bijzonder item over basaltstenen

Lees ook de nieuwsbrief dijkversterking Stad Tiel van juli 2023 met bijzonderheden van het afgelopen half jaar en een doorkijkje naar het komende half jaar.

Contact

Voor vragen en opmerkingen over de uitvoering door de aannemer is omgevingsmanager Jeroen Duifhuizen de contactpersoon. Hij is bereikbaar op (06) 20 11 02 43 of via de mail op jduifhuizen@fphploegmakers.nl. Wij verwijzen u ook graag naar onze BouwApp (scroll naar beneden om de BouwApp te downloaden).


Blijf op de hoogte met de BouwApp

De BouwApp

Wilt u op de hoogte blijven van de vorderingen van het project? Download dan de BouwApp op uw telefoon of tablet. Hiermee houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen in uw (directe) omgeving. Ook informeren we u hiermee over mogelijke verkeersafzettingen en –omleidingen. Vanaf 1 november 2022 is ons project te vinden in de BouwApp.

Om het project te volgen, neemt u de volgende 5 stappen:

  1. Download de BouwApp gratis in de appstore (Google, Apple of Windows) of scan de QR code hierboven met de camera van uw telefoon;
  2. Ga naar ‘zoek project’;
  3. Zoek op ‘Dijkversterking Stad Tiel’ ;
  4. Selecteer het juiste project;
  5. Klik op ‘Toevoegen aan favorieten’.

Waar en wanneer?

Project Stad Tiel loopt van het Amsterdam-Rijnkanaal tot en met het Inundatiekanaal (totaal 2,6 kilometer lang). De uitvoering is in maart 2023 gestart en zal rond de zomer van 2024 klaar zijn.

Schade door de dijkversterking, zo lossen we dat op

We bereiden de plannen en de uitvoering van de dijkversterking zo zorgvuldig mogelijk voor. Toch kan het gebeuren dat er schade ontstaat aan uw eigendom, bijvoorbeeld uw woning, tuin of schuur. Het is belangrijk dat u dit zo snel mogelijk na het ontdekken van de schade bij ons meldt. Dat kan door een e-mail te sturen aan m.oosterveld@wsrl.nl onder vermelding van ‘Schade dijkversterking Tiel’*. Er is vooralsnog geen formulier speciaal voor dit project.

Vermeld in de e-mail de volgende informatie:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer
  • Een omschrijving van de schade
  • De vermoedelijke oorzaak van de schade
  • De datum waarop de schade is ontstaan.

Wilt u meer weten over de manier waarop wij schade afhandelen? In dit stappenplan staat een overzicht van de stappen die worden doorlopen als u schade meldt. Ook de veelgestelde vragen met antwoorden hebben we op een rij gezet.

Schade waarvan duidelijk is dat die door de dijkversterking is veroorzaakt, wordt altijd door het waterschap vergoed. 

* Heeft u geen e-mailadres? Bel dan omgevingsmanager Laura van Santen op 06 38 79 14 74. Die helpt u dan verder. 

Officiële start van de dijkversterking

1 februari 2023

Met het onthullen van het bouwbord is een officieel startsein gegeven aan de uitvoering van dijkversterking in Tiel. De dijkversterking vergroot de waterveiligheid en verandert het aanzicht van Tiel. Naar verwachting is de dijkversterking na de zomer van 2024 klaar.

Lees het hele nieuwsbericht.

Onthullen bouwbord

Landschap, natuur en cultuurhistorie

De dijk heeft een belangrijke functie in het landschap, voor de natuur en in onze cultuurhistorie. Deze waarden leggen we vast en werken we met de gemeente en bewoners uit tot een gedragen plan. Het Ruimtelijke Kwaliteitskader is een document dat vastlegt wat we belangrijk vinden bij de (her)inrichting van de dijk en het maken van de ontwerpplannen van de dijkversterking (de planvormingsfase). U kunt het document downloaden.