8 oktober

Regen verdrijft laatste droogte

De droogte is nu definitief verdreven door de regen. In het rivierengebied maken we soms langzaam, soms snel de omslag van hoog zomerpeil (bij droogte) naar een lager winterpeil (om regen op te vangen). De hoeveelheid neerslag en onze maatregelen verschillen per deelgebied.

In het westen van ons werkgebied viel de afgelopen week gemiddeld maximaal 50 mm regen. De gemalen in de Alblasserwaard moesten al flink pompen. In het oosten viel half zoveel, genoeg om langzaam over te gaan van water vasthouden naar voorzichtig afvoeren. De neerslag maakt het inlaten van water uit de grote rivieren overbodig. De Rijn staat laag, de afvoer van de Maas is normaal. Beide stijgen de komende dagen.

In gebieden die kwetsbaar zijn voor wateroverlast zijn zomerpeilen al wat gezakt. Dat geldt ook voor de zware (zeeklei)grond in Altena, waar nu volop wordt geoogst en gerooid. Ons laatste maaiwerk in watergangen is nog gaande.

De grondwaterstanden zijn in het westen grotendeels hersteld, in het oosten nog niet. Dat laatste komt door de laagstaande rivieren en doordat er minder regen viel.

Het droge seizoen 2020 is voorbij. In het voorjaar van 2021 vindt u hier weer een actueel droogtebericht.

Extra maatregelen

Alblasserwaard en Beneden-Linge

Het gebied ten westen van Tiel ligt deels beneden zeeniveau. De Tielerwaard, Culemborgerwaard en Vijfheerenlanden wateren af via de Beneden-Linge naar de Merwede. In de Alblasserwaard gebeurt aan- en afvoer vooral via Kinderdijk. Vanuit de grote rivieren kan water in het gebied worden gelaten. Door regen en kwel hoeft in de Alblasserwaard hoeft dat voorlopig niet. Bij het Kolffgemaal in Hardinxveld is het inlaatschot verwijderd; de koker is weer beschikbaar voor afvoer.

Altena en Bommelerwaard

In deze gebieden kan water worden ingelaten vanuit de grote rivieren, vooral van de Maas en de Bergsche Maas. Hier zijn geen extra maatregelen nodig.

Betuwe

De Linge is de belangrijkste route voor aan- en afvoer van water in de Betuwe. Ook vanaf de Nederrijn en het Amsterdam-Rijnkanaal kan water het gebied in worden gelaten. Al sinds dit voorjaar is gemaal de Pannerling, dat de Linge van water voorziet vanaf het Pannerdensch Kanaal, met buizen verlengd. Zo kan het ook bij lage rivierstanden functioneren. Vanwege afrondende werkzaamheden aan de vizierschuiven in de stuw bij Amerongen laat Rijkswaterstaat het peil op de Nederrijn tussen Driel en Amerongen zakken. Bij ons inlaatpunt bij Bonte Morgen (Lienden) is een tijdelijke pomp geplaatst om, ook bij dit lagere rivierpeil, voldoende water in te kunnen laten naar de Leewetering en de Maurikse Wetering.

Plaatsing van de pomp bij Bonte Morgen.

Rijk van Nijmegen, Maas en Waal

In het Land van Maas en Waal wordt water ingelaten vanaf de Maas, de kleppen bij gemalen zijn maximaal gestreken. Op hogere grond, op de stuwwal onder Nijmegen en in de Ooijpolder is wateraanvoer vanuit de rivier niet mogelijk. In deze gebieden staan stuwen op maximaal peil, om neerslag vast te houden als die valt. In Groesbeek staan stuwen hoog om het beschikbare kwelwater zo veel mogelijk te sturen naar natuurgebied De Bruuk.

Op hogere gronden kunnen sloten droogvallen.

Wat is droogte?

In het algemeen spreken we van droogte als tijdens een langere periode minder neerslag valt dan er verdampt. Bij zonnig weer met wind en hoge temperaturen kan er veel water verdampen. In het rivierengebied is er minder snel sprake van droogte dan op andere plaatsen in Nederland. Vanuit de grote rivieren kunnen we nog lang water het gebied in pompen. Lees meer over droogte in het rivierengebied.

Droogte, is dat erg?

Het is normaal dat het in de zomer droger is dan in de winter. We kunnen best wel even zonder neerslag. Maar als het langere tijd erg droog is, heeft dat ook in het rivierengebied gevolgen voor onze leefomgeving:

  • Te weinig oppervlaktewater
  • Dalend grondwaterpeil
  • Slechte waterkwaliteit
  • Uitdroging van kades

Lees meer over de gevolgen van droogte.

Hoe gaat het waterschap om met droogte?

Het waterschap neemt maatregelen die erop gericht zijn zoveel mogelijk water in het rivierengebied te krijgen en zo lang mogelijk vast te houden. Via gemalen pompen we water uit de grote rivieren in het gebied. Tegelijk houden we water vast in het gebied. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het waterpeil met stuwen hoog te houden. We proberen het aanwezige water zo goed mogelijk over het gebied te verdelen, zodat we zo lang mogelijk kunnen voldoen aan de vraag naar water, bijvoorbeeld voor beregening van boomgaarden en akkers. Lees meer over het werk van het waterschap tijdens droogte.

Wat kunt u zelf doen tegen droogte?

Met elkaar kunnen we droogte beter tegengaan. Als overheid alleen kunnen we namelijk weersextremen niet altijd voorkomen. Waterschap Rivierenland neemt maatregelen die erop gericht zijn zoveel mogelijk water in het rivierengebied te krijgen en zo lang mogelijk vast te houden. Wat doet u?

Meer informatie

Blauwalg en botulisme
Locaties met blauwalg en botulisme en overige informatie hierover vindt u op onze webpagina.

Zwemmen
Kijk op www.zwemwater.nl voor een overzicht van officiële zwemlocaties en de meest recente informatie over de kwaliteit van het zwemwater bij u in de buurt.

Drinkwater
Actuele informatie over drinkwater en tips om drinkwater te besparen vindt u bij drinkwaterbedrijven, bijvoorbeeld Vitens.

Subsidie voor maatregelen tegen droogte en wateroverlast
Lees meer hierover op www.hohohoosbui.nl.

Subsidie voor agrariërs bij waterbesparende maatregelen
Meer hierover leest u op onze pagina over de subsidie.

Landelijk neerslagtekort
Actuele informatie over het neerslagtekort vindt u op de website van het KNMI.
Het KNMI heeft ook een webpagina met uitleg over droogte.

Grote rivieren
Actuele informatie over droogte en waterstanden vindt u op de website van Rijkswaterstaat.
Ook op de landelijke website van Onswater is veel informatie te vinden.