Wat is droogte?

In het algemeen spreken we van droogte als tijdens een langere periode minder neerslag valt dan er verdampt. Bij zonnig weer met wind en hoge temperaturen kan er veel water verdampen. In het rivierengebied is er minder snel sprake van droogte dan op andere plaatsen in Nederland. Vanuit de grote rivieren kunnen we nog lang water het gebied in pompen. Lees meer over droogte in het rivierengebied.

Droogte, is dat erg?

Het is normaal dat het in de zomer droger is dan in de winter. We kunnen best wel even zonder neerslag. Maar als het langere tijd erg droog is, heeft dat ook in het rivierengebied gevolgen voor onze leefomgeving:

  • Te weinig oppervlaktewater
  • Dalend grondwaterpeil
  • Slechte waterkwaliteit
  • Uitdroging van kades

Lees meer over de gevolgen van droogte.

Hoe gaat het waterschap om met droogte?

Het waterschap neemt maatregelen die erop gericht zijn zoveel mogelijk water in het rivierengebied te krijgen en zo lang mogelijk vast te houden. Via gemalen pompen we water uit de grote rivieren in het gebied. Tegelijk houden we water vast in het gebied. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het waterpeil met stuwen hoog te houden. We proberen het aanwezige water zo goed mogelijk over het gebied te verdelen, zodat we zo lang mogelijk kunnen voldoen aan de vraag naar water, bijvoorbeeld voor beregening van boomgaarden en akkers. Lees meer over het werk van het waterschap tijdens droogte.

Wat kunt u zelf doen tegen droogte?

Met elkaar kunnen we droogte beter tegengaan. Als overheid alleen kunnen we namelijk weersextremen niet altijd voorkomen. Waterschap Rivierenland neemt maatregelen die erop gericht zijn zoveel mogelijk water in het rivierengebied te krijgen en zo lang mogelijk vast te houden. Wat doet u?

Meer informatie

Blauwalg en botulisme
Locaties met blauwalg en botulisme en overige informatie hierover vindt u op onze webpagina.

Zwemmen
Kijk op www.zwemwater.nl voor een overzicht van officiële zwemlocaties en de meest recente informatie over de kwaliteit van het zwemwater bij u in de buurt.

Drinkwater
Actuele informatie over drinkwater en tips om drinkwater te besparen vindt u bij drinkwaterbedrijven, bijvoorbeeld Vitens.

Subsidie voor maatregelen tegen droogte en wateroverlast
Lees meer hierover op www.hohohoosbui.nl.

Subsidie voor agrariërs bij waterbesparende maatregelen
Meer hierover leest u op onze pagina over de subsidie.

Landelijk neerslagtekort
Actuele informatie over het neerslagtekort vindt u op de website van het KNMI.
Het KNMI heeft ook een webpagina met uitleg over droogte.

Grote rivieren
Actuele informatie over droogte en waterstanden vindt u op de website van Rijkswaterstaat.
Ook op de landelijke website van Onswater is veel informatie te vinden.