Met het Gebiedsprogramma A5H gaat het waterschap het boezemwatersysteem in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden anders inrichten. Dit is nodig door de gevolgen van klimaatverandering, de bodemdaling in dit gebied, kades die niet meer voldoen en boezempeilen die steeds moeilijker beheersbaar zijn. Tevens zijn in de loop der jaren onlogische afwateringen ontstaan. Voor al deze uitdagingen zijn structurele oplossingen bedacht aan de hand van een visie voor 2050.

Wilt u een bijeenkomst bijwonen?

Het waterschap wil de omgeving betrekken bij het uitwerken van de alternatieven en het voorkeursalternatief. Uitnodigingen voor bijeenkomsten gaan via de lokale media en per brief.

Foto achterwaterschap

Contact

De omgevingsmanager voor de watersysteemmaatregelen is Allard Koopal, 06-27061821.

Voor vragen of opmerkingen kunt u een bericht sturen naar: A5H@wsrl.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?