In sommige gevallen kunt u grond van ons kopen. Wij verkopen grond voor normale prijzen op de grondmarkt.

Behandelkosten

Bij het sluiten van een verkoopovereenkomst maken wij kosten. Hiervoor kunnen wij een bedrag rekenen van € 500,-, inclusief btw. De aanvrager krijgt dan een rekening.

Bekendmakingen verkoop en verhuur grond

Als wij grond gaan verkopen, maken wij dit vooraf algemeen bekend. Door het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (‘Didam’) moeten overheden iedereen dezelfde kans geven om grond te kopen. Bekendmakingen verkoop grond van het waterschap.

U heeft interesse in een stukje grond van het waterschap

U vraagt ons of wij dat willen verkopen. U moet dan aan een aantal voorwaarden voldoen. Doet u dat?  Dan maken wij algemeen bekend dat wij grond aan u willen verkopen. Is iemand het hier niet mee eens? Dan kan deze persoon ons een brief sturen. Met hierin waarom zij/hij/ die de grond ook zou willen kopen. Deze brief moeten wij binnen een afgesproken tijd ontvangen. Wij maken dan een beslissing wie de grond kan kopen en waarom.

U wilt een stuk grond kopen dat wij aan iemand anders willen verkopen

U vindt dat u ook een serieuze kandidaat bent om een stuk grond van het waterschap te kopen. Wij willen deze grond aan iemand anders verkopen. Laat dan uw interesse in de grond weten aan team Grondzaken. Geef aan waarom u vindt dat wij deze grond aan u moeten verkopen. Doe dit vóór de datum die genoemd staat in de bekendmaking. U kunt dat doen door een e-mail te sturen naar grondzaken@wsrl.nl of een brief te sturen naar postbus 599, 4000 AN Tiel, t.a.v. team Grondzaken. Het waterschap besluit wie de grond kan kopen en waarom.

Wij hoeven andere kopers geen kans te geven

Bijvoorbeeld als grond van de koper zelf grenst aan kleine stukjes groen die wij willen verkopen. Of als wij grond willen verkopen aan bewoners die grond kwijtraken door dijkversterking. Voordat wij verkopen aan een geschikte koper, maken wij dit eerst bekend. Ook in dit geval kunt u ons een e-mail of brief sturen als u het er niet mee eens bent. Geef hierin aan waarom u bezwaar hebt tegen de verkoop. Deze e-mail of brief moeten wij binnen een afgesproken tijd ontvangen.

Toelichting bij koopovereenkomst grond

U heeft grond van het waterschap gekocht en een koopovereenkomst ontvangen. Heeft u vragen over de koopovereenkomst grond? Ga dan naar de pagina 'toelichting bij koopovereenkomst grond'. Daar vindt u een antwoord op veel vragen.

Contact

Vragen? Neem contact op met team Grondzaken. Het team is op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer 0344-649113 of via de mail: grondzaken@wsrl.nl.