In sommige gevallen kunt u grond van ons kopen. Wij verkopen grond voor normale prijzen op de grondmarkt.

Behandelkosten

Bij het sluiten van een verkoopovereenkomst maken wij kosten. Hiervoor kunnen wij een bedrag rekenen van € 500,-, inclusief btw. De aanvrager krijgt dan een rekening.

Bekendmakingen verkoop en verhuur grond

Als wij grond gaan verkopen, maken wij dit vooraf algemeen bekend. Door het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (‘Didam’) moeten overheden iedereen dezelfde kans geven om grond te kopen.

Stel, u heeft interesse in een stukje grond dat van het waterschap is. U vraagt ons of wij dat willen verkopen. U moet dan aan een aantal voorwaarden voldoen. Doet u dat?  Dan maken wij algemeen bekend dat wij grond aan u willen verkopen. Is iemand het hier niet mee eens? Dan kan deze persoon ons een brief sturen. Met hierin waarom zij/hij/ die de grond ook zou willen kopen. Deze brief moeten wij binnen een afgesproken tijd ontvangen. Wij maken dan een beslissing wie de grond kan kopen en waarom.

Wij hoeven andere kopers geen kans te geven als er maar 1 geschikt is. Bijvoorbeeld als grond van de koper zelf grenst aan kleine stukjes groen die wij willen verkopen. Of als wij grond willen verkopen aan bewoners die grond kwijtraken door dijkversterking. Voordat wij verkopen aan een geschikte koper, maken wij dit eerst bekend. Ook in dit geval kan iemand die het er niet mee eens is, ons een brief sturen. Met hierin redenen waarom zij/ hij bezwaar heeft tegen de verkoop. Deze brief moeten wij binnen een afgesproken tijd ontvangen.

Bekendmakingen verkoop verhuur grond van het waterschap

Toelichting bij koopovereenkomst grond

U heeft grond van het waterschap gekocht en een koopovereenkomst ontvangen. Heeft u vragen over de koopovereenkomst grond? Ga dan naar de pagina 'toelichting bij koopovereenkomst grond'. Daar vindt u een antwoord op veel vragen.

Contact

Vragen? Neem contact op met team Grondzaken. Het team is op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer 0344-649113 of via de mail: grondzaken@wsrl.nl.