Ik wil meer weten over waterschapsverordening en de onderhoudsverordening

Nu de Omgevingswet een feit is werken we als waterschap volgens deze nieuwe wet. Dit betekent bijvoorbeeld dat de regels over de fysieke leefomgeving in één document voor het hele gebied zijn samengebracht. De waterschapsverordening heeft de keur en de algemene regels vervangen.

In de waterschapsverordening staan alle regels die bepalen, welke activiteiten, waar in ons gebied mogen plaatsvinden en onder welke voorwaarden. De juridische teksten in de waterschapsverordening zijn via werkingsgebieden aan elkaar gekoppeld en worden, wanneer de wet ingaat, zichtbaar in het nieuwe Omgevingsloket. In deze korte animatie laten we zien hoe het werkt:

 

 

Wat is er nu anders?

•    Alle regels zijn nu samengevoegd tot één verordening.
•    De waterschapsverordening heeft een andere opzet. De opbouw van de verordening is veranderd en de formulering van artikelen is aangepast. Dit is nodig om te voldoen aan de technische eisen van het nieuwe landelijke omgevingsloket, zodat de waterschapsverordening in dit online loket kan worden geraadpleegd. 
•    Nu de Omgevingswet in werking is getreden, is een aantal regels van het Rijk naar de waterschappen gegaan. Dit wordt de bruidsschat genoemd. Deze regels gaan met name over lozingen op het oppervlaktewater en de afvalwaterzuiveringsinstallaties. Deze regels staan nu in de waterschapsverordening. 
•    Onder de Omgevingswet werken we met het 'ja, mits'-principe. Dit betekent dat activiteiten zijn toegestaan, mits er wordt voldaan aan de in de waterschapsverordening genoemde voorwaarden.
•    Daarnaast is voor gebieden waar in de toekomst specifieke ontwikkelingen gaan plaatsvinden een uitzondering gemaakt voor de toepassing van de waterschapsverordening. Deze gebieden zijn gereserveerd voor het verruimen, verleggen of wijzigen van waterstaatswerken. Zo wordt voorkomen dat initiatieven worden uitgevoerd die op een later moment, door de aanleg op wijziging van een waterstaatswerk, weer ongedaan moet worden gemaakt.
•    De regels in de waterschapsverordening gaan niet over projecten waarvoor het dagelijks bestuur een projectbesluit vaststelt, als bedoeld in artikel 5.44 Omgevingswet , of over activiteiten die nodig zijn voor het beheer en onderhoud van (onderdelen van) het watersysteem, de wegen of de afvalwaterzuiveringsinstallaties. 

WATERSCHAPSVERORDENING

Nieuw in de waterschapsverordening is de koppeling van de regels aan een digitale kaart

Deze kaart geeft aan waar en welke regels van de waterschapsverordening gelden. Deze regels op de kaart noemen we werkingsgebieden.

Werkingsgebieden

De werkingsgebieden zijn gekoppeld aan de regels uit de verordening op een digitale kaart in het nieuwe Omgevingsloket. Zo kan een initiatiefnemer na het specificeren van de werkzaamheden en het opgeven van de locatie zien aan welke regels het initiatief moet voldoen.

Interactieve kaart met toelichting 

De werkingsgebieden zijn via een interactieve kaart beschikbaar. U kunt inzoomen naar een locatie of zoeken op adres of postcode.
 

KAART OP VOLLEDIG SCHERM  

Onderhoudsverordening wateren en waterkeringen

Onder de Omgevingswet mogen onderhouds- en strafbepalingen niet worden opgenomen in de waterschapsverordening. Deze staan nu in een aparte onderhoudsverordening wateren en waterkeringen Waterschap Rivierenland. 

ONDERHOUDSVERORDENING

Vraag stellen 

Heeft u na het bekijken van deze documenten een vraag? Stuur dan een mail naar vergunningen@wsrl.nl. 

We hebben alle informatie over de Omgevingswet op een rij gezet.